Συνέλευση Αριστερής Πρωτοβουλίας Διαλόγου και Δράσης , Σάββατο 9.7.2022 Γεωπονικό Πανεπιστήμιο

Η ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ πραγματοποιεί την

Συνέλευση της  το Σάββατο 9.7.2022 και ώρα 11.00 π.μ. στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο (αμφιθέατρο Σίδερη) Ιερά Οδός 75

Η Συντονιστική Επιτροπή

Αριστερής Πρωτοβουλίας Διαλόγου και Δράσης

Εισήγηση στη Συνέλευση της Αριστερής Πρωτοβουλίας Διαλόγου και Δράσης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ