Προς την Παναττική της Συνέλευση βαδίζει η Αριστερή Πρωτοβουλία Διαλόγου και Δράσης

 

Προς την Παναττική της Συνέλευση βαδίζει η Αριστερή Πρωτοβουλία Διαλόγου και Δράσης

Δημήτρης Στρατούλης: Να συνεχίσουμε τον διάλογο για τη διαμόρφωση κοινών προγραμματικών θέσεων

 

Μαριάνα Τσίχλη: Ενότητα και πολιτική κατεύθυνση για να νικήσουν οι αγώνες

  

Αφροδίτη Παπαναστασίου: Να συμβάλουμε στην αναζήτηση σύγχρονων αιχμηρών απαντήσεων στις προκλήσεις της εποχής μας