Εκτός παιδικών σταθμών δεκάδες χιλιάδες παιδιά

Εκτός βρεφονηπιακών σταθμών θα βρεθούν και φέτος δεκάδες χιλιάδες παιδιά καθώς οι δομές που υπάρχουν στους Δήμους είναι μακριά από τις ανάγκες και αφ’ ετέρου το ύψος του προϋπολογισμού, τα οικονομικά κριτήρια και το ύψος της επιχορήγησης (voucher) είναι τέτοια που για τη φιλοξενία του παιδιού θα απαιτηθεί  από τους γονείς η κάλυψη του μεγαλύτερου μέρους των εξόδων .

Ο προϋπολογισμός είναι 331,2 εκατομμύρια € που σημαίνει ότι επιχορήγηση (voucher) με ένα μέσο κόστος 2.500 € ανά παιδί  ετησίως δικαιούχοι είναι περίπου 12.500 παιδιά

Τα εισοδηματικά κριτήρια για οικογένεια με δύο παιδιά είναι 27.000 € και για κάθε επιπλέον παιδί αύξηση κατά 3.000 με ανώτερο το 36.000 € για πέντε παιδιά και άνω. Τα ποσά αυξάνονται κατά 6.000 € ανά κατηγορία αν πρόκειται για Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας δηλαδή σταθμούς με περισσότερες υπηρεσίες αλλά και αυξημένο κόστος.

Σε ότι αφορά το ύψος του voucher ενδεικτικά για την κατηγορία Α2 δηλαδή παιδιών από 2,5 μέχρι 4 ετών σε παιδικό σταθμό είναι 1985 € και σε περίπτωση σίτησης αυξάνεται στα  2612 €. Τα ποσά της επιδότησης είναι  για όλο το χρόνο και είναι προφανές ότι οι δικαιούχοι γονείς είτε θα υποχρεωθούν να καλύψουν μεγάλα πρόσθετα ποσά είτε θα επιλέξουν βρεφονηπιακούς σταθμούς δεύτερης κατηγορίας.

Η κατάσταση πρέπει ν’ αλλάξει και αυτό που κυρίως απαιτείται είναι η επιχορήγηση των Δήμων στους οποίους πριν από χρόνια πέρασαν οι κρατικοί σταθμοί χωρίς όμως και την κάλυψη του απαιτούμενου κόστους. Οι Δήμοι θα πρέπει να επιχορηγηθούν οικονομικά προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν σ’ αυτήν την κοινωνική υποχρέωση και βεβαίως να αναμορφωθούν προς τα πάνω ο προϋπολογισμός, τα οικονομικά κριτήρια και το ύψος των voucher.