Πρόταση απόφασης της ΑΣΠ: «Αποκατάσταση βλαπτικών κυβερνητικών αποφάσεων για την περιοχή του Δήμου Μεγαλόπολης»

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ: «Αποκατάσταση βλαπτικών κυβερνητικών αποφάσεων για την περιοχή του Δήμου Μεγαλόπολης»

ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του ΠΕ.ΣΥ.Π. κ. Εμμανουήλ Σκαντζό

ΠΡΟΣ: Τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Παν. Νίκα

ΠΡΟΣ: Τα  μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου

κ. Πρόεδρε, κ. Περιφερειάρχη,

Είναι γνωστό ότι με απόφαση του (ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/126440/2480/31.12.2020) παραμονή Πρωτοχρονιάς ο απελθών Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Χατζηδάκης άλλαξε το ποσοστό κατανομής των εσόδων από τους πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για το έτος 2020 στο Πράσινο Ταμείο και έτσι περικόπτονται οι πόροι που προορίζονταν για τη Δυτική Μακεδονία και την Μεγαλόπολη αφού με την νέα Υπουργική Απόφαση μειώνεται το ποσοστό απόδοσης από 6% σε 1% των πόρων στο Πράσινο Ταμείο. Με την νέα απόφαση για το 2020 με το ποσοστό των πόρων στο 1% σημαίνει συντριπτική περικοπή των πόρων και αυτό επιδρά αρνητικά στο μέλλον των ενεργειακών Δήμων της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης μπροστά στην βίαιη απολιγνιτοποίηση που σχεδιάζει να υλοποιήσει η κυβέρνηση.

Επίσης ψηφίστηκε στη Βουλή και δημοσιεύθηκε ο Νόμος (4765//2021 – ΦΕΚ Α 6 / 15-01-2021) «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)» όπου στο άρθρο 12 του νόμου προβλέπεται προσαύξηση κατά 20 μονάδες λόγω εντοπιότητας (μόνιμοι κάτοικοι) των υποψήφιων στο γραπτό διαγωνισμό από συγκεκριμένες περιοχές της χώρας.

Με την παράγραφο του άρθρου 12, παρ. 1, εδ, στβ & στδ αφορά τους υποψηφίους από το σύνολο των Δήμων (μεγάλοι-μεσαίοι-μικροί) των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Απουσιάζει αντίστοιχη ρύθμιση για το Δήμο Μεγαλόπολης λόγω της απολιγνιτοποίησης και των επιπτώσεων που θα προκύψουν στην περιοχή.

Οι παραπάνω αποφάσεις είναι αρνητικές για την προοπτική των λιγνιτικών περιοχών και ιδιαίτερα την περίοδο αυτή που η Δυτική Μακεδονία και η Μεγαλόπολη αντιμετωπίζουν την πρόκληση της βίαιης απολιγνιτοποίησης.

Με την νομοθετική ρύθμιση εξαίρεσης του Δήμου Μεγαλόπολης της προσαύξησης κατά 20 μονάδες λόγω εντοπιότητας των υποψήφιων στο γραπτό διαγωνισμό προκύπτει κατάφωρη αδικία για την τοπική κοινωνία.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου ζητά από τον Υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος:

Την άμεση άρση της βλαπτικής απόφασης και την επαναφορά της μέχρι τώρα ισχύουσας ρύθμισης απόδοσης πόρων στο Πράσινο Ταμείο κατά 6% για τις λιγνιτικές περιοχές και επιπλέον ζητάμε την μόνιμη θεσμοθέτηση του για μην επαφίεται στη διάθεση αποφάσεων του εκάστοτε Υπουργού και μάλιστα την περίοδο αυτή που η Δυτική Μακεδονία και η Μεγαλόπολη αντιμετωπίζουν την πρόκληση της βίαιης απολιγνιτοποίησης και ως περιοχές  μετάβασης χρειάζονται χρηματοδότηση δράσεων για την ενίσχυση των τοπικών οικονομιών και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου ζητά από τον Υπουργό Εσωτερικών:

Την άμεση αποκατάσταση της αδικίας σε βάρος της Μεγαλόπολης με την τροποποίηση – συμπλήρωση στο άρθρο 12 του Ν. 4765/2021 ώστε να συμπεριληφθεί στο γραπτό διαγωνισμό η προσαύξηση κατά 20 μονάδες λόγω εντοπιότητας των μόνιμων κάτοικων και για το Δήμο Μεγαλόπολη

Οι περιφερειακοί σύμβουλοι

Θανάσης Πετράκος

Δημοσθένης Δρούγκας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ