Αποκάλυψη σοκ: Η ΗΔΙΚΑ «καρφώνει» τον ΕΦΚΑ και δείχνει πως κλέβει (110 ευρώ) τους παλαιούς συνταξιούχους!!

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Αποκάλυψη σοκ: Η ΗΔΙΚΑ «καρφώνει» τον ΕΦΚΑ και δείχνει πως κλέβει (110 ευρώ) τους παλαιούς συνταξιούχους!!

Από Κώστας Νικολάου*

Κόλαφος κατά της διοίκησης του ΕΦΚΑ και του διοικητή κ. Π. Δουφεξή σχετικά  τα «λάθη» στον επανυπολογισμό των συντάξεων. Την ώρα που ο ΕΦΚΑ απαντώντας στις απανωτές αποκαλύψεις του Ενιαίου Δικτύου Συνταξιούχων προσπαθεί να υποβαθμίσει το πρόβλημα, κάνοντας λόγο για «μεμονωμένα περιστατικά» έρχεται η ΙΔΗΚΑ και με τον ποιο επίσημο τρόπο αποκαλύπτει, τόσο την έκταση του φαινόμενου καθώς αφορά πάνω από 2.000.000 περιπτώσεις, όσο και το ύψος των υποτιθέμενων «λαθών», που ανέρχεται κατά μέσο όρο στα 110 ευρώ μηνιαίως!!      

Τι σημαίνει αυτό; Ότι οι παλαιές συντάξεις (ουσιαστικά) δεν επανυπολογίστηκαν, διατηρούν στο ακέραιο τις παράνομες περικοπές και υπολείπονται του νόμου 4387/2016 110 ευρώ μηνιαίως!! Η διοίκηση του ΕΦΚΑ αντί να εφαρμόζει πλήρως την ασφαλιστική νομοθεσία όπως υποχρεούται, συνεχίζει  να κρύβει το πρόβλημα!!            

Η.ΔΙ.Κ.Α

Τα στοιχεία της Η.ΔΙ.Κ.Α. και συγκεκριμένα το Σύστημα Πληρωμών Συντάξεων «ΗΛΙΟΣ», με πλήρη σαφή τρόπο δείχνουν το προβάδισμα των νέων συντάξεων συγκριτικά με τις παλαιές και καθώς οι νέες, που έχουν απονεμηθεί με τον νόμο 4387 μετά το 2016, σήμερα αποτελούν το 1/4 του συνολικού αριθμού των συντάξεων, εύκολα υπολογίζεται και το ύψος των διαφορών!!

Οι διαφορές αυτές, φαίνονται ολοκάθαρα, μέσα από τους δυο πίνακες που παραθέτουμε, αλλά και μια απόφαση διευθυντή: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Στο ΠΙΝΑΚΑ 1 αποτυπώνεται η εξέλιξη των συνταξιούχων και όλων των  συντάξεων που λαμβάνουν (κύριας και επικουρικής) όπου, στην πρώτη στήλη είναι ο συνολικός αριθμός των συνταξιούχων (από το 2016 έως το 2021) ενώ στην δεύτερη το μηνιαίο ποσό (κύριας και επικουρικής) και στην τρίτη στήλη η μέση σύνταξη που αναλογεί. Από τα στοιχεία αυτά, φαίνονται όλες οι διαφορές, όχι μόνο από τα μηνιαία ποσά, τα οποία παρά την μείωση των συνταξιούχων αυτά αυξάνονται (!) αλλά και από τον μέσο όρο  των συντάξεων, όπου από 888 ευρώ που ήταν το 2016, αυξάνονται στα 933 ευρώ!! Διαφορά 45 ευρώ!!

Επειδή λοιπόν, η διαφορά (45 ευρώ) προκύπτει μόνο από το 1/4 του συνόλου των νέων συντάξεων και επειδή τα «λάθη» δεν αφορούν όλους, αλλά σχεδόν 2.000.000 συνταξιούχους, ο μέσος όρος των «λαθών» ανέρχεται περί τα 110 ευρώ μηνιαίως!!  

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Στον ΠΙΝΑΚΑ 2 αποτυπώνετε, επίσης η εξέλιξη των συνταξιούχων και όλων των  συντάξεων που λαμβάνουν (κύριας και επικουρικής) ανά κατηγορία σύνταξης. Εδώ βλέπουμε, ότι στις συντάξεις γήρατος, από 963 ευρώ που είχαν μέσο όρο το 2016, αυξάνεται στα 1.030 ευρώ!! Διαφορά 67 ευρώ!! Που σημαίνει, τα «λάθη»  στις συντάξεις αυτές ξεπερνούν τα 150 ευρώ!!         

Που επικεντρώνονται τα «λάθη»

  1. Εισφορές 13ος& 14ος μισθού: Οι εισφορές των δυο επιπλέον μισθών, δεν συνυπολογίστηκαν, ούτε όπως οι νέες, ούτε με βάση του άρθρου 30 του ν. 4387/16 δηλαδή προσαύξηση (14Χ20/12) (3,33Χ0,075) 0,25% ανά έτος!! Δηλαδή, όσοι από τις παλαιές συντάξεις κατέβαλαν εισφορές για 14 μήνες, υπολείπονται κατά 17% επί του ποσού της ανταποδοτικής!!

 

  1. Βαρέα: Ενώ στις νέες και από τον νόμο προσαυξάνονται όλες οι ημέρες (0,27% ανά έτος) για τις παλαιές: υπολογιστήκαν μόνο οι άνω τις 3.300 ημέρες, ενώ σε άλλους δεν υπολογίστηκαν καθόλου!! Δηλαδή «λάθη» έως 250 ευρώ!!

 

  1. Παράλληλη ασφάλιση: Ενώ στις νέες προσαυξάνονται όλες οι ημέρες (1,5% ανά έτος) στις παλαιές, για όσους δεν είχαν συμπληρώσει 4.800 ημέρες και δεν τύγχαναν δεύτερης σύνταξης εξαιρέθηκαν!! Δηλαδή «λάθη» (μ.ο) 200 ευρώ!!

  1. ΔΕΚΟ: Οι επιπλέον εισφορές που κατέβαλαν οι ασφαλισμένοι των ταμείων αυτών, δεν υπολογίστηκαν στο σύνολό τους, με «λάθη» έως και πάνω από 500 ευρώ!!

 

  1. Επικουρικές: Περί τις 450.000 επικουρικές (με αρχικό ποσό άνω των 200 ευρώ) διατηρούν ακόμα τις παράνομες περικοπές των νόμων 4051 & 4093 (!) αλλά ούτε με τον νέο νόμο έχουν επανυπολογιστεί!! Εκκρεμότητες «λάθη» (μ.ο.) 50 ευρώ μηνιαίως!!

 

  1. Ε.Α.Σ. Επικουρικής: Για 274 επικουρικές, η Εισφορά Αλληλεγγύης συνεχίζει να υπολογίζεται στο αρχικό (ανύπαρκτο) ποσό, κάτι που για τις υπόλοιπες συντάξεις διορθώθηκε, μάλιστα από τον Μάιο του 2018!! «λάθη» έως 80 ευρώ!!

 

Ουσιαστικά, οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, δεν χρησιμοποίησαν καν την κατάσταση με τον “ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ”  για κάθε ασφαλισμένο χωριστά, οι οποίες απεικονίζουν (αναλυτικά) τόσο τον συνολικό χρόνο ασφάλισης, όσο και την κατηγορία ασφάλισης!!

Αποδείξεις  – Ανάλυση απόφασης διευθυντή ΕΦΚΑ

Τεκμήριο των «λαθών» του ΕΦΚΑ, είναι και οι αποφάσεις των διευθυντών που απένεμαν τις νέες συντάξεις έως το 2018 καθώς, οι αποφάσεις αυτές, απεικονίζουν και τον παλαιό τρόπο υπολογισμού!! Έτσι, παραθέτουμε συνταξιοδοτική απόφαση που εκδόθηκε το 2018, όπου, ο ασφαλισμένος είναι του τέως ΙΚΑΤΕΑΜ, είχε 12.715 ημέρες και από τις οποίες, οι 20 μήνες βαρέα.

Α) Υπολογισμός με τις διατάξεις πριν του 2016

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 13/5/2016

ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                                                        :  12715                

ΒΑΣΙΚΟ ΠΟΣΟ                                                                      :  2077,43

ΜΙΚΤΟ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ (ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ)    :  1.392,30 ευρώ

Το ποσό αυτό αναλύεται ως εξής: (α) συντάξιμος μισθός (28η ασφαλιστική κλάση) 2.374 (β) έτη ασφάλισης (12715/300) 42 (γ) ποσοστό αναπλήρωσης (για 42 έτη) 87,5% (δ) ποσό σύνταξης (2.374Χ87,5%) 2077,43 (ε) περικοπές (2077,43 -1392, 29) 685,14 (ζ) μικτό (προ φόρου) ποσό  1.392,29 ευρώ.

Παρατήρηση: Όπως διαπιστώνεται (α) κατά τον υπολογισμό του συντάξιμου μισθού,    οι επιπλέον εισφορές του 13ου & 14ου μισθού δεν συμπεριλήφθησαν καθόσον για το λόγο αυτό θα ελάμβανε (ως δώρα) δυο επιπλέον συντάξεις και (β) ο χρόνος των βαρέων επίσης δεν υπολογίστηκε (υπολείπεται τις 3.300 ημέρες) καθώς οι προσαυξήσεις χορηγούνται πάνω στις ημέρες αυτές, φυσικά με μεγαλύτερο συντελεστή (από 1% έως 2,5%) ανά έτος!!

Β) Υπολογισμός με τις διατάξεις του 4387/2016

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4387/2016 

Α) ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

ΠΟΣΟ ΕΘΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΤΑΞΗΣ                                              : 348

Β) ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                                                                    : 42,38

ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ                                                    : 2869,24

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ                                         : 47,57%

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΙΣΦΟΡΑΣ            : 5,95

ΕΠΙΠΛΕΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ                    : 0,44640%

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ                  : 48,01640%

ΠΟΣΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ                                 : 1377,70

ΣΥΝΟΛΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ                  : 1.761,7

Γ) ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Εισφορά Αλληλεγγύης (6%) 105,7

Ασθένειας  (6%) 99,36

Σύνολο κρατήσεων 205 ευρώ 

ΜΙΚΤΟ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ (ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ) ΠΟΣΟ         : 1.556,70 ευρώ 

Παρατήρηση: Εδώ βλέπουμε ότι (α) οι εισφορές του 13ου & 14ου μισθού, συνυπολογίστηκαν στο συντάξιμο μισθό ο οποίος αυξήθηκε στα 2869 ευρώ επομένως και το ποσό της ανταποδοτικής και (β) ο χρόνος των βαρέων επίσης υπολογίστηκε προσαυξάνοντας το συντελεστή κατά 0,44640%.

Γ) Ως επανυπολογιζόμενη η ίδια σύνταξη

Η ίδια σύνταξη ως επανυπολογιζόμενη (και καθώς δεν του συνυπολόγισαν ούτε τις επιπλέον εισφορές του 13ου & 14ου μισθού, ούτε των βαρέων) κατέληξε: 

ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ  Ν.4387/2016

ΣΥΝΤΑΞΙΜΟΣ ΜΙΣΟΣ                                                             : 2.374

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ                                         : 47,57%

ΠΟΣΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ                                : 1129,3

ΠΟΣΟ ΕΘΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΤΑΞΗΣ                                                : 348

ΣΥΝΟΛΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ                  : 1.513,3

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Εισφορά Αλληλεγγύης (3%) 45,4

Ασθένειας  (6%) 88

Σύνολο κρατήσεων 133,4 ευρώ 

ΝΕΟ ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ                              : 1.379,9 

Προσωπική Διαφορά Ν.4387/16                                                 : 12,4

ΜΙΚΤΟ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ (ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ) ΠΟΣΟ      : 1.392,30

Δ) Διαφορές «λάθη»

Η διαφορά (κλοπή) που προκύπτει στην επανυπολογιζόμενη σύνταξη (παρά του ότι υποτίθεται υπολογίστηκε με τον ίδιο νόμο) ανέρχεται στα ( 1.762 – 1.513) 249 ευρώ!! Ενώ στο καταβαλλόμενο (φόρο φόρο) ποσό (1.557-1.380) 177 ευρώ!!

Απόφαση διευθυντή ΕΦΚΑ

Ενημερωτικά

Οι συνταξιούχοι βέβαια δεν κάθονται απαθείς. Πέραν από τις αγωνιστικές και επαναλαμβανόμενες κινητοποιήσεις, αρκετοί έχουν προσφύγει και δικαστικά, όπου: μετά τις αγωγές, το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) έκανε δεκτή την προσφυγή για το λαθεμένο επανυπολογισμό των συντάξεων, θέτοντας το θέμα στην ολομέλεια, όπου εκκρεμεί.

Παράλληλα, το ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ, με μηνυτήρια αναφορά στον Εισαγγελέα και με το αίτημα της μη εφαρμογής του νόμου 4387/2016 (ανά ομάδα και κατηγορία συνταξιούχων) διαβιβάζονται στις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, οι οποίες, (έως τώρα) παραδέχονται τα λάθη.

Τέλος, η διοίκηση του ΕΦΚΑ θα πρέπει να σταματήσει την αδικία, αλλά και ταλαιπωρία των συνταξιούχων, να προχωρήσει άμεσα στην πλήρη εφαρμογή της ασφαλιστικής νομοθεσίας και να διορθώσει όλα τα «λάθη» χρησιμοποιώντας βέβαια, τον ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & τις ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ  (ΕΠΙΠΛΕΟΝ) ΕΙΣΦΟΡΕΣ, κάθε συνταξιούχου χωριστά.         

Φεβρουάριος 2022

Νικολάου Κώστας

Συνταξιούχος τ. ΙΚΑ ΕΤΑΜ

Μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ