Αγωνιστική Συνεργασία Πελοποννήσου: Για τη μεταφορά των μαθητών ΑΜΕΑ

Εισήγηση Θ. Πετράκου

 Θέμα: «Η άρνηση του κ. Περιφερειάρχη να υλοποιήσει την ομόφωνη απόφαση του Πε. Συ. Π. για τη μεταφορά των μαθητών ΑΜΕΑ»

Υποχρεωθήκαμε 30 Περιφερειακοί Σύμβουλοι να καταθέσουμε πρόταση για να γίνει η σημερινή κατεπείγουσα συνεδρίαση, διότι μας εξέπληξε και αδυνατούμε να κατανοήσουμε γιατί ο κ. Περιφερειάρχης δεν εφαρμόζει την ομόφωνη απόφαση του ΠεΣυΠ, η οποία λήφθηκε στις 25/1/2021 με αρ. απόφασης 17 και ΑΔΑ ΩΚ9Ι7Λ1-ΔΘ5 και αφορά το θέμα της μεταφοράς των μαθητών ΑΜΕΑ. Η απόφαση όπως είναι γνωστό τονίζει στη 2η παράγραφο : «στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με δεδομένο ότι το ΦΕΚ ορίζει μέχρι και 4 άτομα και όχι 4 άτομα, το ΠεΣυΠ αποφασίζει: Οι μαθητές ΑΜΕΑ από σήμερα καις το εξής επιτρέπεται να μετακινηθούν μέχρι και 2 άτομα με ένα ταξί». Το ΠεΣυΠ εξουσιοδοτεί την Οικονομική Επιτροπή να υλοποιήσει άμεσα την απόφαση αυτή και να προχωρήσει στη μίσθωση των επιπλέον ταξί.»

Σημειώνουμε   ότι  από την απάντηση που μας  έστειλε ο  κ. Περιφερειάρχης  προκύπτει ότι για τους 3 νομούς, (Αρκαδία, Κορινθία, και  Λακωνία), όπου οι απαντήσεις των υπηρεσιών είναι απολύτως σαφείς, πρέπει να μισθωθούν επιπλέον 14  ή  15 ταξί. Για τη Μεσσηνία, όπου υπάρχει και το μεγαλύτερο πρόβλημα, η απάντηση είναι ασαφής. Σαφής είναι μόνο  στο πόσα ταξί είναι με 4 μαθητές, απ’ όπου προκύπτει ότι πρέπει να μισθωθούν επιπλέον 11 ταξί. Δεν είναι καθόλου σαφής πόσα ταξί μεταφέρουν 3 μαθητές, διότι «τσουβαλιάζει» όλους τους υπόλοιπους μαθητές  λέγοντας  ότι υπάρχουν 49 ταξί που μεταφέρουν από 1-3 μαθητές χωρίς να αναφέρει πόσα ταξί μεταφέρουν 3 παιδιά . Ομοίως η Αργολίδα   δεν είναι απολύτως  σαφής.

Συνεπώς όλοι καταλαβαίνουμε ότι αφού ο νόμος ορίζει έως 4 άτομα και όχι ακριβώς 4, κάθε απόφαση όπως είναι η απόφαση του ΠεΣυΠ η οποία ορίζει 2 μαθητές, είναι σύννομη και σε καμία περίπτωση δεν είναι απόφαση που καλεί την Οικονομική Επιτροπή να παρανομήσει, όπως απάντησε ο κ. Περιφερειάρχης εξηγώντας μας  γιατί δεν εφαρμόζει την ομόφωνη απόφαση του ΠεΣυΠ, λέγοντας ότι: «με απόφασή του το ΠεΣυΠ καλεί την Οικονομική Επιτροπή να πάρει απόφαση για τη μεταφορά των μαθητών ΑΜΕΑ, η οποία παρεκκλίνει από τα όσα ορίζει η νομοθεσία»!

Είναι φανερό λοιπόν ότι η απάντηση του κ. Περιφερειάρχη δεν έχει καμία βάση και αδυνατούμε να αντιληφθούμε γιατί αρνείται να εφαρμόσει μια καθόλα νόμιμη απόφαση.

Για όλους αυτούς τους λόγους καλούμε το ΠεΣυΠ να αποφασίσει:

«Το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου αποφασίζει:

α) Θεωρεί αδικαιολόγητη και απαράδεκτη την άρνηση του Περιφερειάρχη να μην εφαρμόσει την ομόφωνη απόφαση του ΠεΣυΠ για τη μεταφορά των μαθητών ΑΜΕΑ και γι’ αυτό τον καταγγέλλει.

β) Καλεί τον κ. Περιφερειάρχη : Εντέλλεσθε κ. Περιφερειάρχη να εφαρμόσετε από τη Δευτέρα 8/3/2021 την ομόφωνη απόφαση του ΠεΣυΠ και καλούμε την Οικονομική Επιτροπή να συνεδριάσει κατεπειγόντως ώστε να μισθωθούν τα επιπλέον ταξί για τη μεταφορά των μαθητών ΑΜΕΑ.

γ) Με δεδομένο ότι  για τις 3 Π.Ε. (Αρκαδία, , Κορινθία Λακωνία), οι απαντήσεις των υπηρεσιών είναι απολύτως σαφείς και προκύπτει ότι  πρέπει να μισθωθούν επιπλέον 14 ή 15  ταξί επιπλέον   (συγκεκριμένα +3, +2,  +9ή  +10ταξί  αντιστοίχως ). Για τη Μεσσηνία,   η απάντηση είναι ασαφής. Σαφής είναι μόνο  στο πόσα ταξί είναι με 4 μαθητές, απ’ όπου προκύπτει ότι πρέπει να μισθωθούν επιπλέον 11 ταξί. Δεν είναι καθόλου σαφής πόσα ταξί μεταφέρουν 3 μαθητές, διότι η έκθεση «τσουβαλιάζει» όλους τους υπόλοιπους μαθητές  λέγοντας  ότι υπάρχουν 49 ταξί που μεταφέρουν από 1-3 μαθητές χωρίς να αναφέρει πόσα ταξί μεταφέρουν 3 παιδιά . Ομοίως η Αργολίδα δεν είναι απολύτως σαφής η εικόνα  ούτε για πόσα ταξί μεταφέρουν 3   και 4  μαθητές.    Για το  λόγο αυτό το ΠΕΣΥΠ καλεί  και  την  Αργολίδα και τη  Μεσσηνία να στείλουν απολύτως σαφή έκθεση για το πόσοι μαθητές ΑΜΕΑ  είναι ανά 3 ή 4 σε 1 ταξί    για να υπάρξει η συνολική εικόνα πόσα επιπλέον ταξί πρέπει να μισθωθούν .


 

ΠΡΟΤΑΣΗ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΠΟ Θ. ΠΕΤΡΑΚΟ

Καλούμε το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου να αποφασίσει:

α) Θεωρεί αδικαιολόγητη και απαράδεκτη την άρνηση του Περιφερειάρχη να μην εφαρμόσει την ομόφωνη απόφαση του ΠεΣυΠ για τη μεταφορά των μαθητών ΑΜΕΑ και γι’ αυτό τον καταγγέλλει.

β) Καλεί τον κ. Περιφερειάρχη : Εντέλλεσθε κ. Περιφερειάρχη να εφαρμόσετε από τη Δευτέρα 8/3/2021 την ομόφωνη απόφαση του ΠεΣυΠ και καλούμε την Οικονομική Επιτροπή να συνεδριάσει κατεπειγόντως ώστε να μισθωθούν τα επιπλέον ταξί για τη μεταφορά των μαθητών ΑΜΕΑ.

γ) Με δεδομένο ότι  για τις 3 Π.Ε. (Αρκαδία, , Κορινθία Λακωνία), οι απαντήσεις των υπηρεσιών είναι απολύτως σαφείς και προκύπτει ότι  πρέπει να μισθωθούν επιπλέον 14 ή 15  ταξί επιπλέον   (συγκεκριμένα +3, +2,  +9ή  +10ταξί  αντιστοίχως ). Για τη Μεσσηνία,   η απάντηση είναι ασαφής. Σαφής είναι μόνο  στο πόσα ταξί είναι με 4 μαθητές, απ’ όπου προκύπτει ότι πρέπει να μισθωθούν επιπλέον 11 ταξί. Δεν είναι καθόλου σαφής πόσα ταξί μεταφέρουν 3 μαθητές, διότι η έκθεση «τσουβαλιάζει» όλους τους υπόλοιπους μαθητές  λέγοντας  ότι υπάρχουν 49 ταξί που μεταφέρουν από 1-3 μαθητές χωρίς να αναφέρει πόσα ταξί μεταφέρουν 3 παιδιά . Ομοίως η Αργολίδα δεν είναι απολύτως σαφής η εικόνα  ούτε για πόσα ταξί μεταφέρουν 3   και 4  μαθητές.    Για το  λόγο αυτό το ΠΕΣΥΠ καλεί  και  την  Αργολίδα και τη  Μεσσηνία να στείλουν απολύτως σαφή έκθεση για το πόσοι μαθητές ΑΜΕΑ  είναι ανά 3 ή 4 σε 1 ταξί    για να υπάρξει η συνολική εικόνα πόσα επιπλέον ταξί πρέπει να μισθωθούν .»