Λαϊκή Ενότητα: Φορολογικές ελαφρύνσεις για μισθωτούς και συνταξιούχους, η κατάρρευση του μύθου της κυβέρνησης

Η καταβολή των μισθών και συντάξεων για το μήνα Φεβρουάριο απέδειξε την αλήθεια της λαϊκής ρήσης «Τα ψέμα έχει κοντά ποδάρια»

Όλο το προηγούμενο διάστημα η κυβέρνηση μέσω του φιλικού της Τύπου προπαγάνδιζε τις μεγάλες φορολογικές ελαφρύνσεις για μισθωτούς και συνταξιούχους, οι οποίες θα είχαν ως άμεση συνέπεια την αύξηση του εισοδήματος.

Η εφαρμογή του νόμου απέδειξε την αλήθεια, δηλαδή ότι οι φορολογικές μειώσεις είναι από 0 έως 5-7 ευρώ μηνιαίως ενώ παράλληλα αυξάνεται συνεχώς το κόστος ζωής και αυτό σε συνδυασμό με την καθήλωση των μισθών, την γενίκευση των ελαστικών μορφών απασχόλησης, την αύξηση της ανεργίας έχει σαν αποτέλεσμα την ουσιαστική μείωση του εισοδήματος για την πλειοψηφία του ελληνικού λαού.

Αντιθέτως η κυβέρνηση έχει προωθήσει φορολογικές ελαφρύνσεις για τις επιχειρήσεις και συνολικά για το μεγάλο κεφάλαιο που μόνο για το 2019 φτάνουν τα 750 εκατομμύρια ευρώ!!

Η συνέχιση των μνημονιακών πολιτικών βαθαίνει την κρίση και τις κοινωνικές ανισότητες στην ελληνική κοινωνία, παρά την προσπάθεια της κυβέρνησης και των ΜΜΕ να παρουσιάσουν μια εικονική πραγματικότητα ευμάρειας και ανάπτυξης.

Ο ελληνικός λαός όμως που γνωρίζει την αλήθεια, οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι που καθημερινώς αγωνίζονται για να ανταποκριθούν στις στοιχειώδες ανάγκες επιβίωσης, πρέπει να δώσουν την αρμόζουσα απάντηση στην επίθεση και στην κοροϊδία που υφίστανται.

Γραφείο Τύπου Λαϊκής Ενότητας

27/1/2020