ΜΕΤΑ-ΟΤΑ: Οι σχολικές καθαρίστριες δεν ζουν με 18 ευρώ, μικτά, την ημέρα!

Για ακόμη μια χρονιά, οι εργασιακές σχέσεις στο χώρο τις καθαριότητας των σχολείων, συνεχίζουν να είναι ελαστικές και μερικής απασχόλησης, για μία εργασία που είναι πάγια και οι ανάγκες αυξημένες λόγω του κορωνοϊου, αλλά και γενικότερα της ανάγκης για καθαρά σχολεία.

Με μεροκάματο, που αντιστοιχεί σε τρεις (3) ώρες εργασίας την ημέρα, να πάτε να ζήσετε εσείς και τα παιδιά σας κκ Υπουργοί και δήμαρχοι, που για σας αποφασίζετε παχυλούς μισθούς και αποζημιώσεις και για τους εργάτες καθαριότητας δεν δίνετε ούτε το κόστος των ημερήσιων καφέδων σας!

Πιο συγκεκριμένα το ΥΠ.ΕΣ., με το υπ΄ αριθ. 45941/11.07.2022 έγγραφό του και θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Δήμους της χώρας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων», ενέκρινε 46.460 ώρες, για όλα τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας μας, για το σχολικό έτος 2022-2023. Οι ώρες αυτές, με βάση το ανωτέρω έγγραφο, όπου «…ο μέγιστος αριθμός ωρών ημερήσιας απασχόλησης ανά Δήμο, ο οποίος ισοδυναμεί με το μέγιστο αριθμό ατόμων ημερήσιας απασχόλησης τριών (3) ωρών…», αντιστοιχούν σε 15.495 άτομα.

Ταυτόχρονα η κυβέρνηση μετακυλίει το κόστος στους δημότες, αφού «…Σε περίπτωση […] αύξησης των ωρών ημερήσιας απασχόλησής τους (με απόφαση των δήμων) […], η προκαλούμενη δαπάνη καλύπτεται αποκλειστικά από ίδιους πόρους των Δήμων…», για μια δαπάνη που είναι αποκλειστικά δικιά της.

Έτσι οι περισσότεροι δήμοι, εφαρμόζοντας αυτήν την απόφαση, προσλαμβάνουν, σε ποσοστό πάνω από το 90%, προσωπικό με τρεις (3) ώρες εργασία την ημέρα. Απέναντι σ’ αυτήν την κατάσταση κινητοποιούνται οι καθαρίστριες των δήμων Καλαμαριάς, Αμαλιάδας, Ιωαννίνων κλπ, οι οποίες διεκδικούν εργασία με πλήρες ωράριο και μόνιμη και σταθερή εργασία.

Οι 15.495 καθαρίστριες είναι ένας ικανός αριθμός εργαζομένων, οποίος, και λόγω του κρίσιμου ρόλου που παίζουν στα σχολεία, θα μπορούσε, αν συντονίζονταν, να ασκήσει ισχυρή πίεση στην κυβέρνηση και στην ΚΕΔΕ και να έχει θετικά αποτελέσματα.

Ως ΜΕΤΑ-ΟΤΑ είμαστε σταθερά δίπλα στις σχολικές καθαρίστριες και καλούμε την ΠΟΕ-ΟΤΑ, να μην εξαντλεί την διεκδίκησή της μόνο σε συναντήσεις με τους υπουργούς ή στην έκδοση μιας ανακοίνωσης και στη διαπίστωση του προβλήματος, αλλά να συντονίσει τον αγώνα των σχολικών καθαριστριών και όλων των άλλων εργαζομένων με σχέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου (ΕΣΠΑ – Παιδικοί Σταθμοί -ΚΔΑΠ – Καθαριότητα – Δομές φτώχειας κλπ) και να διεκδικήσει μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους, την άμεση μετατροπή όλων των συμβάσεων ορισμένου σε αορίστου χρόνου, την πλήρη απασχόληση και τη χορήγηση ουσιαστικών αυξήσεων στους μισθούς.

Αύγουστος 2022                                                   Από το ΜΕΤΑ-ΟΤΑ