Υλικά

Ενημερωτικά Φυλλάδια

9ο (web) (pdf)

8o (web) (pdf) 7o (web) (pdf)

5ο (web) (pdf), 6o (web) (pdf)

4ο (web) (pdf), 3ο (web) (pdf),

2ο (web) (pdf), 1ο (web) (pdf),

Αφίσες

Απεργιακή αφίσα στις 9/11/22

Λογότυπα Αποφάσεις Κ.Ε. 

04/07/22 (web) (pdf)

12/03/22 (web) (pdf)

17/11/21 (web) (pdf)

12/06/21 (web) (pdf)

27/02/21 (web) (pdf)

18/11/20 (web) (pdf)

../7/20 (web) (pdf)

29/4/20 (web) (pdf)

25/1/20 (web) (pdf)

07/12/19 (web) (pdf)

15/07/19 (web) (pdf)

02/06/19 (web) (pdf)

29/06/17 (web) (pdf)

Συνέδρια 

Πολιτική απόφαση του 2ου Συνεδρίου του Αριστερού Ρεύματος (web) (pdf)

Ιδρυτική διακήρυξη του 1ου Συνεδρίου του Αριστερού Ρεύματος (web) (pdf),