ΛΑΕ: Όχι στη μετατροπή του Θριάσιου Νοσοκομείου σε αποκλειστική κλινική Covid 19

Όχι στη μετατροπή του Θριάσιου Νοσοκομείου σε αποκλειστική κλινική Covid 19

Η απόφαση της κυβέρνησης για μετατροπή του Θριάσιου Νοσοκομείου σε αποκλειστική κλινική Covid 19 είναι άλλη μια απόδειξη της απουσίας προγραμματισμού και σχεδίου της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Είναι μια ακόμη απόδειξη των ελλείψεων του Δημοσίου Συστήματος Υγείας.
Κυρίως όμως είναι μια ακόμη απόδειξη ότι η κυβέρνηση προτιμά να υποβαθμίζει την Δημόσια Υγεία,την υγεία των πολιτών,παρά να προβεί στο αυτονόητο, στην άμεση επίταξη των ιδιωτικών κλινικών.
Η ΛΑΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ζητά το Θριάσιο Νοσοκομείο να παραμείνει ως Γενικό Νοσοκομείο και να στελεχωθεί με το αναγκαίο προσωπικό για να καλύπτει τις ανάγκες μιας τεράστιας περιοχής της Δυτικής Αττικής με έντονη βιομηχανική δραστηριότητα ,όπως Διυλιστήρια, με μεγάλο ποσοστό και πιθανότητες εργατικών ατυχημάτων.
Η κυβέρνηση πρέπει να επιτάξει άμεσα τις ιδιωτικές κλινικές, να προσλάβει το αναγκαίο υγειονομικό προσωπικό για να καλύψει τις ελλείψεις και τις τεράστιες ανάγκες των Δημοσίων Νοσοκομείων, να ενισχύσει την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, να δημιουργήσει Κέντρα Υγείας σε κάθε πόλη και να μην αναλώνεται σε κυβερνητικά πανηγύρια.

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ