Για την διεκδίκηση της ενίσχυσης των πολύ μικρών επιχειρήσεων και την συμπληρωματική ενίσχυση των εργαζομένων

  ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΠΡΟΤΑΣΗ στον Περιφερειάρχη


  ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

  Παρότι το Περιφερειακό Συμβούλιο στην πρόσφατη συνεδρίαση του ομόφωνα κατέληξε στην κατωτέρω απόφαση για την ενίσχυση των πολύ μικρών επιχειρήσεων και τη συμπληρωματική ενίσχυση των εργαζομένων,  η διαχειριστική αρχή του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας δεν μπορεί να βγάλει νέο πρόγραμμα όπως μας ενημέρωσε και όπως πολύ καλά γνωρίζετε και εσείς διότι δεν υπάρχει διαθέσιμο κονδύλι από το ΕΣΠΑ. Επειδή όμως τα προβλήματα των πολύ μικρών επιχειρήσεων και των εργαζομένων είναι πολύ μεγάλα και αφού δεν μπορεί να υπάρξει ενίσχυση από την Περιφέρεια  προτείνουμε τα όσα αποφάσισε το Περιφερειακό μας  Συμβούλιο για την ενίσχυση των πολύ μικρών επιχειρήσεων και τη συμπληρωματική ενίσχυση των εργαζομένων και των ανέργων να ζητήσετε από την κυβέρνηση  να γίνουν πράξη. Αν όλη η λογική και οι αποφάσεις μας   υιοθετηθούν και από την ΕΝΠΕ μετά από δική σας πρόταση θεωρούμε ότι θα  είναι πιο αποτελεσματική η διεκδίκηση.

  Πιστεύουμε  ότι συμφωνείτε με την πρόταση μας .

  Οι προτείνοντες επικεφαλής των παρατάξεων του ΠΕΣΥΠ

  Μπουντρούκας Ιωάννης

  Πετράκος Αθανάσιος

   Υ.Γ. Επισυνάπτουμε την απόφαση του ΠΕΣΥΠ

  «Η  ΑΠΟΦΑΣΗ  ΤΟΥ ΠΕΣΥΠ

  Α. Για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις

  Με δεδομένο ότι οι πολύ μικρές επιχειρήσεις και οι αυτοαπασχολούμενοι δεν έχουν λάβει καμία ουσιαστική βοήθεια μέχρι τώρα, το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου αφού συζήτησε  το θέμα  αποφασίζει να ενισχύσει τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τους αυτοαπασχολούμενους.

   Η απόφαση  αυτή   είναι εφικτή  και  με βάση την απάντηση του Υπουργείου Ανάπτυξης   η οποία λέει χαρακτηριστικά «…Προκειμένου μια Περιφέρεια να ενισχύσει συγκεκριμένους κλάδους, εφόσον το επιθυμεί, δύναται να εκδώσει πρόσκληση με άλλο θεσμικό πλαίσιο κρατικών Ενισχύσεων π.χ. Καν. ΕΕ 1407/2013 (de minimis) για το οποίο δεν χρειάζεται κοινοποίηση και έγκριση από την Ε.Ε.»

  Για αυτούς τους λόγους   το ΠΕΣΥΠ αποφασίζει :

  1. Να προχωρήσει σε ένα νέο πρόγραμμα ύψους  είκοσι εκατομμυρίων ευρώ(20  εκ) το οποίο να απευθύνεται σε αυτοαπασχολούμενους και πολύ μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν από 0 έως 5 άτομα και με ετήσιο κύκλο εργασιών έως 300.000 ευρώ.
  2. Τα κριτήρια είναι τα εξής:

  – Η επιδότηση να είναι το λιγότερο από 2.000€ έως 10.000€

  – Να αποκλειστούν αυτόματα οι δικαιούχοι που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα των 30 εκατ. ευρώ.

  – Το οριζόντιο κριτήριο των επιλέξιμων ΚΑΔ,   να αντικατασταθεί με το ποσοστό της συνολικής πτώσης τζίρου του 2020, που αποτελεί το βασικό κριτήριο αξιολόγησης.

   – Τα αποτελέσματα χρήσης του 2019 (κέρδη ή ζημιές) να έχουν ελάχιστη επίδραση στην αξιολόγηση των επιχειρήσεων.

  – Να εφαρμοστεί η πρακτική διάθεσης της χρηματοδότησης στους δικαιούχους μέσω της ποσόστωσης ανά κατηγορία, όπως έχει προβλεφθεί σε άλλες Περιφέρειες και να συμπεριληφθεί στην προκήρυξη η παρακάτω μέθοδος κατανομής:

  Αναλογικά σε  Εμπόριο, Βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εστίαση και  τουρισμό .

  – Να συμπεριληφθούν στους δικαιούχους και νεοιδρυθείσες εταιρείες, που έως τώρα είναι εκτός χρηματοδότησης από όλα τα υφιστάμενα προγράμματα και τα τραπεζικά ιδρύματα. Τέλος, πρέπει να μειωθεί η γραφειοκρατική διαδικασία και να προβλεφθεί ειδικό πλαφόν στις αμοιβές των συμβούλων που θα αναλάβουν να καταθέσουν τους φακέλους του προγράμματος.

  1. Ειδική διάταξη στο πρόγραμμα να υπάρχει για τους επαγγελματίες των σχολών οδηγώνοι οποίοι μέχρι τώρα οι οποίοι έχουν αποκλειστεί   στην πράξη απ’ όλα τα προγράμματα ενίσχυσης λόγω ότι δεν έχουν πραγματοποιήσει κύκλο εργασιών αφού χωρίς δική τους ευθύνη δεν λειτουργούσαν. Μοναδικό κριτήριο για τους επαγγελματίες των σχολές οδηγών να είναι η πτώση του τζίρου του 4 τριμήνου του 2019 προς το 4 τρίμηνο 2020 και η Ένταξη στο καθεστώς de minimis που δεν θέλει έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (συν. 2) για μια αναλογική, δίκαιη και γρήγορη επαρκή ρευστότητα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της νόσου COVID-19, που είναι καθοριστική και απαραίτητη για τον πολλαπλά θιγόμενο κλάδο τους .

   Για το σκοπό αυτό το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει οριζόντια ενίσχυση για την αναβάθμιση των ηλεκτρονικών συστημάτων τους και αποζημίωση για όλα τα λειτουργικά τους έξοδα (ενοίκια, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ασφάλιστρα, τέλη κυκλοφορίας κ.λπ.).

  1. Στις πολύ μικρές επιχειρήσεις να συμπεριληφθούν και οι επιχειρήσεις που έχουν απαλλαγή ΦΠΑ λόγω μικρού τζίρου. Αυτές λόγω της ιδιομορφίας τους και λόγω του κατώτατου τζίρου που έχει θέσει η κυβέρνηση στις επιστρεπτέες προκαταβολές κατά το μεγαλύτερο ποσοστό τους δεν έλαβαν πέραν της μίας ενίσχυσης.

    Παράλληλα το ΠΕΣΥΠ καλεί την κυβέρνηση :

  -Να καλύψει το  κράτος τις  ασφαλιστικές εισφορές  στους  αυτοαπασχολούμενους  που έχουν υποστεί μείωση του εισοδήματος τους.

  -Να γίνει «κούρεμα» όλων των δανειακών υποχρεώσεων σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις που έχουν πληγεί .

  Β. Για την ενίσχυση των εργαζομένων

  Με δεδομένο ότι οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις που βρίσκονται σε αναστολή λειτουργίας δεν έχουν λάβει καμία ενίσχυση πέραν των 534 ευρώ,

   Το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου αποφασίζει να ζητήσει απ’ την κυβέρνηση: Να αυξηθεί το κονδύλι της συμπληρωματικής ενίσχυσης των εργαζομένων αυτών είτε από το ΕΣΠΑ είτε από εθνικούς πόρους ώστε:

  α) Να επεκταθεί η ενίσχυση των 534 ευρώ σε όλους τους εργαζόμενους που έχουν υποστεί μείωση του εισοδήματος τους , στους ανέργους , αλλά και στους υποαπασχολούμενους που αμείβονται με μισθό χαμηλότερο των 534 ευρώ.

  β) Να δοθεί συμπληρωματική έκτακτη ενίσχυση στους εργαζομένους που ήταν σε αναστολή λειτουργίας.

  γ) Να καταργηθούν  οι φόροι  και τα  τέλη για τα βασικά δημόσια αγαθά (ρεύμα και  νερό κλπ ) στα νοικοκυριά αυτά  και να δοθεί και επιδότηση ενοικίου στους εργαζόμενους αυτούς και στους ανέργους.»

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ