1η Μάη: Να μην τους αφήσουμε να γυρίσουν το ρολόι της ιστορίας έναν αιώνα πίσω

1η Μάη: Να μην τους αφήσουμε να γυρίσουν το ρολόι της ιστορίας έναν αιώνα πίσω

Κάτω τα χέρια από το 8ωρο