Αξιοποίηση της δασικής βιομάζας από την υπόροφο βλάστηση των πευκοδασών

Αξιοποίηση της δασικής βιομάζας από την υπόροφο βλάστηση των πευκοδασών

Σε μια κρίσιμη περίοδο που διανύουμε, λόγω των υψηλών τιμών των καυσίμων και άλλων πηγών ενέργειας, υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες από την υλοτόμηση των αειφύλλων πλατυφύλλων, ήτοι ερείκη, σχίνος, φιλύκι, κουμαριά, πουρνάρι, αριά, ύστερα από ερευνητικές προσπάθειες του εργαστηρίου Ανατομίας και Τεχνολογίας ξύλου, του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών οικοσυστημάτων, σε συνεργασία με το αντίστοιχο εργαστήριο της Δασολογίας του ΑΠΘ.

Είναι δε σημαντικό να παρατηρήσω τα παρακάτω:

Παρατήρηση 1η: Η απόληψη και απομάκρυνση της υπόροφου βλάστησης από αείφυλλα πλατύφυλλα των πευκοδασών είναι ενδεδειγμένο δασοκομικό μέτρο και επιθυμητό για την αύξηση της αντιπυρικής προστασίας.

Παρατήρηση 2η: Η σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή είναι απαραίτητη για την δυναμική ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα.

Παρατήρηση 3η: Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι τα δοκιμασθέντα είδη (ερείκη, φιλύκι, κουμαριά, πουρνάρι, αριά) η περιεχόμενη τέφρα και η θερμογόνος δύναμη τους, καλύπτουν τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 14961-2-2011 για pellets οικιακής χρήσης.

Παρατήρηση 4η: Είναι δυνατό η παραγωγή pellets οικιακής χρήσης (λέβητες pellets με μετατροπή από λέβητες πετρελαίου) και η χρησιμοποίηση τους για θέρμανση αντί του πετρελαίου με εξοικονόμηση κόστους 40-50% για τους χρήστες.

Παρατήρηση 5η: Η αξιοποίηση της δασικής βιομάζας και η μετατροπή τους σε pellets μπορούν επίσης εκτός από βιοκαύσιμα να δώσουν και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Παρατήρηση 6η: Ήδη στην Καρδίτσα μια συνεταιριστική βιομηχανία αποτελούμενη από 6 ενεργειακές κοινότητες, παράγει pellets για θέρμανση οικιών, ενώ προμηθεύεται την πρώτη ύλη από τα δάση με θρυμματισμένο ξύλο.

Ενώ δειλά- δειλά αναπτύσσονται μικρές βιομηχανίες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Βόρεια Ελλάδα χρησιμοποιώντας δασική βιομάζα.

Ύστερα από τα παραπάνω, θεωρώ ότι μια αρμονική συνεργασία της Δασικής Υπηρεσίας με τους Δήμους, καταστρώνοντας ένα project εφαρμογής που θα δώσει, όχι μόνο οικονομική πρόσοδο, αλλά ταυτόχρονα θα δημιουργήσει νέες θέσεις απασχόλησης και φυσικά αύξηση της αντιπυρικής προστασίας των δασών μας.

                           Παν. Κορισιάνος

Δασολόγος- Πρώην Διευθυντής Δασών Ν. Ηλείας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ