Προσυνεδριακός Διάλογος: Σκέψεις με αφορμή το 3ο Συνέδριο του Αριστερού Ρεύματος (του Χρήστου Κόνιαρη)

Festivities Marking The Opening Of The Second Congress Of The Comintern And Demonstration On Uritsky is a painting by Boris Kustodiev

Σκέψεις με αφορμή το 3ο Συνέδριο του Αριστερού Ρεύματος

Στην πορεία προς το 3ο Συνέδριο του Αριστερού Ρεύματος, πέρα από την εκτίμηση της περιόδου, κεντρικό σημείο τόσο από το σχέδιο θέσεων όσο και από τον διάλογο στις οργανώσεις αναδεικνύεται το ζήτημα της ανασυγκρότησης του χώρου της Ριζοσπαστικής Αριστεράς και της συμβολής σε αυτήν του Αριστερού Ρεύματος και του μετωπικού σχήματος της Λαϊκής Ενότητας – Ανυπότακτη Αριστερά.

Ως συμβολή στον προσυνεδριακό διάλογο θέλω να θέσω δύο ζητήματα που σχετίζονται με την οργανωτική ανασυγκρότηση της ΛΑΕ Α.-Α. καθώς και η ανάπτυξη και οργάνωση του τομέα επικοινωνίας και ενημέρωσης.

Οι θέσεις επισημαίνουν ότι το Αριστερό Ρεύμα και η Λαϊκή Ενότητα Ανυπότακτη Αριστερά πρέπει πέρα από τις πολιτικές πρωτοβουλίες που πρέπει να πάρουν σε αυτή την κατεύθυνση, απαιτείται να οργανώσουν και να βελτιώσουν την παρέμβασή τους στο εργατικό κίνημα, στην Αυτοδιοίκηση, στο κίνημα της νεολαίας αλλά και στα κινήματα για το δικαίωμα στη στέγη, για την προστασία του περιβάλλοντος, των κοινωνικών και δημοκρατικών δικαιωμάτων.

Σωστά επισημαίνεται ότι η ανασυγκρότηση του ευρύτερου χώρου δεν μπορεί να αποτελεί υπόθεση κορυφών αλλά απαιτείται η ενεργοποίηση του κόσμου της Αριστεράς, μέσα από τα κινήματα με στόχο την αγωνιστική διεκδίκηση λύσεων για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα κοινωνικά στρώματα που θέλουμε να εκπροσωπήσουμε. Μάλιστα αυτή η τακτική διευρύνει τις δυνατότητες προσέγγισης όσων απεγκλωβίζονται από αυταπάτες και συμβάλλει στην καταπολέμηση φαινόμενων απογοήτευσης και αποστράτευσης.

Προκειμένου να έχει αποτελέσματα αυτή η επιλογή, οι θέσεις δίνουν ιδιαίτερη σημασία στην ανασυγκρότηση των οργανώσεων του Αριστερού Ρεύματος και δίνουν κατεύθυνση οι οργανώσεις του Αριστερού Ρεύματος να προχωρήσουν την παρέμβαση σε αυτούς τους τομείς. Όμως οι θέσεις προσπερνούν κατά τη γνώμη μου ένα κομβικό ζήτημα που σχετίζεται με την δημόσια εικόνα του χώρου: Το γεγονός ότι όλη η πολιτική μας δραστηριότητα δεν περνά κυρίως με την χωριστή παρέμβαση κάθε οργάνωσης (Αριστερό Ρεύμα, ΑΡΑΣ κλπ) αλλά μέσω του μετωπικού σχήματος της Λαϊκής Ενότητας Α-Α. Αυτό σημαίνει ότι η παρέμβαση στα κινήματα απαιτεί να υπάρχουν κοινά οργανωτικά πόδια της Λαϊκής Ενότητας που δεν μπορεί να είναι άλλα από τις τοπικές και κλαδικές οργανώσεις της.

Όμως η συγκρότηση των οργανώσεων της Λαϊκής Ενότητας – Ανυπότακτη Αριστερά καθυστερεί ή όπου υπάρχει λειτουργία αυτή είναι υποτυπώδης παρά το γεγονός ότι έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από την πανελλαδική συνδιάσκεψή της. Αυτό πέρα από τις δυσκολίες παρέμβασης δεν βοηθά ένα κρίσιμο δυναμικό να αισθάνεται συμμέτοχο στην προσπάθεια ανασυγκρότησης του χώρου και περιορίζει δημιουργικές δυνάμεις να συμβάλουν με τις ιδέες αλλά και τη δράση τους.

Είναι προφανές ότι οι θέσεις του Συνεδρίου πρέπει σε αυτό το σημείο να συμπληρωθούν και να τεθεί ως βασικό καθήκον των οργανώσεων του Αριστερού Ρεύματος, εκτός των άλλων, η συγκρότηση και λειτουργία των οργανώσεων της Λαϊκής Ενότητας – Ανυπότακτη Αριστερά και η σύνταξη ενός σχεδίου για τη  δημόσια παρουσία και παρέμβαση της στην κάθε περιοχή ή τομέα που δραστηριοποιείται.

Ένα ακόμα ζήτημα που δεν αποτέλεσε θέμα στο οποίο αναφέρονται οι θέσεις είναι η ανάγκη οργανωμένης παρέμβασης στον τομέα της επικοινωνίας.

Η εικόνα που υπάρχει μέχρι σήμερα είναι η παντελής απουσία της Ριζοσπαστικής Αριστεράς στα συστημικά μέσα ενημέρωσης που διαμορφώνουν την κοινή γνώμη.  Απέναντι σε αυτή την κατάσταση είναι εμφανής η ανυπαρξία εναλλακτικών μέσων που να προβάλλουν έστω και ελλειμματικά την άποψη της Ριζοσπαστικής Αριστεράς.

Ταυτόχρονα τα διαδικτυακά μέσα της Λαϊκής Ενότητας – Ανυπότακτη Αριστερά καθώς και του Αριστερού Ρεύματος υπολείπονται των αναγκών και παρά τις φιλότιμες προσπάθειες δεν μπορούν  να υποκαταστήσουν την ανάγκη για εναλλακτική ενημέρωση.

Στην κατεύθυνση αυτή είναι αναγκαίο με πρωτοβουλία της Λαϊκής Ενότητας – Ανυπότακτη Αριστερά σε συνεργασία με το χώρο της Ριζοσπαστικής Αριστεράς να διερευνηθεί η δυνατότητα ανάπτυξης εναλλακτικών μέσων ενημέρωσης απέναντι στον κυρίαρχο λόγο που εκπέμπουν τα συστημικά μέσα ενημέρωσης.

Επίσης απαιτείται η συγκρότηση ομάδας επικοινωνίας που θα αξιοποιήσει τις δυνατότητες παρέμβασης της ΛΑΕ και του ΑΡ τόσο μέσω του διαδικτύου μέσω των υπαρχουσών ιστοσελίδων όσο και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Η αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων σε συνδυασμό με τις κατευθύνσεις που δίνουν οι θέσεις για το 3ο Συνέδριο μπορούν να δώσουν μια νέα ώθηση για την ανασυγκρότηση του χώρου και την «επανεμφάνιση» της Ριζοσπαστικής Αριστεράς στην κεντρική σκηνή.

Κόνιαρης Χρήστος

Μέλος της οργάνωσης του Αριστερού Ρεύματος

στη Δυτική Αθήνα

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ