Η επέκταση του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη 1998-2022

 

Η επέκταση του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη 1998-2022. Η Εικόνα ανακτήθηκε από το άρθρο του Gerardo Femina «Ο ρόλος του ΝΑΤΟ, της Ευρώπης και των Αόρατων στη σύγκρουση στην Ουκρανία»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ