Δείτε το Video του Διαδικτυακού Σεμιναρίου “IMΠEPIAΛIΣMOΣ KAI ΣYΓXPONOΣ KAΠITAΛIΣMOΣ “

0

Δείτε το Video του Διαδικτυακού Σεμιναρίου του Αριστερού Ρεύματος με θέμα:

“IMΠEPIAΛIΣMOΣ KAI ΣYΓXPONOΣ KAΠITAΛIΣMOΣ”

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 19 Απρίλη

Με εισηγητές τους σ. Κώστα Λαπαβίτσα και Νίκο Χουντή