ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ: Σε φιάσκο και σε σκάνδαλο εξελίσσονται οι περιβόητες «αυξήσεις» στις συντάξεις!!

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ: Σε φιάσκο και σε σκάνδαλο εξελίσσονται οι περιβόητες «αυξήσεις» στις συντάξεις!!

 Του Κώστα Νικολάου*

Σε φιάσκο εξελίσσονται οι περιβόητες «αυξήσεις» των συντάξεων (όσων δηλαδή έχουν από 31 έως 40 έτη ασφάλισης (!) και που καταβάλλονται αυτό τον μήνα) αλλά και σε σκάνδαλο καθόσον απέχουν από τις ακυρωτικές αποφάσεις και υποδείξεις του ΣτΕ! Δηλαδή, εκεί που μας χρωστάγανε…  μας κλέβουν και το βόδι!!

Να υπενθυμίσουμε, η σημερινή κυβέρνηση (πρωτοπόρα στις μειώσεις των συντάξεων) πρωτοστάτησε στις περικοπές του 2012 συνέπεια να μειωθούν τότε οι συντάξεις… έως και 50%!! Στο διάστημα αυτό, μεσολάβησαν δυο αποφάσεις του ΣτΕ: η πρώτη έκρινε τις μειώσεις αυτές παράνομες και καταχρηστικές ενώ η δεύτερη επέβαλε την αποκατάσταση!! Σήμερα, οι κ. Μητσοτάκης – Βρούτσης – Χατζηδάκης, οι οποίοι ξαναβρίσκεται στο τιμόνι, όχι μόνο δεν συμμορφώνονται (ουσιαστικά) με την δεύτερη απόφαση του ΣτΕ, αντίθετα, με τον νόμο 4670/2020, ενώ έφεραν τις συντάξεις στα επίπεδα κάτω ακόμα και από των δικών τους μειώσεων του 2012 (!) εμφανίζονται….  και ως τιμητές!! 

Συγκεκριμένα:

Μειώσεις του 2012

Η σημερινή κυβέρνηση, το 2012 πρωτοστάτησε στις μειώσεις των συντάξεων όπου πέραν από τη κατάργηση των δώρων, οι άνω των 1.000 ευρώ μειώθηκαν έως και 50%. Για παράδειγμα οι συντάξεις των 1.400 ευρώ (35 έτη & 2.000 μισθό) είχαν μειώσεις (ΑΚΑΓΕ 42€ – Ν.4024 32€ – Ν.4051 3€ – Ν.4093 132€) 209 ευρώ  οι οποίες κατέληξαν στα 1.191 ευρώ μεικτά. (Ας κρατήσουμε το ποσό αυτό)       

1η Απόφαση του ΣτΕ – 2015 

Το 2015, το Ανώτατο Δικαστήριο (ΣτΕ) έκρινε παράνομες και ακύρωσε τις μειώσεις του 2012 αλλά μόνο των νόμων 4051 & 4093 και με βάση την απόφαση αυτή θα έπρεπε να επιστραφούν 135 ευρώ, ενώ οι συντάξεις (κατά το παράδειγμα) να αποκατασταθούν στα 1.326 ευρώ!! (Ας κρατήσουμε και αυτό)          

Νόμος 4387/2016 – Κατρούγκαλου

Το 2016, η τότε κυβέρνηση, όχι μόνο δεν συμμορφώθηκε με την απόφαση του ΣτΕ, αντίθετα έφερε νέο νόμο (4387/16) όπου το ποσοστό αναπλήρωσης με (35 έτη) μειώνεται στα 33,81% + 384 ευρώ ενώ τα κατώτατα όρια στα 346 ευρώ, έτσι οι αντίστοιχες (35 έτη & 2.000 μισθό) αντί τα 1.326 ευρώ πέφτουν ακόμα παρακάτω στα 1.060 ευρώ!! Επιπροσθέτως και οι παλαιές συντάξεις θα πρέπει να επανυπολογιστούν  με βάση τον νέο νόμο αυτό!

2η Απόφαση του ΣτΕ – 2019 

Το 2019 καλείται εκ νέου το ΣτΕ (για να κρίνει τον νόμο Κατρούγκαλου) και αφού ευθυγραμμίζεται πλήρως με την προηγούμενη απόφαση του 2015 έκρινε παράνομο γενικά τον τρόπο υπολογισμού του εν λόγο νόμου (4387/2016) και αποφάσισε την ακύρωση όλων των συντελεστών αναπλήρωσης που καθορίζουν το ύψος των συντάξεων. Ταυτόχρονα, υποδεικνύει και το ύψος των νέων συντελεστών καθώς οι λόγοι της ακύρωσης στηρίζονται στο γεγονός ότι: «…..τα θεσπιζόμενα ποσοστά αναπληρώσεως είναι ιδιαιτέρως χαμηλά, η δε εφαρμογή τους οδηγεί στη χορήγηση συνταξιοδοτικής παροχής, η οποία τελεί σε προφανή δυσαναλογία προς τις ανωτέρω αποδοχές…. Υπό τα δεδομένα αυτά, τα συγκεκριμένα ποσοστά αναπληρώσεως παραβιάζουν την αρχή της ανταποδοτικότητας, η οποία αποτελεί έκφανση της αρχής της αναλογικότητας»!! Τέλος καλείται η πολιτεία, σε διάστημα 6 μηνών, «αφού λάβει γνώση του σκεπτικού της ακυρωτικής απόφασης, να προβεί σε νέα, σύμφωνη με το Σύνταγμα, ρύθμιση του ζητήματος που αφορούν οι κριθείσες ως αντισυνταγματικές διατάξεις»!! Ουσιαστικά, με την απόφαση αυτή, οι συντάξεις οριοθετούνται στα όρια της προηγούμενης απόφασης του 2015 δηλαδή (κατά το παράδειγμα) στα 1.326 ευρώ!! ενώ οι κατώτατες (όσο τα 15 ημερομίσθια) στα 436 ευρώ!!  

Νόμος  4670/2020 – Βρούτση

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία καλείται να υλοποίηση την παραπάνω απόφαση του ΣτΕ, όχι απλά περιφρονεί και δεν συμμορφώνεται με τις αποφάσεις των ανωτάτων δικαστών αλλά, και τις διακωμωδεί. Πρώτον διατηρεί στο ακέραιο τους ίδιους (ακυρωθέντες) συντελεστές του ν. 4387/2016 και δεύτερον εμφανίζει ως «αποφάσεις» του ΣτΕ ορισμένα ψίχουλα που χορηγεί και που δεν αφορούν όλες τις συντάξεις (!) παρά μόνο όσοι έχουν από… 31 έως 40 έτη!! Αποτέλεσμα, οι συντάξεις (κατά το παράδειγμα) αντί για 1.326 ευρώ «αυξάνονται»… στα (2.000Χ37,31%) 1.130 ευρώ!! Μακριά βέβαια από τις αποφάσεις και υποδείξεις του ΣτΕ καθόσον υπολείπονται κατά 196 ευρώ!! Καμία αλλαγή για όσες έχουν κάτω από 31 έτη, ούτε στις κατώτατες οι οποίες παρέμειναν στα 346 ευρώ!! Κάτω ακόμα και από τις μειώσεις του 2012, δηλαδή τα 1.191 ευρώ!

Ταυτόχρονα, επιβλήθηκαν και ηλικιακές διακρίσεις! Οι «αυξήσεις» αυτές ισχύουν μόνο για τις νέες συντάξεις και όχι για τις παλαιές (πριν το 2016) οι οποίες επανυπολογίστηκαν λανθασμένα χωρίς δηλαδή την ολοκλήρωση όλων των στοιχείων (πρόσθετες εισφορές 13ου -14ου μισθού, βαρέα, παράλληλης ασφάλισης και των ΔΕΚΟ) όπου τα αντίστοιχα ποσά καταγράφονται ως «προσωπικές διαφορές» οι οποίες απορροφούν κάθε τυχόν αύξηση! Δεύτερον, ακόμα και «αύξηση» εάν θα προκύψει, αυτή θα καταβληθεί σε (5) ετήσιες δώσεις! Δηλαδή έως το 2023!!

Συνταγματικό πραξικόπημα

Συνοπτικά: Η σημερινή κυβέρνηση ήταν αυτή που το 2012 μείωσε τότε τις συντάξεις από 1400 στα 1.191 ευρώ και οποίες μειώσεις αυτές, το 2015 (από το ΣτΕ) κρίθηκαν παράνομες και αποκαθίστανται στα 1.326 ευρώ! Το 2016 (νόμος 4387) αντί της αποκατάστασης, μειώνονται ακόμα παρακάτω στα 1.060 ευρώ όπου και αυτές, το 2019 κρίθηκαν (από το ΣτΕ) επίσης παράνομες και αντισυνταγματικές, ενώ υποχρεώνεται η πολιτεία να επαναφέρει τις συγκεκριμένες συντάξεις, τουλάχιστον στα 1.326 ευρώ!

Η κυβέρνηση, οι οποία καλείτε εκ νέου, να υλοποιήσει την παραπάνω απόφαση του ΣτΕ και οι οποία διακρίνεται στο ψέμα και την παρανομία, συνεχίζει στο ίδιο μοτίβο! Στο όνομα τάχα της συμμόρφωσης με την απόφαση του ΣτΕ, και αντί για 1.326 ευρώ, πήγε τις συγκεκριμένες συντάξεις (2.000Χ37,31% + 384) στα 1.130 ευρώ και αυτό το ονοματίζουν αύξηση!!

Πρόκειται για σκάνδαλο και όχι για αύξηση όπως θέλουν!  Πρόκειται για κλοπή μάλιστα της τάξης των 196 ευρώ! Πρόκειται για ένα νέο συνταγματικό πραξικοπήματα και το οποίο δεν πρέπει να περάσει!!

Ιούνιος 2021

* Νικολάου Κώστας  Συνταξιούχος τ. ΙΚΑ ΕΤΑΜ

Μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ