Η Υγεία, η Δημοκρατία, η Δουλειά και η Παιδεία, είναι δικαιώματά μας και θα τα υπερασπιστούμε

Η Υγεία, η Δημοκρατία, η Δουλειά και η Παιδεία, είναι δικαιώματά μας και θα τα υπερασπιστούμε

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ