Νέες επικουρικές συντάξεις: Η μεγάλη κυβερνητική απάτη

Νέες επικουρικές συντάξεις: Η μεγάλη κυβερνητική απάτη

 

Κόλαφος για τις συντάξεις ο νέος νόμος για την επικουρική. Σκοπιμότητες Απάτη, αλλά και συνταγματικές παραβάσεις είναι αυτά που τον χαρακτηρίζουν. Παραβάσεις, ως προς το ύψος των  παροχών, με ηλικιακές διακρίσεις που εισάγει, αλλά και ως προς τις εγγυήσεις που παρέχει, εφόσον το σύστημα παραμένει δημόσιο και υποχρεωτικό!!

Αποκαλύπτεται το ΜΕΓΑΛΟ ΨΕΜΑ καθόσον οι νέες συντάξεις μειώνονται έως και 50% (!) αλλά και η σκοπιμότητα του εν λόγο νέου ταμείου, αφού και το ισχύων σύστημα, κεφαλαιοποιητικό είναι! Ο τρόπος που υπολογίζονται σήμερα οι επικουρικές είναι με βάση το νόμο 4387/2016  (ο οποίος αποτελεί συνέχεια του ν.4052/2012) βασίζεται σε κεφαλαιοποιητικό σύστημα, μάλιστα με σταθερό επιτόκιο 1,3%  και ισχύει για την περίοδο, από την 1.1.2015 και εφεξής!!

Ποιο αναλυτικά

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο: ιδρύεται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία, «Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης» (Τ.Ε.Κ.Α.) και εντάσσονται σε αυτό, υποχρεωτικά οι ασφαλιζόμενοι για πρώτη φορά μετά την 1.1.2022 και προαιρετικά οι ήδη ασφαλισμένοι ηλικίας κάτω των 35 ετών. Οι εισφορές είναι (6%) και απεικονίζονται (λογιστικά) σε ατομικούς λογαριασμούς όπου οι συντάξεις υπολογίζονται βάση αυτών και θα δικαιούνται εφόσον έχουν συμπληρώσει τουλάχιστο 15 έτη.

ΕΤΕΑΕΠ & ΤΕΚΑ

Στο εξής θα συνυπάρχουν δυο (διαφορετικά) ταμεία το ΕΤΕΑΕΠ και το ΤΕΚΑ, όπου: (α) η μια ομάδα (3,413 εκ ασφαλισμένοι και 1,241 εκ. συνταξιούχοι) θα συνεχίσουν στο ΕΤΕΑΕΠ το οποίο, με τις υπάρχουσες εισφορές θα καλύπτονται οι συντάξεις ενώ η διαφορά (λόγο απομείωσης εισφορών) θα καταβάλλεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και (β) η άλλη ομάδα (οι μετά το 2022) θα εντάσσεται στο ΤΕΚΑ των οποίων οι εισφορές θα αποταμιεύονται!

Κόστος μετάβασης 105 δις ευρώ

Έως το 2070, το κράτος θα πρέπει να καταβάλει στο ΕΤΕΑΕΠ περί τα 70 δις ευρώ (λόγο απομείωσης εισφορών)  και στη συνέχεια άλλα 35 δις για την αποπληρωμή των συντάξεων, σύνολο δηλαδή 105 δις ευρώ!! Ποσά, τα οποία (θεωρητικά) θα πρέπει να αποταμιεύονται στο νέο ταμείο το ΤΕΚΑ!!

Ανάλυση του κόστους

Η επίσημη εκδοχή: Σύμφωνα με το νομοσχέδιου η κρατική χρηματοδότη της περιόδου 2022 – 2070, βάση τεσσάρων σεναρίων, προβλέπεται στα: (48) – (56) – (66) – (78) δις. Ωστόσο, το 2070 προβλέπεται επίσης η εν ζωή 1.680.000 συνταξιούχων με προσδόκιμο τα 10 έτη. Επομένως, για μετά το 2070, άλλα (1,68Χ172Χ12Χ10) 34,6 δις ευρώ. Σύνολο, έως 113 δις ευρώ.

Πρόχειροι υπολογισμοί: α) Οι ετήσιες εισφορές των σημερινών ασφαλισμένων είναι 2,9 δις ευρώ. Επομένως, το κόστος απομείωσης εισφορών, έως το 2070 μεσοσταθμικά (2,9:2Χ48) ανέρχεται στα 69,6 δις, συν το κόστος των συντάξεων (34,6 δις) σύνολο 104 δις ευρώ.

β) Μεσοσταθμικά η μείωση των ασφαλισμένων (ανά έτος) θα ανέρχεται σε (3.413.8831/48) 71.000 άτομα, ενώ σε εισφορές (71.000Χ850) 60 εκ. ευρώ. Επομένως, το κράτος θα πρέπει να καταβάλει έως το 1970: τον πρώτο χρόνο 60 εκ., το δεύτερο 120 + 60 εκ., τον τρίτο 180 + 60 εκ. κ.ο.κ, σύνολο 70 δις, συν το κόστος των συντάξεων μετά το 2070  (34,6 δις) σύνολο 105 δις ευρώ.

Σκοπιμότητες

Οι σκοπιμότητες του εν λόγο ταμείου είναι καταφανείς. Το κράτος αναλαμβάνει το κόστος των συντάξεων (105 δις ευρώ) ενώ οι αντίστοιχες εισφορές θα σωρεύονται στο ΤΕΚΑ!! Χρήματα, τα οποία (όπως η εμπειρία δείχνει) θα καταλήγουν στο χρηματιστήριο και θα τύχουν το ίδιο, με τα αποθεματικά των σημερινών συνταξιούχων!! Έτσι, ενώ τυπικά φαίνεται ότι το κράτος χρηματοδοτεί (με 105 δις ευρώ) τις επικουρικές, επί της ουσίας, αυτό που χρηματοδοτεί είναι ο τζόγος!! Επομένως το «ΤΕΚΑ» δεν είναι παρά η συγκάλυψη!!             

Κίνδυνοι  

Βάση του νομοσχεδίου, οι νέες συντάξεις, οι οποίες θα απονέμονται μετά το 2060 θα είναι  μειωμένος έως και 50%! Ωστόσο στην προκρούστεια κλίνη μπαίνουν και οι σημερινές συντάξεις και ΟΧΙ μόνο οι νέες όπως (λανθασμένα & εσκεμμένα) ισχυρίζεται η αντιπολίτευση! Πρώτον, οι σημερινές βρίσκονται ήδη στην τροχιά της σταδιακής μείωσης αφού το τμήμα της σύνταξης (από 1.1. 2015 και εφεξής) είναι χαμηλότερο κατά 23%! Δεύτερον, λόγο έλλειψης εισφορών, μένουν στον «αέρα»,  στο έλεος των κρατικών ενισχύσεων, αντιμέτωπες με τη σπάθη της «ρήτρας μηδενικού ελλείμματος»!! Και τρίτον, στην πορεία αυξάνονται και οι ράντες (21%) όπου έως το 2060…  εξισώνονται με τις νέες!!

Ύψος των συντάξεων

Μπορεί το δίδυμο, Χατζηδάκη – Τσακλόγλου, (μέσο κατευθυνόμενης δημοσιογραφίας) να κατακλύζουν τα ΜΜΕ τάζοντας συντάξεις αυξημένες έως 35% (!) ωστόσο, ουδείς εγγυάται τα ποσά αυτά!!! Αντίθετα, αυτό που αποκαλύπτεται (άρθρο 61) και που αναδεικνύεται στους πίνακες (Εθνική  Αναλογιστική Αρχή) σελίδα 301 είναι ότι οι συντάξεις μετά το 2060 βαίνουν μειωμένες… έως και 50%!! Πρώτον, γιατί καταργούνται οι ελάχιστες εγγυήσεις του προηγουμένου νόμου (νοητό επιτόκιο ύψους 1,3%) και στο εξής (άρθρο 61) οι παρεχόμενες εγγυήσεις, είναι μόνο έως το ύψος των καταβαλλόμενων (χωρίς τόκους) εισφορών! Συνεπώς μείωση 30%!! Και δεύτερον, οι ράντες αυξάνονται σε (από 17,297 στο 20,961) ποσοστό 21%, όπου, κατά το ίδιο ποσοστό μειώνονται και οι συντάξεις!!

Επομένως, καμία σημασία δεν έχουν τα λεγόμενα των υπουργών, όσο οι εγγυήσεις που παρέχονται μέσα από τους νόμους που ψηφίζουν!! Εάν το δίδυμο (Χατζηδάκη – Τσακλόγλου) είναι τόσο σίγουροι για αυτά που λένε, θα πρέπει και να το εγγυηθούν!!     

Παραδείγματα – Εθνική  Αναλογιστική Αρχή      

Στον ΠΙΝΑΚΑ 1: Βάση των παραδειγμάτων της Εθνικής  Αναλογιστικής Αρχής τα οποία (με πληθωρισμό 2% ανά έτος) συγκρίνουν τις αυριανές συντάξεις με το ισχύον σύστημα, προσθέτουμε και με βάση τις παρεχόμενες εγγυήσεις. Βλέπουμε ότι: το ισχύουν σύστημα (με 35 έτη & 67 ετών) το 2060 προβλέπει και εγγυάται ποσό 483 ευρώ, ενώ το νέο σύστημα, ναι μεν προβλέπει (χωρίς εγγυήσεις) ποσά από 425 έως 641 ευρώ ωστόσο, βάση όμως των εγγυήσεων που παρέχει, αυτά μειώνονται κατά 51,5% και πέφτουν στα 235 ευρώ!!  

Στον ΠΙΝΑΚΑ 2: Βάση των παραδειγμάτων της Εθνικής  Αναλογιστικής Αρχής,  παραθέτουμε την εξέλιξη των σημερινών συντάξεων όπου: από 142 ευρώ εγγυάται το σημερινό σύστημα, με το νέο σύστημα, πέφτουν στα 70 ευρώ!!

Το κόλπο με τις Ράντες

Υπενθυμίζουμε, το 2012 με τον νόμο 4052/12 δημιουργείται το «Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης»  ΕΤΕΑ και εντάσσονται σε αυτό όλα τα επικουρικά ταμεία. Με βάση το νόμο αυτό και εν συνεχεία με τον 4387/2016, οι συντάξεις διαχωρίζονται  σε δυο περιόδους όπου: Για την περίοδο ( από 1.1.2015 και εφεξής) οι συντάξεις υπολογίζονται με βάση το κεφαλαιοποιητικό σύστημα και σταθερό επιτόκιο 1,3%, (Ράντες οι οποίες κάθε 3 έτη ανανεώνονται) και με βάση των ατομικών λογαριασμών όπου κατατίθενται οι εισφορές. Για την περίοδο έως το 2014, καταργείται το ποσοστό αναπλήρωσης (20% με 35 έτη ή 0,57% ανά έτος) του νόμου 2084/92 (Σιούφα) και αντικαθίσταται με το ποσοστό (15,75% με 35 έτη ) 0,45% ανά έτος!!

Σημείωση: Παρά το γεγονός ότι με τους εν λόγο νόμους, οι συντάξεις μειώθηκαν κατά 20% και υποτίθεται, στο εξής και τα δυο τμήματα θα συμβαδίζουν, ωστόσο, το τμήμα την περιόδου μετά την 1.1.2015 (και παρά το σταθερό επιτόκια 1,3%) παράγει χαμηλότερα ποσά και υπολείπεται έως και 23%!! Παράδειγμα:

Παράδειγμα 1: Έστω με μηνιαίο μισθό (1000Χ14) 1.167 ευρώ και 35 έτη. Αρχικά ελάμβανε (1.167Χ20) 233 ευρώ. Με τα ισχύοντα ( εφόσον ο χρόνος είναι πριν το 2014) λαμβάνει (1.167Χ15,75) 184 ευρώ!!

Παράδειγμα 2: Εάν ο χρόνος είναι όλος μετά το 2015, άρα έχει καταβάλει  εισφορές (14.000 Χ35 Χ 6%) 29.400 ευρώ, θα λαμβάνει (29.400:207,564) ποσό σύνταξης 142 ευρώ!! Διαφορά (23%) 42 ευρώ!!

Ράντες: Στον ΠΙΝΑΚΑ 3 παραθέτουμε τις ράντες που ισχύουν σήμερα καθώς και το αντίστοιχο ποσό σύνταξης ανάλογα με την ηλικία συνταξιοδότησης. Στην πρώτη στήλη είναι ηλικία, στην δεύτερη οι εισφορές, στην τρίτη οι ράντες (ετήσιες) ενώ στην πέμπτη οι ράντες μηνιαίες και στην έκτη οι συντάξεις.

Συντάξεις τριών ταχυτήτων

Συνοψίζοντας, βλέπουμε ότι: ασφαλισμένοι ιδίου ταμείου, ενώ έχουν τον ίδιο χρόνο ασφάλισης, έχουν καταβάλει τις ίδιες εισφορές, έχουν συνταξιοδοτηθεί στην ίδια ηλικία, πάρα ταύτα, ο πρώτος λαμβάνει (έστω) 184 ευρώ, ο δεύτερος 142 ευρώ (!) και με τον νέο νόμο, προστίθεται και τρίτη κατηγορία, ο οποίος…. θα λαμβάνει 70 ευρώ!!!                 

Η Απάτη (Ληστεία) με τις Ράντες  

Οι Ράντες (οι οποίες εξαρτώνται από την ηλικία συνταξιοδότησης δηλαδή, το μ..ο. του χρονικού διαστήματος που θα χορηγείται η σύνταξη) ουσιαστικά είναι ο διαιρέτης των καταβαλλομένων εισφορών και μας δίνουν το ανάλογο ποσό σύνταξης. Ωστόσο, αυτό θα πρέπει να επαλειφθεί. Επομένως, για να κρίνουμε την ορθότητα της κάθε Ράντας κάνουμε την αντίστροφη πράξη: διαιρούμε τις συνολικές εισφορές συν τους τόκους δια το προσδόκιμο ζωής.

Οπότε, εφόσον οι εισφορές 29.400 μαζί με τους τόκους (επιτοκιο1,3%) είναι 38.400 ευρώ και το προσδόκιμο ηλικίας 67 ετών (80 – 67) 13 έτη, η σύνταξη που αναλογεί θα πρέπει να είναι (38.400:13:12) 246 ευρώ!! Σημειωτέων, τόσο θα ήταν (233 ευρώ) και με βάση τον καταργηθέντα νόμο 2084/92 ( ν. Σιούφα) !! 

Έτσι, ενώ οι συντάξεις (με 35 έτη & 67 ετών) αναλογούν 246 ευρώ, χορηγούν: με το ισχύον σύστημα, για το τμήμα έως το 2014 184 ευρώ, για μετά το 2015 (μέσο Ράντας) 142 ευρώ, ενώ με το νέο νόμο 70 ευρώ!!  Πρόκειται, όχι απλά για κλοπή, άλλα για ΛΗΣΤΕΙΑ!!

Παραβάσεις 

Είναι εμφανές, με η σύσταση του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ) παραβιάζονται θεμελιώδη δικαιότατα του ανθρώπου και το σύνταγμα. Το δημόσιο το ίδιο, από εγγυητής του ασφαλιστικού συστήματος με την υποχρέωση να παρέχονται συντάξεις τουλάχιστον στο ύψος των καταβαλλομένων εισφορών, μετατράπηκε σε απατεώνα!! Παρά την υποχρεωτικότητα της επικουρικής (την δια νόμο καταβολή εισφορών), τα επιστρεφόμενα ποσά (δήθεν ως συντάξεις) αντιστοιχούν μόνο στο 30% των καταβαλλόμενων εισφορών!!

Επομένως, το ταμείο αυτό (ΤΕΚΑ) παρά την νομοθέτησή του, σίγουρα δεν έχει μέλλον. Η έννομη τάξη σύντομα θα πρέπει να αποκατασταθεί.

Σημειωτέων, δικαστικές αποφάσεις (1889/2019 του ΣτΕ) εκκρεμούν και για το ισχύον σύστημα!!

 Σεπτέμβριος 2021           

 Νικολάου Κώστας

 Συνταξιούχος τ. ΙΚΑ ΕΤΑΜ

Μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ