Οι εξελίξεις στην Ουκρανία: Πόλεμος και Ειρήνη , Τρίτη 29.3.22, 6μμ (Νομική Αθήνας)

Εκδήλωση – Συζήτηση:
Οι εξελίξεις στην Ουκρανία: Πόλεμος και Ειρήνη

Ομιλητές:
  • Θαvάσης Αυγεριvός
  • Λεωvίδας Βατικιώτης
  • Κώστας Ήσυχος
  • Δημήτρης Σαραφιαvός
Συvτοvίζει:
Αvαστασία Σταυροπούλου

ΤΡΙΤΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ ΩΡΑ 6 μ.μ. – “Νομική Αθήνας,” αίθουσα 1