Νέο βιβλίο του Νίκου Δημητρακοπούλου: «ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφόρησε στα βιβλιοπωλεία, από τις εκδόσεις ΤΟΠΟΣ, το βιβλίο του Νίκου Δημητρακοπούλου με τίτλο: «ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ», το οποίο πραγματεύεται το έργο των μεγάλων διανοητών της ελληνικής αρχαιότητας σε ένα ευρύ φάσμα γνωστικών πεδίων, που καλύπτουν όλο το εύρος των σημερινών θετικών επιστημών, στους τομείς των μαθηματικών, της αστρονομίας, της γεωγραφίας, της χαρτογραφίας, της γεωδαισίας, της φυσικής, της ιατρικής, αλλά και της αρχιτεκτονικής, της πολεοδομίας, της μηχανικής και της τεχνολογίας.

Παρουσιάζεται το έργο 300 και πλέον (120 επαρκώς αναλυτικά) πρωταγωνιστών της αρχαίας ελληνικής επιστήμης και τεχνολογίας που έδρασαν από τον 7ο αιώνα π.Χ. έως τον 6ο αιώνα μ.Χ.

Παρατίθεται αναλυτικά το φιλοσοφικό υπόβαθρο και οι φιλοσοφικές θεωρήσεις των μεγάλων διανοητών της αρχαιότητας, στοιχείο που επέδρασε και συνέβαλε στην ανάπτυξη των επιστημών. Έτσι, η φιλοσοφία διατρέχει οριζόντια το έργο τους και τις αναφορές του βιβλίου.

Η παρουσίαση και ανάλυση του έργου των μεγάλων στοχαστών της ελληνικής αρχαιότητας γίνεται μέσα στο ιστορικό, κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό πλαίσιο κάθε εποχής. Διερευνώνται οι σχέσεις επιστήμης και φιλοσοφίας, επιστήμης και θρησκείας, επιστήμης και τεχνολογίας, επιστήμης – έρευνας και πειράματος.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ