Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Χιλής καταδικάζει τις πολεμικές πράξεις για την επίλυση συγκρούσεων

Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Χιλής καταδικάζει τις πολεμικές πράξεις για την επίλυση συγκρούσεων. Στην περίπτωση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, κάθε χώρα πρέπει να φέρει τη δική της ευθύνη. Πρώτα η Ρωσία. Αλλά και οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, που με τις προκλήσεις, τις επεκτατικές τους επιθυμίες, τα οικονομικά και γεωπολιτικά συμφέροντα, μαζί με την πολιτική συσσώρευσης όπλων στην Ουκρανία, οδήγησαν στην αγνόηση της συνθήκης του Μινσκ, που αναμφίβολα άνοιξε τον κίνδυνο πολέμου.

 

Αυτό που ταιριάζει σήμερα είναι να ανακτήσουμε την ειρήνη και, στο μέτρο του δυνατού, να αποκαταστήσουμε τις συμφωνίες που την εγγυώνται μακροπρόθεσμα. Η κλιμάκωση ή η εμπλοκή και η αντιπαράθεση δυνάμεων με πυρηνικές δυνατότητες θα μπορούσε να έχει τραγικές συνέπειες για την ανθρωπότητα. Γι’ αυτό το κάλεσμά μας είναι να καταβληθούν όλες οι προσπάθειες για ειρήνη και πολιτική επίλυση των συγκρούσεων.