Συντάξεις: Οι (10) Εκκρεμότητες και τα (10 δις ευρώ) Αναδρομικά των συνταξιούχων

Συντάξεις:  Οι (10) Εκκρεμότητες και τα (10 δις ευρώ) Αναδρομικά των συνταξιούχων

 Δεν υπάρχει προηγούμενο, ούτε άλλη χώρα που οι συνταξιούχοι να βιώνουν τόση τιμωρία και μίσος από την κυβέρνηση! Τόσο ως προς τις απονομές των νέων συντάξεων όπου οι καθυστερήσεις ξεπερνούν τα τρία έτη, όσο και στα χορηγούμενα ποσά τα οποία είναι «τυφλά» (χωρίς παραστατικά) και ελλιπείς!!

Η σημερινή κυβέρνηση, αδιαφορεί και περιφρονεί ακόμη και τις δικαστικές αποφάσεις (μάλιστα του ΣτΕ) και αρνείται συστηματικά τη χορήγηση των πραγματικών ποσών που (νόμιμα) δικαιούνται οι συνταξιούχοι, παραβιάζοντας την ασφαλιστική νομοθεσία και τους νόμους του κράτους, παρακρατεί μεγάλα ποσά, τα οποία, αγγίζουν, τα 10 δις ευρώ!!!

 • 2,5 δις ευρώ αναδρομικά των νόμων 4051 & 4093
 • 2,2 δις ευρώ από την καθυστέρηση των νέων συντάξεων
 • 2,3 δις ευρώ ετησίως από τον επανυπολογισμό των κύριων συντάξεων
 • 300 εκ. ευρώ ετησίως από τον επανυπολογισμό των επικουρικών συντάξεων
 • 400 εκ. ευρώ ετησίως από την επιστροφή της Εισφοράς Αλληλεγγύης
 • 1,5 δις ευρώ ετησίως από την (ορθή) εφαρμογή αποφάσεων του ΣτΕ του 2019

Ποιο αναλυτικά, συνοψίζουμε (10) εκκρεμότητες οι οποίες αφορούν το σύνολο των συνταξιούχων αλλά και τους ασφαλισμένους:

 1. Αναδρομικά (2,5 δις ευρώ) των νόμων 4051 & 4093

1.1 Τον Οκτώβρη του 2019, το ΣτΕ δικαίωσε την επιστροφή (για 11 μήνες) ποσά που αντιστοιχούν στις περικοπές των νόμων 4051 & 4093, δηλαδή: 5% έως 14% στις (πάνω 1.000 ευρώ) κύριες συντάξεις και 10% έως 20% στις (πάνω από 200 ευρώ) επικουρικές, καθώς και των δώρων. Αντ΄ αυτού, η κυβέρνηση, επέστρεψε ελάχιστα ποσά και που αφορούσαν μόνο τις κύριες συντάξεις!!

Για το υπόλοιπο των διαφορών, δηλαδή των δώρων & επικουρικών, επανήλθε το ΣτΕ (με πιλοτική δίκη), ενώ η απόφαση η οποία αφορά το σύνολο των συνταξιούχων (ποσά 2,5 δις ) εκκρεμεί!!

 1. Απονομές συντάξεων – 300.000 εκκρεμότητες (2,2δις ευρώ)

2.1 Πάνω από 300.000 νέες συντάξεις (κύριες – επικουρικές – μερίσματα – διεθνών συντάξεων – παράλληλης ασφάλισης) βιώνουν την κοροϊδία Βρούτση – Χατζηδάκη, καθώς αναμένουν έως και πάνω από 3 χρόνια για την έκδοση της σύνταξής τους!! Ο πρώτος, υπόσχονταν την ψηφιακή (από το 2021) σύνταξη (!)  ενώ ο δεύτερος τις παρέπεμψε.. στα δικηγορικά γραφεία!! Η αλήθεια είναι, ότι οι καθυστερήσεις γίνονται σκόπιμα, γιατί έτσι παρακρατούν (άτυπο δάνειο) περί τα 2 δις ευρώ, που κοστολογούνται οι συντάξεις αυτές!!. Απόδειξη; Ο απαιτούμενος χρόνος έκδοσης των συντάξεων (σε σχέση με πριν) έχει μειωθεί στο ελάχιστο καθώς: τόσο ο μέσος μισθός όσο και ο (περισσότερος) χρόνος ασφάλισης που απατούνται, ήδη είναι σε ηλεκτρονική μορφή!! Εξάλλου, ήδη αρκετές συντάξεις (!) απονέμονται (μάλιστα με οριστική απόφαση κυρίας & επικουρικής) σε λιγότερο από 4 μήνες!!

2.2 Επιπροσθέτως (περί τις 70.000) όσοι είχαν και παράλληλη ασφάλιση, ενώ τους απένεμαν την σύνταξη, όμως το υπόλοιπο ποσό που αναλογεί στην παράλληλη ασφάλιση (από το 2016) εκκρεμεί!! Το ίδιο και με τους δημοσίους υπάλληλους, (όσοι κατά τον εργάσιμο βίο είχαν και βαρέα) οι προσαυξήσεις αυτές δεν προστέθηκαν και εκκρεμούν!! Σύνολο δηλαδή, περί τα 250 εκ. ετησίως!!

 1. Επανυπολογισμός κύριων συντάξεων (2,3 δις ευρώ)

Ως γνωστό, ο επανυπολογισμός των συντάξεων (εξίσωση με τις νέες) και ο οποίος ανακοινώθηκε το 2019 δεν είναι σύννομος!! Έγινε κατά παράβαση των νόμων (χωρίς την προβλεπόμενη αναλυτική απόφαση διευθυντή – στερώντας το δικαίωμα ένστασης –  και χωρίς να ληφθούν υπόψη όλα τα στοιχεία) εμφανίζοντας ποσά πολύ κάτω (2,3 δις ευρώ) από ότι ορίζει ο νόμος (4387/16) και που χορηγούνται στις νέες!! Σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία της ΗΔΙΚΑ οι παλαιές συντάξεις σε σχέση με τις νέες, υπολείπονται (μ.ο.) 78 ευρώ!!

Οι παραβάσεις εστιάζονται σε όσους κατέβαλαν επιπλέον εισφορές, δηλαδή πάνω από το 20% ή πάνω από τους 12 μήνες, όπως:

3.1 13ος& 14ος μισθός: Ενώ στις νέες, οι εισφορές των δώρων ενσωματώνονται και προσαυξάνουν το ποσό της ανταποδοτικής σύνταξης 16,7%, για τις παλαιές δεν έγινε το ίδιο με αποτέλεσμα, να υπολείπονται (16,7%) δηλαδή ποσά από 40 έως και πάνω από 200 ευρώ!!  Σημειωτέων, ως αφορά τις παλαιές συντάξεις και τις εισφορές του 13ου & 14ου μισθού, ούτε αρχικά είχαν συνυπολογιστεί (ν. 2084/92) καθόσον, εξισώνονταν με τις 2 συντάξεις των δώρων!!

3.2 Βαρέα: Ενώ στις νέες προσαυξάνονται όλες οι ημέρες (0,27% ανά έτος), στις παλαιές, οι πρώτες 3.300 ημέρες εξαιρέθηκαν και υπολογίστηκαν μόνο οι πάνω από αυτές, ενώ σε άλλους δεν υπολογίστηκαν καθόλου, στερώντας ποσά από70 έως 220 ευρώ!!

 

3.3 Παράλληλη ασφάλιση: Ενώ στις νέες προσαυξάνονται όλες οι ημέρες (1,5% ανά έτος), στις παλαιές, για όσους δεν είχαν συμπληρώσει 4.800 ημέρες και δεν τύγχαναν δεύτερης σύνταξης εξαιρέθηκαν, επιβάλλοντας μειώσεις (μ.ο) 200 ευρώ !!

 

3.4 ΔΕΚΟ: Σωρεία «λαθών» τόσο ως προς την διαφοροποίηση του συντάξιμου μισθού όσο και ως προς τους συντελεστές προσαύξησης, με μειώσεις έως και  600 ευρώ!!

Για τον «λαθεμένο» επανυπολογισμό: Το Συμβούλιο της Επικρατείας (13/4/2021) έκανε δεκτή προσφυγή συνταξιούχων (Πιλοτική δίκη) η οποία, σύμφωνα με δημοσιεύματα θα εκδικαστεί στις αρχές του 2022. Παράλληλα και ο Συνήγορος του Πολίτη έχει καλέσει (13.5.2021) το Υπουργείο Εργασίας να προχωρήσει στην έκδοση διοικητικών πράξεων οι οποίες και θα εμπεριέχουν τον αναλυτικό τρόπο του επανυπολογισμού της σύνταξης και θα δίνουν στους ενδιαφερόμενους τη δυνατότητα να προσφύγουν κατά αυτών. Τα ποσά που δικαιούνται οι συνταξιούχοι από τις διορθώσεις, ανέρχονται στα 2,3 δις ευρώ ετησίως!!

 1. Επανυπολογισμός επικουρικών συντάξεων ( 300 εκ. ευρώ)

Υπενθυμίζουμε, το 2016, αντί για επανυπολογισμό 450.000 επικουρικών συντάξεων και την εξίσωσή τους με τις νέες (για τις οποίες λόγω των μεγάλων περικοπών προέκυπταν αυξήσεις της τάξης των 300 εκατ. ευρώ ετησίως) ΟΧΙ μόνο δεν επανυπολογίστηκαν, αντίθετα, στις 240.000 από αυτές, επεβλήθησαν νέες μειώσεις της τάξης των 300 εκ. ευρώ ετησίως!! Οι μειώσεις αυτές ναι μεν (με απόφαση του ΣτΕ) τον Ιούνιο του 2020 επεστράφησαν ( όμως με λάθος τρόπο αφού η Εισφορά Αλληλεγγύης συνεχίζει να υπολογίζεται στο αρχικό ποσό, κάτι που για τις υπόλοιπες συντάξεις, από τον Μάιο του 2018 διορθώθηκαν, μάλιστα με αναδρομικά από το 2016 ) ωστόσο, ο επανυπολογισμός των 450.000 συντάξεων εκκρεμεί:

Οι 450.000 επικουρικές συντάξεις (είχαν αρχικό ποσό πάνω 200 ευρώ) συνεχίζουν να διατηρούν τις παράνομες μειώσεις των νόμων 4051 & 4093, ενώ ούτε με τον νέο νόμο έχουν επανυπολογιστεί!! Επομένως, (από τον εκκρεμεί επανυπολογισμό)  εκκρεμούν διορθώσεις της τάξης (μ.ο.) 55 ευρώ μηνιαίως, δηλαδή περί τα 300 εκ. ετησίως!! 

Παράδειγμα 1: Σύνταξη με αρχικό ποσό 450 ευρώ, είχε και έχει μειώσεις 218 ευρώ, ενώ λαμβάνει (μεικτά) 232 ευρώ. Με τον επανυπολογισμό, δικαιούται σύνταξη (μεικτά) 299 ευρώ!! Δηλαδή διαφορά 67 ευρώ!!         

Παράδειγμα 2: Σύνταξη με αρχικό ποσό 600 ευρώ, είχε και έχει μειώσεις 308 ευρώ, ενώ λαμβάνει (μεικτά) 292 ευρώ. Με τον επανυπολογισμό, δικαιούται σύνταξη (μεικτά) 415 ευρώ!! Διαφορά 123 ευρώ!!

 1. Εισφορά Αλληλεγγύης (400 εκ. ευρώ)

 Ως γνωστόν, η Ολομέλεια του Ανώτατου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου (αφορά τους συνταξιούχους του δημόσιου) έκρινε οριστικά και αμετάκλητα, μάλιστα με ισχυρότατη πλειοψηφία, με ψήφους 25 υπέρ έναντι 9 κατά, ότι η παρακράτηση της  Εισφορά Αλληλεγγύης (ΑΚΑΓΕ) είναι αντισυνταγματική!! Επόμενος, οι κρατήσεις 3% έως 14% (για ποσά άνω των 1400 ευρώ) στις κύριες συντάξεις και 3% έως 10% (για ποσά άνω των 300 ευρώ) στις επικουρικές, είναι παράνομες και με την απόφαση αυτή άνοιξε ο δρόμος για επιστροφές των αντίστοιχων ποσών, του συνόλου των συνταξιούχων!! Ποσά, που με βάση την ΗΔΙΚΑ, ανέρχονται στα 400 εκ. ετησίως!!

Σημειωτέων, το ΑΚΑΓΕ το οποίο έγινε για να δημιουργηθούν αποθεματικά υπέρ των συντάξεων (ανέρχονται στα 10 δις ευρώ) τα χρήματα αυτά, η σημερινή κυβέρνηση, σπάει τον «κουμπαρά» (μάλιστα και των δυο ταμείων, κύριας και επικουρικής!!) και τα προορίζει για τις ανάγκες του νέου επικουρικού ταμείου «ΤΕΚΑ» δηλαδή…. στο χρηματιστήριο!!!   

 1. Διορθώσεις του νόμου Κατρούγκαλου (1,5 δις ευρώ)

Τέλος, στις ανεφάρμοστες αποφάσεις του ΣτΕ, εντάσσονται και αυτές (1891) του 2019 που ακύρωσαν όλους τους συντελεστές και τα ποσοστά αναπλήρωσης του νόμου (Κατρούγκαλου) 4387/2016 (σημειωτέων ο νόμος αυτός υποτίθεται ήρθε να διορθώσει τις συντάξεις βάση προγενέστερων  αποφάσεων του ΣτΕ (του 2015) και να τις φέρει στα επίπεδα προ περικοπών των νόμων 4051 & 4093) επιβάλλοντας, την προσαύξησή τους, το οποίο ούτε ο νέος νόμος (Βρούτση) συμμορφώθηκε!!

Ο νόμος (4670/2020 – Βρούτση) που ακολούθησε (παραβιάζοντας ξανά τις αποφάσεις του ΣτΕ) διατηρεί στο ακέραιο, τους ίδιους υπερβολικά χαμηλούς συντελεστές (με μικρές αλλαγές, ουσιαστικά μετά τα 35 έτη !) και προκλητικά άνισους καθώς: με τα ίδια έτη ασφάλισης (παράδειγμα με 35 έτη) ενώ με αποδοχές 900 ευρώ λαμβάνουν ποσοστό αναπλήρωσης 80%, όμως, με αποδοχές 1.500 ευρώ το ποσοστό μειώνεται στο 63% (!)  ενώ με αποδοχές 2.500 ευρώ στο 53% (!) και με αποδοχές 6.500 ευρώ (που είναι και το πλαφόν) το ποσοστό μειώνεται …  στο 39%!!!   

Επομένως, η διόρθωση των παρανομιών αυτών, με βάση τις αμετάκλητων αποφάσεις του ΣτΕ εκκρεμούν, αναδρομικά περί το 1,5 δις ευρώ ετησίως!!        

Ιανουάριος 2022

Νικολάου Κώστας

Συνταξιούχος τ. ΙΚΑ ΕΤΑΜ

Μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ