Παρέμβαση της Περιφέρειας για επίλυση προβλημάτων στον εμβολιασμό ηλικιωμένων ζητά η “Αγωνιστική Συνεργασία Πελοποννήσου”

Αγωνιστική Συνεργασία Πελοποννήσου

 « ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ  ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ  »

κ. Πρόεδρε, κ. Περιφερειάρχη,

Ξεκίνησε ήδη ο εμβολιασμός του γενικού πληθυσμού με τους ηλικιωμένους άνω των 85 ετών, και με το καλημέρα ήδη εμφανίστηκαν πολύ σοβαρά προβλήματα και ελλείψεις του εμβολιαστικού σχεδιασμού, τα οποία και θα πρέπει να μας απασχολήσουν σαν περιφερειακό συμβούλιο, άμεσα και σοβαρά

  • Δυστυχώς δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη στην πλατφόρμα του εμβολιασμού, για τα άτομα που για λόγους υγείας είναι κλινήρεις , και δεν μπορούν να μετακινηθούν και να πάνε στα εμβολιαστικά κέντρα . Εξυπακούεται ότι όταν μιλάμε για άτομα αυτής της ηλικίας , μιλάμε για ένα υψηλό ποσοστό
  • Δυστυχώς δεν έχει ληφθεί υπ όψιν το γεγονός ότι μεγάλο ποσοστό ηλικιωμένων κατοικεί σε ορεινά και απομακρυσμένα χωριά, με ανύπαρκτη συγκοινωνία, που καθιστά αδύνατη την μετακίνηση τους στα εμβολιαστικά κέντρα
  • Παρατηρείται μία δυσλειτουργία του συστήματος αναφορικά με τους ηλικιωμένους που έχουν άυλη συνταγογράφηση και κλείνουν το ραντεβού για εμβολιασμό μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος SMS. Δεν υπάρχει αντιστοίχηση και ενημέρωση απ την πλατφόρμα στο εμβολιαστικό κέντρο για το ραντεβού, με αποτέλεσμα να πηγαίνει ο ηλικιωμένος να κάνει το εμβόλιο, να μην εμφανίζεται το όνομα του, και να δημιουργείται μεγάλη ταλαιπωρία και αναστάτωση στον εμβολιαζόμενο και στο εμβολιαστικό κέντρο

Συνεπώς θεωρούμε αυτονόητη και αμεσότατη, λόγω της χρονικής εγγύτητας των προβλημάτων, την παρέμβαση που πρέπει να κάνουμε σαν περιφέρεια, σε συνεργασία με τους δήμους, την 6η ΥΠΕ, και τις διοικήσεις των νοσοκομείων, με σκοπό

  • Την καταγραφή το ταχύτερο δυνατόν των ηλικιωμένων συμπολιτών μας που είτε λόγω υγείας, είτε λόγω έλλειψης μέσων μετακίνησης, αδυνατεί να προσέλθει στα εμβολιαστικά κέντρα
  • Την άμεση διάθεση των απαιτούμενων κονδυλίων για την προμήθεια όλων των αναγκαίων μέσων που θα χρειαστούν για την δημιουργία κινητών μονάδων εμβολιασμού
  • Την άμεση παρέμβαση στο υπουργείο, την 6η ΥΠΕ, και τις διοικήσεις των νοσηλευτικών μονάδων όλων των περιφερειακών ενοτήτων, για την στελέχωση των κινητών εμβολιαστικών μονάδων
  • Την άμεση παρέμβαση στο υπουργείο για διόρθωση της δυσλειτουργίας του συστήματος πιστοποίησης του ηλεκτρονικού ραντεβού στα εμβολιαστικά κέντρα

Κατόπιν αυτών σας ρωτάμε αν προτίθεστε να υλοποιήσετε άμεσα τα παραπάνω, και σας ζητάμε να ενημερώσετε το συμβούλιο για τις ενέργειες σας και τα αποτελέσματα τους

 

Οι επερωτώντες περιφερειακοί σύμβουλοι

Θανάσης Πετράκος

Δημοσθένης Δρούγκας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ