Δυτικό Μέτωπο: Στις 20/7 θα είναι πολύ αργά …

Μετά από σχετικό αίτημα αρκετών περιφερειακών παρατάξεων, ο κ. Πατούλης -μέσω του προέδρου του περιφερειακού συμβουλίου- δεσμεύτηκε στις 22/6 ότι θα πραγματοποιηθεί μονοθεματική συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου, στις 6/7 ή στις 20/7, χωρίς να διευκρινίζεται αν θα πρόκειται για συνεδρίαση έγκρισης του νέου περιφερειακού σχεδίου διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Αττικής ή για μια από τις συνηθισμένες γενικόλογες, αόριστες και μη δεσμευτικές ενημερώσεις, που συνηθίζει ο κ. Πατούλης.

Τα θέματα της συνεδρίασης του περιφερειακού συμβουλίου στις 6/7/2022 ανακοινώθηκαν  και το παραπάνω θέμα δεν περιλαμβάνεται σε αυτά. Συνεπώς, η συνεδρίαση για την οποία δεσμεύτηκαν, θα πραγματοποιηθεί στις 20/7, το νωρίτερο.

Σύμφωνα με το ν. 4685/2020 (άρθρο 83, παρ. 3): «Το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης  Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) εγκρίνεται από την Περιφέρεια με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  εντός δύο (2) μηνών από τη γνώμη του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων  του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας των δύο (2) μηνών, η έγκριση του ΠΕΣΔΑ γίνεται με κοινή απόφαση των  Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η απόφαση δημοσιεύεται στην  Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

Το ΔΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ επισημαίνει – για μια ακόμη φορά- ότι στις 20/7/2022, αν τότε συνεδριάσει  το περιφερειακό συμβούλιο, θα έχει περάσει άπρακτη η προθεσμία των 2 μηνών από τη  γνωμοδότηση του κ. Γραφάκου, που έχει ημερομηνία 16/5/2022.

Αν οι περιφερειακές παρατάξεις και τα μέλη του περιφερειακού συμβουλίου δε θέλουν να είναι,  απλά, ακροατές της ανακοίνωσης της έγκρισης του νέου ΠΕΣΔΑ από την κυβέρνηση, οφείλουν  -έστω και την τελευταία στιγμή- να αναλάβουν όλες τις αναγκαίες πρωτοβουλίες, ώστε να  μη γίνει πράξη το (Ιουλιανό) πραξικόπημα της κυβέρνησης και του κ. Πατούλη.

“Δυτικό μέτωπο”

Συντονισμός φορέων, συλλογικοτήτων και πολιτών Δ. Αττικής – Δ. Αθήνας

blog: oxixytafilis.blogspot.com  e-mail: oxi.xyta.filis@gmail.com f/b: Δυτικό μέτωπο

Σχετικό: Ανοιχτή επιστολή προς τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Πατούλη