ΟΟΣΑ: Απρόσιτη πλέον η αγορά στέγης στην Ελλάδα

Η αύξηση στις τιμές των κατοικιών και των ενοικίων τα τελευταία χρόνια κάνει όλο και λιγότερο προσιτή την απόκτηση κατοικίας, ιδιαίτερα για τους νεότερους, σύμφωνα με έκθεση του ΟΟΣΑ.

Οι πραγματικές τιμές των ακινήτων, μετά την αφαίρεση του πληθωρισμού, αυξήθηκαν στην Ελλάδα  περίπου 10% στην πρώτη διετία της πανδημίας (από το τέταρτο τρίμηνο του 2019 έως το τρίτο τρίμηνο του 2021) έναντι 13% κατά μέσο όρο στις χώρες του ΟΟΣΑ.

Παρά το γεγονός ότι στην 20ετία 2000-2020 οι πραγματικές τιμές των ακινήτων αυξήθηκαν στην Ελλάδα λιγότερο από τις υπόλοιπες χώρες του ΟΟΣΑ, η αγορά τους έχει γίνει πολύ δύσκολη για τους Έλληνες αφού τα  εισοδήματά τους συρρικνώθηκαν δραματικά στη δεκαετία των μνημονίων.

Το διάγραμμα που ακολουθεί δείχνει ότι η αγορά μίας κατοικίας 100 τετραγωνικών μέτρων το 2020 αντιστοιχούσε στα εισοδήματα σχεδόν 13 ετών ενός μέσου ελληνικού νοικοκυριού έναντι περίπου 11 ετών το 2000. Ο αριθμός των ετών είναι ό έκτος υψηλότερος μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ.

Τεράστιο το πρόβλημα για τους νέους

Το πρόβλημα απόκτησης κατοικίας είναι ιδιαίτερα έντονο στους νέους έως 34 ετών. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ, το ποσοστό των νέων στην Ελλάδα που έχουν δικό τους σπίτι, χωρίς να έχουν κληρονομήσει ή λάβει ακίνητο με γονική παροχή,  είναι μόλις 13%. Το ποσοστό αυτό είναι το χαμηλότερο μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ.

Παρότι τα στοιχεία είναι τραγικά, ιδιαίτερα για τους νέους, το ζήτημα δεν έχει πάρει ακόμα εκρηκτικές διαστάσεις εξαιτίας του υψηλού ποσοστού ιδιοκατοίκησης που είχε υπάρξει στη χώρα μας.

Όμως η συρρίκνωση των εισοδημάτων, η απουσία στεγαστικής πολιτικής και οι υψηλές τοποθετήσεις  από ντόπιους και ξένους επενδυτές στον τομέα αυτό είναι σίγουρο ότι θα περιορίσουν την κατοχή ιδιωτικής κατοικίας σε ευρύτερα λαϊκά στρώματα.

Ίσως και στο ζήτημα αυτό οι κυβερνώντες να θεωρούν ότι το πρόβλημα θα το μετριάσει η εκ των πραγμάτων ώθηση των νέων για μετανάστευση όπως αντίστοιχα έχει μειώσει και το ποσοστό ανεργίας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ