Η ανάθεση σε ιδιώτες της έκδοσης των συντάξεων είναι αντισυνταγματική και δημιουργεί νέο καθεστώς πελατειακών σχέσεων

Η νομοθετική ρύθμιση για ανάθεση σε ιδιώτες της αρμοδιότητας έκδοσης των συνταξιοδοτικών αποφάσεων είναι αντισυνταγματική  και δημιουργεί ένα νέο καθεστώς πελατειακών σχέσεων

Η κυβέρνηση αποφασίζει καθημερινώς αναθέσεις σε ιδιώτες βασικών αρμοδιοτήτων του Δημοσίου, όπως είναι η έκδοση των συντάξεων, ανεξάρτητα από τα προβλήματα  που δημιουργούνται.

Αντί να προσλάβει προσωπικό στα Ταμεία για την επίσπευση έκδοσης των συνταξιοδοτικών πράξεων, αναθέτει σε ιδιώτες την έκδοση αποφάσεων, οι οποίοι όμως πρέπει να παραλάβουν τα στοιχεία των φακέλων από τα ασφαλιστικά ταμεία. Μετά την απαξίωση και υποστελέχωση των δημόσιων κοινωνικοασφαλιστικών υπηρεσιών, η ανάθεση ενός έργου που βρίσκεται στον πυρήνα των δημόσιων λειτουργιών, όπως η απονομή συντάξεων, σε ιδιώτες, αποτελεί μία ακόμη πράξη στο έργο της ιδιωτικοποίησης του δημοσίου τομέα δημιουργώντας κινδύνους. Η χρήση ιδιωτών δεν εγγυάται την τήρηση των αρχών της λογοδοσίας, αυξημένης ευθύνης, αμεροληψίας και χρηστής διοίκησης που δεσμεύουν το προσωπικό του Δημοσίου.

Οι συνέπειες θα είναι πολλές: α) προσωπικά στοιχεία ασφαλισμένων να τίθενται στην κατοχή και επεξεργασία ιδιωτών χωρίς τις απαιτούμενες εγγυήσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων, β) οι υπάλληλοι των Ταμείων να εξακολουθούν να τα συλλέγουν και να τα επεξεργάζονται, πράγμα που σημαίνει  ότι διπλασιάζεται ο όγκος της εργασίας και αυξάνεται ο χρόνος για την έκδοση της σύνταξης.

Δίνει υπερεξουσίες στον ιδιώτη και καλλιεργεί το έδαφος για ανάπτυξη ιδιαίτερων πελατειακών σχέσεων, αφού ο ίδιος ο ασφαλισμένος θα επιλέγει τον ιδιώτη, που θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες πράξεις (διακανονισμός οφειλών, υπολογισμός οφειλόμενου ποσού για την αναγνώριση πλασματικού χρόνου και άλλα) για την έκδοση προσωρινής ή οριστικής σύνταξης.

Ο δειγματοληπτικός έλεγχος, που επικαλούνται σε ποσοστό 5% είναι ελάχιστος σε σχέση με τον όγκο των αποφάσεων.

Η Λαϊκή  Ενότητα  απαιτεί:

  • Την απόσυρση της διάταξης, που η υλοποίηση της μόνο προβλήματα θα δημιουργήσει στους ασφαλισμένους.
  • Την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού με τις εγγυήσεις των δημόσιων λειτουργών και την ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης των στοιχείων του χρόνου ασφάλισης όλων των ασφαλισμένων, που είναι οι προϋποθέσεις για την γρήγορη έκδοση των συνταξιοδοτικών αποφάσεων.

                Το Γραφείο Τύπου 23/4/2021