Άμεσα μέτρα δημογραφικής πολιτικής – Έμπρακτη στήριξη των τρίτεκνων οικογενειών

0

Άμεσα μέτρα δημογραφικής πολιτικής

Έμπρακτη στήριξη των τρίτεκνων οικογενειών

 

Ο Δημήτρης Στρατούλης, μέλος της ΠΓ της ΛΑΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ παραβρέθηκε στο συνέδριο  της Ομοσπονδίας Πολυμελών Οικογενειών με τρία παιδιά (ΟΠΟΤΤΕ), και στον χαιρετισμό του ανάφερε, μεταξύ άλλων, τα εξής:

«Τα 10 χρόνια της μνημονιακής λιτότητας, η πανδημία και η ανεξέλεγκτη ακρίβεια έχουν οδηγήσει χιλιάδες οικογένειες και ιδιαίτερα αυτές με παιδιά να αντιμετωπίζουν, πλέον, πρόβλημα επιβίωσης.

 Η όξυνση του δημογραφικού προβλήματος έχει καταστροφικές συνέπειες στο ασφαλιστικό σύστημα και στην οικονομία.

Η τρίτεκνη οικογένεια είναι πολύτεκνη, πρέπει να αντιμετωπίζεται ως πολύτεκνη και πρέπει να δοθεί ουσιαστικό περιεχόμενο στο συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα των πολύτεκνων οικογενειών για ειδική φροντίδα από το κράτος.

Πρέπει να σταματήσει η πολιτική υποκρισία να εξαγγέλλεται από τις κυβερνήσεις στήριξη των τρίτεκνων οικογενειών μόνο στα λόγια. Είναι επείγουσα ανάγκη να παρθούν συγκεκριμένα μέτρα και νομοθετικές πρωτοβουλίες στήριξης των τρίτεκνων οικογενειών, τα οποία θα:

  • Αντιμετωπίζουν το Δημογραφικό πρόβλημα της χώρας, με μέτρα στήριξης (υποδομών, φορολογικά, εργασιακά, κοινωνικής και στεγαστικής πολιτικής), ώστε οι νέοι να μπορούν να δημιουργήσουν οικογένεια, να μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμά τους για τεκνοποιία, δηλαδή να κάνουν παιδιά και να τα αναθρέψουν με αξιοπρέπεια.
  • Προωθούν κοινωνικές πολιτικές στήριξης των λαϊκών οικογενειών και την  πλήρη και χωρίς περιορισμούς οικονομική και θεσμική εξομοίωση των τρίτεκνων οικογενειών με τις πολύτεκνες οικογένειες με την ένταξή τους στο νόμο 1910/1944 και στις διατάξεις των νόμων περί πολυτεκνίας.

Η ΛΑΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ όπως μέχρι σήμερα, έτσι και στο επόμενο διάστημα θα στηρίξει τους αγώνες σας για τα αιτήματά σας, που είναι δίκαια και απαιτούν άμεσες λύσεις.

Το Γραφείο Τύπου 21.2.2022