Διαδικτυακή Συνέλευση της οργάνωσης του Αριστερού Ρεύματος Υγειονομικών στην Αττική

Την Κυριακή 7/2/2021 στις 6 μμ θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή συνέλευση των μελών του Αριστερού Ρεύματος  Υγείας  Αττικής.

Ενημέρωση θα γίνει από στέλεχος του Ρεύματος για τις πολιτικές εξελίξεις και τις πρωτοβουλίες του Αριστερού Ρεύματος και της Λαϊκής Ενότητας.

Τέλος θα ληφθούν αποφάσεις για την πολιτική παρέμβαση του ΑΡ και της ΛΑΕ στην Υγεία.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ