Θανάσης Πετράκος: Ερωτήματα για τη διαχείριση της δωρεάς Λαρσινού

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

Ερωτήματα για τη διαχείριση της δωρεάς Λαρσινού

Κύριε Πρόεδρε κύριε Περιφερειάρχη,

Όπως είναι γνωστό στις 8 Ιουλίου 2020 με επερώτηση μας σας ενημερώσαμε ότι από τις 13 Αυγούστου του 2018 η οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου είχε αποδεχθεί ομόφωνα την πρόταση δωρεάς της εταιρείας «ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε.» στην μνήμη του εκλιπόντος ιδρυτή της ύψους 100 χιλ. τόνων 3Α (Προεπιλογέα) από το λατομείο Φιλιατρών για να βελτιωθούν οι αγροτικοί δρόμοι της Μεσσηνίας. Επισημαίνουμε ότι για τη συγκεκριμένη απόφαση δεν είχατε ενημερωθεί από αυτούς που όφειλαν να σας ενημερώσουν.

Εσείς βέβαια και οφείλουμε να το ομολογήσουμε ενεργήσατε  άμεσα  ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες για τη δωρεά. Μάλιστα πριν από καιρό δώσατε εντολή, πολύ σωστά κατά τη γνώμη μας, να δοθούν στο Δήμο Τριφυλίας 50 αυτοκίνητα δηλαδή 500 τόνοι από τη δωρεά για να βελτιώσει κατεπείγουσες ανάγκες σε αγροτικούς δρόμους ενόψει και της ελαιοσυγκομιδής.

Είμαστε όμως υποχρεωμένοι να επαναφέρουμε το θέμα διότι πριν λίγες ημέρες στη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής αποφασίστηκε πως θα διατεθεί  η δωρεά. Με έκπληξή μας είδαμε ότι η αρμόδια υπηρεσία θεωρεί ότι η δωρεά των 100 χιλ. τόνων 3Α (Προεπιλογέα) αντιστοιχεί σε 50 χιλ. μ3. Σε ερώτησή μας γιατί δεν παραλαμβάνει τους 100 χιλ. τόνους όπως λέει η δωρεά, ο διευθυντής της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μεσσηνίας μου απάντησε ότι οι 100 χιλ. τόνοι αντιστοιχούν σε 50 χιλ. μ3. Επειδή όμως ο νόμος λέει (ΦΕΚ 538/7-7-1994 ότι: «για τον υπολογισμό των μεταφορών καθορίζονται τα βάρη ως εξής: το 3Α επί αυτοκινήτου 1,60 τόνοι ανά κυβικό μέτρο»). Από αυτό προκύπτει με απλό υπολογισμό ότι οι 100 χιλ. τόνοι αντιστοιχούν σε 62,5 χιλιάδες κυβικά μέτρα και όχι 50 όπως απάντησε ο κύριος διευθυντής. Με δεδομένο ότι οι 500 τόνοι που διατέθηκαν στο Δήμο Τριφυλίας είναι 312,5 κυβικά μέτρα άρα η Περιφέρεια πρέπει να πάρει περίπου 62 χιλιάδες κυβικά μέτρα και όχι 50 χιλιάδες. Επιπλέον είδαμε στην τεχνική έκθεση να αναφέρεται ότι η επίστρωση των αγροτικών οδών 1) θα γίνει με μικρή συμπύκνωση και 2) ότι θα διατεθούν 24 χιλ. κυβικά μέτρα.

Συνεπώς προκύπτουν τα εξής ερωτήματα:

  1. Γιατί διαθέτετε μόνο 24 χιλ. κυβικά μέτρα και όχι ολόκληρη την ποσότητα;
  2. Πως έγινε η μετατροπή των τόνων σε κυβικά μέτρα με τον καινούργιο νόμο που μου απάντησε  ο κ. διευθυντής ότι οι 100 χιλ. τόνοι αντιστοιχούν σε 50 χιλ. κυβικά μέτρα, είναι γνωστό ότι τα λατομείο πουλάνε το υλικό σε τόνους, (Ν4512 άρθρο 53 παράγραφος β.)
  3. Πως προκύπτει συνεπώς ότι η δωρεά είναι 50 χιλ. κυβικά μέτρα και όχι 62,5 χιλ. κυβικά μέτρα που εγώ ισχυρίζομαι  με βάση το ανωτέρω ΦΕΚ;
  4. Πως θα παραλαμβάνεται το υλικό από το λατομείο όταν ο νόμος λέει ότι τα λατομεία πουλάνε σε τόνους; (όταν το λατομείο οφείλει να εκδίδει Δελτία αποστολής σε κάθε φορτηγό)
  5. Σε ποιο νόμο προβλέπεται ότι πρέπει να γίνει μικρή συμπύκνωση και γιατί δεν γίνεται κανονική συμπύκνωση όπως προβλέπεται από τις προδιαγραφές για υλικά οδοστρωσίας;
  6. Επειδή ο νόμος προβλέπει ότι κάθε λατομείο είναι υποχρεωμένο όταν πουλάει υλικά αυτά να δίνονται με πιστοποιητικά καταλληλότητας, (ΦΕΚ 386 Β/2007 άρθρα 1,2,3,4) έχουν ζητηθεί πιστοποιητικά καταλληλότητας από την υπηρεσία;
  7. Στην τεχνική έκθεση επίσης δεν αναφέρεται ποιοι αγροτικοί δρόμοι θα κατασκευαστούν. Επειδή οι δρόμοι είναι πάρα πολλοί και το δίκτυο των αγροτικών δρόμων είναι δαιδαλώδες και θα είναι ιδιαίτερα δύσκολο για ένα ξένο από την περιοχή εργολάβο, που να έχει μεγάλη τάξη πτυχίου ώστε να πάρει το έργο που θέλετε να δημοπρατήσετε, προτείνω: Να δοθούν χρήματα από την περιφέρεια στους Δήμους οι όποιοι θα αναθέσουν σε όλους τους μικροεργολάβους της περιοχής τους την συντήρηση των αγροτικών δρόμων ώστε και να δουλέψουν και αυτοί που πληγήκαν από την πανδημία και δεν έχουν βοηθηθεί καθόλου από το κράτος μας.   Σας ερωτώ λοιπόν: γιατί δεν  μοιράζει η Περιφέρεια όλη την ποσότητα στους Δήμους και να τους χρηματοδοτήσει και η υπηρεσία της Περιφέρειας να κάνει τον ενδελεχή εποπτικό έλεγχο ποσότητας (από την εφαρμογή myDATA τίθεται σε εφαρμογή από 1-1-2021) και ποιότητας κατασκευής.

Καλαμάτα, 28 Δεκεμβρίου 2020

Ο ερωτών Περιφερειακός Σύμβουλος

Θανάσης Πετράκος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ