Μηχανορραφούν για να κρύψουν το «φιάσκο» του ΠΕΣΔΑ Αττικής και εκτίθενται

Μηχανορραφούν για να κρύψουν το «φιάσκο» του ΠΕΣΔΑ Αττικής και εκτίθενται

Στις 2/6/2022, η ΕΕ του ΕΔΣΝΑ ενέκρινε την παράταση της σύμβασης με αντικείμενο «Μελέτες Ωρίμανσης Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Κεντρικού Τομέα». Πρόκειται για τη θηριώδη νέα μονάδα επεξεργασίας σκουπιδιών, με δυναμικότητα 450.000 τόνους/έτος, την οποία προσπαθούν να «φορτώσουν» -και αυτήν- στη Δυτική Αττική. Την ίδια στιγμή, η αντίστοιχη σύμβαση για τη μονάδα επεξεργασίας του Πειραιά προχωρά κανονικά.

Ο περίτεχνος και, ταυτόχρονα, σκόπιμα ακατάληπτος τρόπος με τον οποίο διατυπώνεται η συγκεκριμένη απόφαση είναι ο εξής: «Η ΕΕ … 3. Εγκρίνει την παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της σύμβασης για χρονικό διάστημα ίσο με το χρονικό διάστημα μετάθεσης του χρονικού σημείου έναρξης της μελετητικής δράσης από την ημερομηνία κοινοποίησης της 3ης Αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ, ήτοι κατά 60 ημέρες».

Όταν γινόταν η ανάθεση των συμβάσεων για την εκπόνηση των μελετών ωρίμανσης των μονάδων επεξεργασίας σκουπιδιών του Κεντρικού Τομέα και του Πειραιά, έναντι δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, μας έλεγαν ότι χρειάζεται να γίνει η χωροθέτηση, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ και οι αντίστοιχοι διαγωνισμοί ΣΔΙΤ. Τώρα, πληροφορούμαστε ότι για να γίνει η μελέτη χωροθέτησης πρέπει να προηγηθεί η κοινοποίηση του αναθεωρημένου ΠΕΣΔΑ στους μελετητές !!! Αν ισχύει κάτι τέτοιο, πώς γίνεται η σύμβαση -και ο διαγωνισμός ΣΔΙΤ (;)- για τη μονάδα του Πειραιά να προχωρά κανονικά και η σύμβαση για τη μονάδα του Κεντρικού Τομέα να παρατείνεται για 60 ημέρες;

Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα για τον κ. Πατούλη

Στην πραγματικότητα, η μελέτη χωροθέτησης έχει ολοκληρωθεί. Αυτό που, στην πράξη, συμβαίνει είναι ότι, ενώ για τη μονάδα του Πειραιά υπάρχει κατ’ αρχή χωροθέτηση (στο Σχιστό, δίπλα στο ΣΜΑ και σε μέρος του ΣΜΑ), για τη μονάδα του Κεντρικού Τομέα εκδηλώνονται ισχυρές αντιδράσεις για τη χωροθέτησή της στη Δυτική Αττική, ακόμη και μεταξύ των φιλοκυβερνητικών δημάρχων της περιοχής, σε μια καθαρά προεκλογική περίοδο για την τοπική αυτοδιοίκηση. Τη δική τους παράσταση δίνει και το -γνωστό και μη εξαιρετέο- δίδυμο Παππού – Μπουραΐμη της Φυλής, που θέλει να αποφύγει ένα ακόμη πλήγμα στη πολυδιαφημισμένη «φούσκα» του «πάρκου περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης», που θα περιβάλλεται από εκατομμύρια τόνους σκουπιδιών.

Το ΔΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ εκτιμά και προειδοποιεί και πάλι ότι, μπροστά σε αυτήν την κατάσταση, η διοίκηση της περιφέρειας Αττικής θα προσπαθήσει να αποφύγει να φέρει το θέμα της έγκρισης του νέου ΠΕΣΔΑ για συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, πολύ δε περισσότερο να προκαλέσει δημόσια διαβούλευση. Προτιμά να αφήσει να κυλήσει άπρακτο το 2μηνο από τη θετική γνωμοδότηση του κ. Γραφάκου για το νέο ΠΕΣΔΑ, γεγονός που δίνει τη δυνατότητα να εγκριθεί από το ΥΠΕΝ και όχι από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής. Με τον τρόπο αυτό, θα μπορεί να κοινοποιηθεί και στους μελετητές, μέσα στο χρονικό όριο των 60 ημερών της παράτασης που καθόλου τυχαία δεν τέθηκε και θα τους δώσει τη δυνατότητα να ανακοινώσουν -κατόπιν εορτής- τη χωροθέτηση της μονάδας του Κεντρικού Τομέα στη Δυτική Αττική, πιθανότατα στη Φυλή.

Αξιόπιστο, φιλοπεριβαλλοντικό και αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης των απορριμμάτων της Αττικής δεν μπορεί να προκύψει μέσα από μηχανορραφίες και αδιαφανείς διαδικασίες, σαν αυτές που έχει παγιώσει η ΕΕ του ΕΔΣΝΑ, χωρίς δημοσιότητα, χωρίς πρακτικά και με αποφάσεις δια περιφοράς, για να μπορεί να παίζει τα παιχνίδια του ένα κλειστό λόμπι αιρετών και εργολάβων. Οι πραγματικά αναγκαίες υποδομές δεν θα προκύψουν από τις υποδείξεις των εργολάβων, ούτε από τεχνικά επιτελεία, που λειτουργούν σαν επιστημονικοί σύμβουλοι του κ. Πατούλη και, ταυτόχρονα, σαν μελετητές, αμειβόμενοι με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ.

Οι πολίτες της Αττικής έχουμε εκδηλώσει ρητά την επιλογή μας για ένα δημόσιο σύστημα αποκεντρωμένης διαχείρισης των στερεών αποβλήτων της Αττικής, με έμφαση στην πρόληψη, στην προδιαλογή και στην πραγματική ανάκτηση και ανακύκλωση, χωρίς προσφυγή στην επικίνδυνη πρακτική της καύσης απορριμμάτων. Για το λόγο αυτό, δε θα δεχτούμε αδιαμαρτύρητα, οποιαδήποτε επιλογή αντιστρατεύεται την παραπάνω προοπτική. Από τη διοίκηση της περιφέρειας Αττικής και τον κ. Πατούλη ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ, έστω και τώρα που βρίσκεται στο τέλος της θητείας του:

  • Να τολμήσει να θέσει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο του νέου ΠΕΣΔΑ και τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ΠΕΣΔΑ, που έχει εκπονήσει η ίδια μελετητική ομάδα.
  • Να φέρει το νέο ΠΕΣΔΑ και τη ΣΜΠΕ που το συνοδεύει για συζήτηση σε, δια ζώσης, συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.
  • Να σταματήσει ΑΜΕΣΑ όλους τους τρέχοντες διαγωνισμούς (με ή χωρίς ΣΔΙΤ) για την υλοποίηση υποδομών, που προϋποθέτουν την έγκριση νέου ΠΕΣΔΑ.
  • Να απαιτήσει από την κυβέρνηση και το ΥΠΕΝ να μην προχωρήσουν σε «από τα πάνω» έγκριση του ΠΕΣΔΑ, προτού ολοκληρωθούν οι παραπάνω διαδικασίες.

Καλούμε, παράλληλα, τους φορείς της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης, την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής, τα περιφερειακά αυτοδιοικητικά σχήματα και όλους τους περιφερειακούς συμβούλους να εγκαταλείψουν το ρόλο του θεατή και να συνδράμουν την προσπάθεια να εφαρμοστούν τα παραπάνω ελάχιστα. Όλοι/ες έχουν αντιληφθεί το τεράστιο περιβαλλοντικό, οικονομικό και κοινωνικό κόστος που θα έχουν, σε μεγάλο βάθος χρόνου, οι επιλογές της περιφέρειας Αττικής και της κυβέρνησης. Ας μη γίνουν συνεργοί σε αυτό.

9.6.2022

ΔΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

Συντονισμός φορέων, συλλογικοτήτων και πολιτών Δ. Αττικής – Δ. Αθήνας

oxixytafilis.blogspot.com – oxi.xyta.filis@gmail.com – f/b: Δυτικό Μέτωπο

ΠΗΓΗ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ