Προσοχή: Η Εκδήλωση της ΛΑ.Ε. Κορινθίας για τις εξελίξεις στην Ουκρανία Αναβάλλεται

Προσοχή: Η προγραμματισμένη για τις 7/6/2022 Εκδήλωση της ΛΑ.Ε. Κορινθίας για τις εξελίξεις στην Ουκρανία Αναβάλλεται

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ