Σάλος με την παρέμβαση στις συλλογικές συμβάσεις και την κατάργηση του 5ημέρου – 8ώρου

Την πόρτα για την κατάργηση όρων συλλογικών συμβάσεων που δεν είναι αρεστοί στην κυβέρνηση και για την επίσημη κατάργηση της πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας ανοίγει διάπλατα η γενική γραμματέας εργασίας του υπουργείου Εργασίας δίνοντας νέο δώρο στους εργοδότες με ερμηνευτική εγκύκλιο που εξέδωσε για την συλλογική σύμβαση των εργαζομένων στις επισιτιστικές και τουριστικές επιχειρήσεις.

Με την εγκύκλιο που εξέδωσε η κ. Αννα Στρατινάκη δίδει κατευθύνσεις ευνοϊκές για τους εργοδότες για την εφαρμογή της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας  η οποία πρόσφατα κηρύχθηκε υποχρεωτική σχετικά με τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως Τουριστικών και Επισιτιστικών καταστημάτων όλης της χώρας για το 2021 – 2023.

Στην Συλλογική Σύμβαση Εργασίας αναγράφεται ότι «καθιερώνεται πενθήμερη εβδομαδιαία με 40 ώρες εργασίας και δύο ημέρες ανάπαυσης σε όλα τα καταστήματα». Ωστόσο η γ.γ. του Υπ. Εργασίας προχωρά σε διαφορετική ερμηνεία της σύμβασης προσθέτοντας ότι ο όρος για την καθιέρωση της 5θήμερhς εβδομάδας μπορεί να ερμηνευτεί και σε «6 ημέρες αντί για 5 ημέρες για προσωπικούς ή και για οικογενειακούς λόγους, μέχρι και πριν την ανάληψη της υπηρεσίας του. Το αίτημα για 6ημερη εργασία θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά και θα εγκρίνεται (ή θα απορρίπτεται) από τον εργοδότη».

Σύμφωνα με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις του κλάδου η κυβέρνηση με την εγκύκλιο του υπουργείου εργασίας στις 07/07/2022 παρεμβαίνει ξεδιάντροπα στα όσα θετικά για τους εργαζόμενους, έχει η Συλλογική Σύμβαση στον Επισιτισμό.

Καταργεί το σχετικό όρο της συλλογικής σύμβασης που μιλάει ρητά για εβδομαδιαίο πενθήμερο και δύο μέρες ρεπό. Η απόφαση αυτή αποτελεί ωμή και με το χειρότερο τρόπο παρέμβαση στις συλλογικές διαπραγματεύσεις, κινείται στα πρότυπα του Νόμου Χατζηδάκη για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας και τέλος θα χρησιμοποιηθεί για απλήρωτη δουλειά την 6η μέρα βάζοντας μπροστά τον εργαζόμενο που υποτίθεται θα ζητάει να δουλεύει 6μέρες αντί για 5, δήθεν για δική του διευκόλυνση.

Η απόφαση αυτή βρίσκει απέναντί της τις δυνάμεις της Ριζοσπαστικής Αριστεράς καιθα πρέπει να βρει απέναντί της το σύνολο των κοινωνικών δυνάμεων, το σύνολο του εργατικού κινήματος, το σύνολο του νομικού κόσμου της χώρας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ