Η κυβέρνηση συνεχίζει την απορρύθμιση της αγοράς εργασίας αυξάνοντας τις ώρες και τις ημέρες εργασίας

  • Η κυβέρνηση συνεχίζει την απορρύθμιση της αγοράς εργασίας αυξάνοντας τις ώρες και τις ημέρες εργασίας.
  • Επανακατοχύρωση των εργασιακών δικαιωμάτων τώρα.

Η κυβέρνηση συνεχίζει σταθερά την απορρύθμιση της αγοράς εργασίας και την κατάργηση δικαιωμάτων των εργαζομένων με στόχο την ικανοποίηση των απαιτήσεων του ΣΕΒ.

  • Με εγκύκλιο του Υπ. Εργασίας αφαιρείται από τον εργάσιμο χρόνο εργαζομένων, που πρέπει να προετοιμάζονται για εργασία, μία ώρα ημερησίως (30 λεπτά πριν την έναρξη και 30 λεπτά μετά την λήξη), που σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι, ενώ υποχρεώνονται να είναι στο χώρο εργασίας τους, δεν θα πληρώνονται για τον χρόνο αυτόν και συνεπώς την μείωση θα καρπώνονται οι εργοδότες.!
  • Η συγκεκριμένη εγκύκλιος επίσης αναφέρεται και στις προϋποθέσεις υλοποίησης των νόμων Γεωργιάδη και Χατζηδάκη (4808/2022 και 5053/2023) για την 6ήμερη εργασία και την ψηφιακή κάρτα με τρόπον, ώστε κατακτημένα δικαιώματα των εργαζομένων να καταργούνται.

Ιδιαίτερα η ψηφιακή κάρτα, που παρουσιάστηκε ως μέτρο αντικειμενικής καταγραφής του ωραρίου και προστασίας των εργαζομένων, με τον τρόπο που προβλέπεται η εφαρμογή της, οδηγεί σε καταστρατήγηση και σε απλήρωτη εργασία.!

Συνολικά σε μία εποχή, που η ακρίβεια λεηλατεί το εισόδημα των εργαζομένων, οι δημόσιες υποδομές (δημόσιας υγείας, δημόσιας παιδείας) διαλύονται, η κυβέρνηση προωθεί μέτρα, που οδηγούν σε ακόμη μεγαλύτερη μείωση μισθών και ημερομισθίων και συνεπώς σε μεγαλύτερη δυσκολία να αντιμετωπιστούν στοιχειώδεις  ανάγκες επιβίωσης.

Η Λαϊκή Ενότητα – Ανυπότακτη Αριστερά απαιτεί:

  • Την κατάργηση των αντεργατικών νόμων και εγκυκλίων
  • Την επαναφορά και επανακατοχύρωση όλων των εργασιακών δικαιωμάτων, που έχουν κατακτηθεί με το αίμα των εργαζομένων.

Γραφείο Τύπου 26 Ιουνίου 2024