ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ: Νέο κόλπο για να κόβουν τις συντάξεις!!

 ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ:

Νέο κόλπο για να κόβουν τις συντάξεις!!

 

«Ταρίφα» 200 ευρώ έχει βάλει ο ΕΦΚΑ στους συνταξιούχους με πλασματικά χρόνια. Οι συντάξεις που απονέμει, υπολογίζονται εσφαλμένα (παράνομα) με αποτέλεσμα, τα χορηγούμενα ποσά είναι μειωμένα έως κατά 20%! Η απάτη αυτή αφορά τις (μισές) συντάξεις, όσων κάνουν χρήση πλασματικών χρόνων και που με ένα «τρικ» τους στερεί (παρανόμως) μεγάλα ποσά, τα οποία ξεπερνούν ακόμα και τα 300 ευρώ μηνιαίως!!

Αλχημείες  – τρικ – παρανομίες   

Ο ΕΦΚΑ, σχετικά με την διαμόρφωση του μέσου μισθού, παρακάμπτει τις διατάξεις του νόμου και της εγκυκλίου του υπ. εργασίας που ορίζουν ότι τον μέσο μισθό καθορίζουν οι αποδοχές και οι ημέρες ασφάλισης από το 2002 έως την υποβολή της αίτησης και (παρανόμως) προσθέτει σε αυτά και έτη των πλασματικών χρόνων, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο διαιρέτης, να (αλλοιώνεται) μειώνεται ο μέσος μισθός, επομένως και το τελικό ποσό της σύνταξης!!           

Συγκεκριμένα

Τα στοιχεία που παραθέτουμε αφορούν την σύνταξη (του Τ.Β.) όπου με βάση την απόφαση διευθυντή (αριθμός 119) έχει: κανονική ασφάλιση 11.542 ημέρες και πλασματικό χρόνο (διαστήματος 1981 – 1983 & 1992 -1996) 1.293 ημέρες, σύνολο 12.835 ημέρες, είτε 42,78 έτη (συντελεστή 48,37%) ενώ η αίτηση υποβλήθηκε στις 30/9/2020. Οι αποδοχές, από το την 1.1.2002 έως 30.9.2020 είναι 468.229 ευρώ, ενώ ως μέσο μισθό που του υπολογίζουν είναι 1.692,80 ευρώ (!) και ανταποδοτική σύνταξη (1.692,8 Χ 48,37) 819 ευρώ!!

Το λάθος: Εάν διαιρέσουμε τις αποδοχές (468.229 ευρώ) δια του μέσου μισθού  1.692,80 ευρώ, βλέπουμε ότι οι μήνες που ελήφθησαν υπόψη είναι 276,6! Πολύ πάνω και από το ανώτατο όριο 225 μήνες, που μεσολαβούν από το έτος 2002 έως την υποβολή της αίτησης 30.9.2020!!

Επομένως, ο πραγματικός μέσος μισθός είναι: αφού μετατρέψουμε τις εισφορές των πλασματικών σε  αποδοχές (6.694 / 0,2) 33.470 και τις ημέρες σε μήνες (1.293:25) 51,72, και τις αφαιρέσουμε από τις συνολικές (468.229 – 33.470) 434.759 ευρώ και τις διαιρέσουμε με τον πραγματικό χρόνο (276,6 – 51,72) 224,88 μήνες (434.759 : 224,88) διαμορφώνεται στα 1.933,29 ευρώ και ΟΧΙ 1.692,8 ευρώ όπως εσφαλμένα του υπολογίζουν! Ενώ το ποσό της ανταποδοτικής στα (1.933,29 Χ 48,37) 935 ευρώ και ΟΧΙ 819 ευρώ όπως παρανόμως του χορηγούν!!

Η παράβαση αυτή, διαπιστώνεται και από τον ίδιο τον  ΕΦΚΑ. Από άλλη υπηρεσία, που του απένεμε τη προσωρινή σύνταξη και που ο μέσος μισθός είναι 1.924,56 ευρώ!! Ενώ η υπηρεσία που του απένεμε την επικουρική σύνταξη ο μέσος μισθός είναι 2.042, 36 ευρώ!!

Τι λέει ο νόμος;

Το άρθρο 28 (παρ. 3) του νόμου 4387/2016 (αλλά και οι εγκύκλιοι του υπουργείου εργασίας) με πλήρη και σαφή τρόπο ορίζουν ότι ο μέσος μισθός βάση του οποίου υπολογίζεται το ποσό της ανταποδοτικής σύνταξης είναι «το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των αποδοχών επί των οποίων έχουν καταβληθεί εισφορές (προσαυξημένες με τον ΔτΚ) δια του συνολικού χρόνου ασφάλισής του, από το έτος 2002 έως την ημερομηνία υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης»                  

Κατά τον νομοθέτη, δύναται ο συνυπολογισμός των πλασματικών χρόνων, μόνο και εφόσον, οι χρόνοι εξαγοράς, εμπίπτουν στο χρονικό διάστημα, μεταξύ του έτους 2002 και της υποβολής της αίτησης.

Παρανομίες του ΕΦΚΑ

Οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, παραβιάζουν κατάφορα του άρθρο 28 του ν. 4387/2016 και συνυπολογίζουν χρόνους (τα πλασματικά) στη διαμόρφωση του μέσου μισθού οι οποίοι εμπίπτουν στο διάστημα (1981 έως 1996) δηλαδή πριν το 2002 και που η συγκεκριμένη διατάξει ρητά το απαγορεύει. Παραβιάζουν και την κοινή λογική καθώς, ο χρόνος μεταξύ του έτους 2002 και της υποβολής της αίτησης είναι συγκεκριμένος και εκ των πραγμάτων μεγαλύτερος χρόνος (των πλασματικών) δεν χωρεί!! Η παρανομία αυτή έχει ως αποτέλεσμα την αλλοίωση του μέσου μισθού συνεπώς και του τελικού ποσού της σύνταξης, όπως στην συγκεκριμένη περίπτωση (του Τ.Β.) μειώνεται ( 935819) 116 ευρώ!!

Ενοχή σιωπή

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείο εργασίας, να πάψει να κρύβεται και να δώσει τέλος στις παρανομίες αυτές. Να σταματήσουν οι αυθαιρεσίες του ΕΦΚΑ, όπου, με τα εγκληματικά λάθη, επιφορτίζουν το ήδη επιβαρημένο περιβάλλον των συνταξιούχων, ζημιώνοντάς τους με επιπλέον ποσά, τα οποία ξεπερνούν ακόμα και τα 300 ευρώ μηνιαίως !!

 Απρίλιος 2021

 Νικολάου Κώστας

Συνταξιούχος τ. ΙΚΑ ΕΤΑΜ 

Μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ