Κώστας Νικολάου: «ΕΠΙΤΡΟΠΗ» ΠΙΣΣΑΡΙΔΗ – Τεμπελιά… οι πρόωρες (μειωμένες) συντάξεις!

 «ΕΠΙΤΡΟΠΗ» ΠΙΣΣΑΡΙΔΗ:

Τεμπελιά… οι πρόωρες (μειωμένες) συντάξεις!

Τέρμα οι πρόωρες (μειωμένες) συντάξεις λέει το σχέδιο ανάπτυξης της επιτροπής Πισσαρίδη! Με την βεβαιότητα μάλιστα ότι… έως το 2022 θα έχουν καταργηθεί (!), ενώ επισημαίνει πως οι εξαιρέσεις αυτές δεν θα πρέπει να επανεισαχθούν! Ωστόσο οι λόγοι που επικαλούνται είναι: το κόστος των συντάξεων αυτών (!) αλλά και πως αποθαρρύνουν τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας! Δηλαδή οι συνταξιούχοι αυτοί είναι και τεμπέληδες!

Πιο συγκεκριμένα στην σελίδα 109 αναφέρει:

Ένα θέμα το οποίο χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, είναι η πρόωρη συνταξιοδότηση. Αυτή επιβαρύνει όχι μόνο τις δαπάνες αλλά και την οικονομική δραστηριότητα καθώς αποθαρρύνει τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας (!) ….Με βάση τις αλλαγές αναμένεται ότι έως το 2022, οι επιλογές πρόωρης συνταξιοδότησης θα έχουν καταργηθεί και θα ισχύει μια γενική ηλικία συνταξιοδότησης των 67 ετών (ή των 62 ετών με εισφορές 40ετών)!!

Γελοιότητες

Η σοβαρότητα του εν λόγω «σχεδίου» κρίνεται: από τα γελοία επιχειρήματα ότι οι πρόωρες συνταξιοδοτήσεις «αποθαρρύνουν τη συμμετοχή στην εργασία» τη στιγμή μάλιστα που 1.153. 434 (εγγεγραμμένοι άνεργοι) ψάχνουν για δουλειά και δεν βρίσκουν. Από το ήθος, ότι όσοι κάνουν χρήση της (μειωμένης) συνταξιοδότησης (κάτω των 67 ετών) ουσιαστικά είναι και τεμπέληδες! Αλλά και από το κύρος των προτάσεων καθόσον δεν είναι παρά μια κακογραμμένη συρραφή προτάσεων του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) δηλαδή του ΣΕΒ.

Γήρας – Ανταποδοτικές συντάξεις

Το γήρας (κατά το ασφαλιστικό σύστημα) αποτελεί τον κυριότερο ασφαλιστικό κίνδυνο, ενώ η κάλυψή του συνώνυμο των ανταποδοτικών συντάξεων. Αντίθετα στις μη ανταποδοτικές εντάσσονται οι συντάξεις αναπηρίας, οι χηρείας & τέκνων και το ΕΚΑΣ. Ως προϋπόθεση χορήγησης σύνταξης (λόγο γήρατος) απαιτείται η συμπλήρωση ενός ορίου ηλικίας, ενώ το ύψος απορρέει: από τις καταβαλλόμενες εισφορές και η συμπλήρωση του 67ου έτους προκειμένου για πλήρη σύνταξη ή του 62ου έτους για μειωμένη.

Πρόωρες (μειωμένες) συντάξεις

Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη μελέτη για να αποδειχτεί, ότι οι πρόωρες (μειωμένες) συνταξιοδοτήσεις λειτουργούν ευεργετικά και προς όφελος, τόσο του ασφαλιστικού συστήματος (σωρευτικά καταβάλλονται χαμηλότερα ποσά), όσο και της κοινωνίας (απελευθερώνονται θέσεις εργασίας) αλλά και της οικονομίας, καθώς λόγω διπλών εσόδων αυξάνεται και η αγοραστική δύναμη. Συνεπώς τυχόν κατάργηση του ευεργετικού αυτού θεσμού, οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές.

Κόστος

Συγκρίνοντας τις μειωμένες συνταξιοδοτήσεις με τις πλήρως (είτε βάση της πάγιας πρακτικής (30%) στο συνολικό ποσό, είτε βάση του νέου νόμου, που περιορίζεται στο ποσό της εθνικής) η διαφορά του συνολικού κόστος και σε βάρος των συνταξιούχων είναι καταφανής.

Παράδειγμα 1: Έστω μια πλήρη σύνταξη (με 35 έτη & 67 ετών) των 1.000 ευρώ και εφόσον το προσδόκιμο είναι τα 13 έτη, το συνολικό κόστος ανέρχεται στα (1000 Χ12Χ13) 156.000 ευρώ.

Παράδειγμα 2: Εάν ο ίδιος, είχε επιλέξει την μειωμένη και σε ηλικία 62 ετών τότε το ποσό σύνταξης (λόγω χαμηλότερης ασφάλισης 5 ετών) θα ήταν 820 ευρώ. Συνεπώς, εάν την υπολογίσουμε με βάση της πάγιας πρακτικής (30%) μειώνεται στα 574 ευρώ,  ενώ βάση του νέου νόμου (μόνο στο ποσό της εθνικής) μειώνεται στα  653 ευρώ. Έτσι το συνολικό κόστος στην μια περίπτωση ανέρχεται στα (574Χ12Χ17) 117.000 ευρώ, ενώ στην άλλη στα ( 653 Χ12Χ17) 133.200 ευρώ.

Η κυβέρνηση οφείλει

  • Η κυβέρνηση οφείλει να ξεκαθαρίσει τη θέση της και να δώσει ένα τέλος στα σενάρια ότι από 1.1.2022 ο θεσμός των πρόωρων (μειωμένων) συνταξιοδοτήσεων παύει να ισχύει. Και όχι μόνο:
  • Να άρει τις διακρίσεις του ΕΦΚΑ και να εξισωθούν οι διατάξεις των πρώην ταμείων, καθώς (παρά την ενοποίηση) για τους μη μισθωτούς ο θεσμός της μειωμένης δε ισχύει.
  • Να ενεργοποιηθεί η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 15 του νόμου 3232/2004, καθώς και του άρθρου 29 παρ. 2 του νόμου 3518/2006 (εγκύκλιος ΙΚΑ 12/ 17.1.2007) βάση των οποίων (σε περιόδους ανεργίας) για τους ανέργους χρονικού διαστήματος τουλάχιστον 24 συνεχών μηνών, επέρχεται εξαίρεση και δεν απαιτούνται 100 ημερών ασφάλισης κατ΄ έτος την πενταετία, πριν από την αίτηση για χορήγηση μειωμένης σύνταξης.

Φεβρουάριος 2021

Νικολάου Κώστας

Μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ