Πολιτική Εκδήλωση Αριστερής Πρωτοβουλίας Νοτίων Προαστίων, 27 Μαΐου 7.00μμ Πλατεία Νέας Σμύρνης

Πολιτική Εκδήλωση Αριστερής Πρωτοβουλίας Νοτίων Προαστίων, 27 Μαΐου 7.00μμ Πλατεία Νέας Σμύρνης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ