Πρόταση απόφασης για την προστασία των καμμένων δασών

24 Μαΐου 2021

 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΜΕΝΩΝ ΔΑΣΩΝ

 

Ενώ δεν έχει τελειώσει ο Μάιος οι δασικές πυρκαγιές έχουν ξεκινήσει και έχουν καταστρέψει 71.000 στρέμματα στα Γεράνεια όρη και μεγάλη δασική έκταση στο Μαίναλο. Επειδή πρέπει να υπάρξει προστασία των καμένων εκτάσεων και με δεδομένο ότι και στα Γεράνεια όρη και στο Μαίναλο αλλά και στα υπόλοιπα βουνά και δάση της Πελοποννήσου έχουν ζητηθεί άδειες ή και έχουν δοθεί για την τοποθέτηση ανεξέλεγκτων ανεμογεννητριών, αλλά και άδειες για εξορύξεις, επιβάλλεται το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου να αποφασίσει και να ζητήσει απ’ την κυβέρνηση:

Τα δάση και οι δασικές εκτάσεις, που καταστράφηκαν ή καταστρέφονται συνεπεία πυρκαγιάς, αποψίλωσης ή άλλης αιτίας, κηρύσσονται υποχρεωτικά ως αναδασωτέα ανεξαρτήτως της ειδικότερης κατηγορίας αυτών ή της θέσης στην οποία βρίσκονται. Απαγορεύεται για διάστημα τριάντα (30) ετών, κατ’ ελάχιστον, οποιαδήποτε χρήση της ανωτέρω γης δασών και δασικών εκτάσεων, είτε πρόκειται για δόμηση, εγκατάσταση ΑΠΕ, των συνοδευτικών τους έργων, εξορύξεων, εγκατάσταση τουριστικών μονάδων και οιαδήποτε άλλη χρήση. Η απαγόρευση αυτή αφορά και ήδη αδειοδοτημένες χρήσης εντός των κατεστραμμένων εκτάσεων.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι

Θανάσης Πετράκος

Δημοσθένης Δρούγκας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ