Κυριακή, 13 Ιουνίου, 2021
Ο αγώνας για την προστασία του περιβάλλοντος, φυσικού και δομημένου αποτελεί σημαντική πλευρά των διεκδικήσεων των κυριαρχούμενων τάξεων στην Ελλάδα και στον κόσμο. Στα χρόνια της κρίσης, το κεφάλαιο “επιστρέφει” στη γαιοπρόσοδο και στην υφαρπαγή γης και φυσικών πόρων για την αποτροπή μείωσης της κερδοφορίας του. Άλλωστε, η μνημονιακή...
Το 2ο συνέδριο του Αριστερού Ρεύματος ζητά να σταματήσει η καύση σκουπιδιών από την τσιμεντοβιομηχανία ΑΓΕΤ – LAFARGE στο Βόλο και να ματαιωθεί η δημιουργία εργοστασίου παραγωγής SRF από το Δήμο Βόλου. Για να μπορούν οι πολίτες της ευρύτερης περιοχής του Βόλου αλλά και όλης της Ελλάδας να αναπνέουν καθαρό...

Πρόσφατα