Αγωνιστική Συνεργασία Πελοποννήσου: Εισήγηση και πρόταση στο ΠΕ.ΣΥ.Π, για την ενίσχυση Μικρομεσαίων και εργαζομένων

Επειδή παρά τη πρόσφατη θετική τροποποίηση –  πρόταση που έγινε από τη Διαχειριστική Αρχή και συμπεριέλαβε και άλλους ΚΑΔ στην ενίσχυση όπως  είχαμε ζητήσει και εμείς με την επιστολή  μας με παράλληλη επέκταση της χρονικής προθεσμίας για την υποβολή των απαραιτήτων δικαιολογητικών και αιτήσεων από τους δυνητικούς δικαιούχους εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλες ανάγκες προτείνουμε: 

 -( Θυμίζω ότι τονίζαμε: Όπως γνωρίζετε από το πρόγραμμα ενίσχυσης των ελευθέρων επαγγελματιών και των τοπικών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία του κορονοϊού, προκειμένου να σταθούν όρθιες και να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας δεν συμπεριλαμβάνονται αρκετές επιχειρήσεις της Περιφέρειάς μας, όπως π.χ. οι επιχειρήσεις χοντρικού εμπορίου και εξαγωγών για νωπά οπωροκηπευτικά, όπως και οι επιχειρήσεις εμπορίας, τυποποίησης και εξαγωγών ελαιολάδου, διότι όπως γνωρίζετε πολύ καλά ότι προκειμένου να υλοποιηθεί γρήγορα το πρόγραμμα χρησιμοποιήθηκε η πλατφόρμα της Κεντρικής Μακεδονίας η οποία δεν έχει τέτοιου είδους επιχειρήσεις. Επίσης όπως σας είναι γνωστό, δεν συμπεριλαμβάνονται ούτε οι σχολές οδηγών στο πρόγραμμα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη  σελ. 13 της προκήρυξης αναφέρει : “Δεν είναι επιλέξιμες δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα παραγωγής γεωργικών προϊόντων καθώς και του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.”

 Η λύση κατά τη γνώμη μας μπορεί και πρέπει να δοθεί από την κυβέρνηση, η οποία πρέπει να ενισχύσει από εθνικούς πόρους τις επιχειρήσεις των οποίων οι ΚΑΔ δεν συμπεριλαμβάνονται στα προγράμματα των Περιφερειών . Να αυξηθεί το ποσό που θα διατεθεί. Τα 30 εκατομμύρια είναι λίγα. Στη λογική αυτή να δοθούν στη δημοσιότητα ο ακριβής αριθμός των αιτήσεων και το συνολικό ποσό που θα διατεθεί.)-

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1) Για την ενίσχυση των εργαζομένων

Γνωρίζετε ότι οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις που βρίσκονται σε αναστολή λειτουργίας δεν έχουν λάβει καμία ενίσχυση πέραν των 534 ευρώ και μάλιστα όχι όλες οι κατηγορίες των εργαζομένων  . Προτείνουμε να αποφασίσουμε να   ζητήσουμε   από τα Υπουργεία Οικονομικών, Ανάπτυξης και Εργασίας ώστε να αυξηθεί  το κονδύλι της συμπληρωματικής ενίσχυσης των εργαζομένων αυτών είτε από το ΕΣΠΑ είτε από εθνικούς πόρους  ώστε:

α) Να επεκταθεί η ενίσχυση των 534  ευρώ σε όλους τους εργαζόμενους που έχουν υποστεί μείωση του εισοδήματος τους   

αλλά και στους ανέργους.

β) Κατάργηση  των φόρων και των τελών  για τα νοικοκυριά και επιδότηση ενοικίου στους  εργαζόμενους  αυτούς  και στους  ανέργους.

 γ) Να δοθεί συμπληρωματική  έκτακτη ενίσχυση στους  εργαζομένους αυτούς.

2) Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

 

  1. Πρέπει να επανεξεταστεί το κριτήριο κέρδους της παραγράφου 10.3 της προκήρυξης γιατί έρχεται σε προφανή αντίφαση με τον διακηρυγμένο στόχο της προκήρυξης που είναι η  ενίσχυση όσων επλήγησαν από τον covid – 19. Το πώς αυτό το κριτήριο ακυρώνει το στόχο του προγράμματος φαίνεται με ένα παράδειγμα: Αν υποβάλλουν αίτηση για χρηματοδότηση δύο επιχειρήσεις που θα συγκεντρώσουν ίδια βαθμολογία στο πρώτο κριτήριο (μονάδες εργασίας, 25%) και στο τρίτο κριτήριο (επίπτωση covid-19 στον κύκλο εργασιών, 60%), αλλά διαφέρουν μεταξύ τους ως προς το δείκτη κέρδους, πρόκριμα θα αποκτήσει εκείνη με τα περισσότερα κέρδη. Αυτή όμως η επιχείρηση έχει τη μικρότερη ανάγκη για στήριξη.

2.) Να αλλάξει η επιλογή που προτείνεται στην παράγραφο 10.2 ότι «ο έλεγχος των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής και των απαιτούμενων δικαιολογητικών υποστήριξης διενεργείται από τον ΕΦ (Ενδιάμεσο Φορέα) κατά απόλυτη βαθμολογική σειρά, με βάση το διαθέσιμο προϋπολογισμό και μόνο για τις προτάσεις εκείνες για τις οποίες επαρκεί η διαθέσιμη Δημόσια Χρηματοδότηση» και να γίνει η εξής αλλαγή: η επιλογή (μέχρι του ποσού που επαρκεί η δημόσια χρηματοδότηση) να γίνει από τις μικρότερες σε ύψος προτάσεις προς τις μεγαλύτερες έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι θα ευνοηθούν του μέτρου όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα αποκλειστεί το πολύ πιθανό ενδεχόμενο να ευνοηθούν πρώτα και κύρια οι μεγάλες επιχειρήσεις.   

  1. Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις και οι αυτοαπασχολούμενοι δεν έχουν λάβει καμία ουσιαστική βοήθεια από το τραπεζικό σύστημα μέχρι τώρα.  

Το τρέχον πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων λόγω CIOVID19 με την αναγκαία συγκέντρωση υψηλής βαθμολόγησης σε σχέση με τα διαθέσιμα κονδύλια επιχορηγήσεων και τους όρους του προγράμματος ( θετικό ebitda 2019 και απασχολούμενες θέσεις εργασίας εκτός επιχειρηματιών), κατευθύνεται κυρίως σε επιχειρήσεις με τζίρο έως 2εκ και έως 10εκ όπως ορίζονται στην ευρωπαϊκή κοινότητα οι ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ και ΜΙΚΡΕΣ, επιχειρησεις αντίστοιχα

Για το σκοπό αυτό πρέπει άμεσα να δημιουργηθεί ένα χρηματοδοτικό προϊόν,  ενός επιδοτούμενου προγράμματος με όρους ΕΣΠΑ, στοχευμένο αποκλειστικά στις πραγματικά πολύ ΜΙΚΡΕΣ επιχειρήσεις οι οποίες μέχρι σήμερα έχουν εξαιρεθεί από προγράμματα, ώστε ένα ποσό το οποίο θα υπερβαίνει τα 20 εκατομμύρια ευρώ να διοχετευτεί υποχρεωτικά από το ΕΣΠΑ σε αυτές.

Η υλοποίηση αυτής της πρότασης, θα δώσει μία πραγματική ανάσα στους μικρούς επιχειρηματίες, οι οποίοι νιώθουν αποκλεισμένοι από όλα τα επιχορηγούμενα προγράμματα και τραπεζικά προϊόντα ιδιαίτερα αυτή την περίοδο.

Ο Περιφερειάρχης μαζί με το Υπουργείο Ανάπτυξης να προχωρήσει σε  χρονοδιάγραμμα εφαρμογής έως το τέλος του έτους, που οι μικρές επιχειρήσεις πλήττονται από την Πανδημία.

 Να διερευνήσει κάθε δυνατότητα ώστε στοχευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία και ειδικά μέτρα στήριξης να φτάσουν στους αυτοαπασχολούμενους και στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, με στόχο να ξεπεράσουν την οικονομική κρίση και να αποφευχθούν λουκέτα και χαμένες θέσεις εργασίας, με όρους συμβατούς για την πλειονότητα των μικρών επιχειρήσεων.

ια τον λόγο αυτό έχοντας ως γνώμονα τη δίκαιη κατανομή των επιδοματικών κονδυλίων ενός νέου προγράμματος θέτουμε την ένταξη ενός νέου προγράμματος 20 εκ ευρώ  από κοινού που θα έχει ως στόχο τη διάθεση μικρότερης χρηματοδότησης σε όσο γίνεται περισσότερες μικρές επιχειρήσεις.Στο πλαίσιο αυτό λαμβάνοντας υπόψη τον σχεδιασμό νέου προγράμματος που έχει ως εξής: -Το πρόγραμμα πρέπει να απευθύνεται σε απασχολούμενους και πολύ μικρές εταιρίες οποιασδήποτε μορφής που απασχολούν από μηδέν έως πέντε άτομα και με ετήσιο κύκλο εργασιών έως 300.000 ευρώ.

– Η επιδότηση πρέπει να είναι το λιγότερο 2.000€ έως το πολύ 10.000€

– Να αποκλειστούν αυτόματα οι δικαιούχοι που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα των 30 εκατ. ευρώ.

– Το οριζόντιο κριτήριο των επιλέξιμων ΚΑΔ, πρέπει να αντικατασταθεί με το ποσοστό της συνολικής πτώσης τζίρου του 2020, που πρέπει να αποτελεί το βασικό κριτήριο αξιολόγησης.

 – Τα αποτελέσματα χρήσης του 2019 (κέρδη ή ζημιές) πρέπει να έχουν ελάχιστη επίδραση στην αξιολόγηση των επιχειρήσεων.

– Προτείνουμε να εφαρμοστεί η επιτυχημένη πρακτική διάθεσης της χρηματοδότησης στους δικαιούχους μέσω της ποσόστωσης ανά κατηγορία, όπως έχει προβλεφθεί σε άλλες Περιφέρειες και να συμπεριληφθεί στην προκήρυξη η παρακάτω μέθοδος κατανομής:

* 50% Εμπόριο * 50% Βιοτεχνικές επιχειρήσεις

– Να συμπεριληφθούν στους δικαιούχους και νεοιδρυθείσες εταιρείες, που έως τώρα είναι εκτός χρηματοδότησης από όλα τα υφιστάμενα προγράμματα και τα τραπεζικά ιδρύματα. Τέλος, πρέπει να μειωθεί η γραφειοκρατική διαδικασία και να προβλεφθεί ειδικό πλαφόν στις αμοιβές των συμβούλων που θα αναλάβουν να καταθέσουν τους φακέλους του προγράμματος.

  1. .   Επιπλέον χρηματοδότηση  για την ενίσχυση και ανακούφιση των ανέργων  και των εργαζομένων των οποίων το εισόδημα έχει υποστεί μείωση και «κούρεμα» των φορολογικών  υποχρεώσεων και των τελών τους  για τα βασικά δημόσια αγαθά (ρεύμα και  νερό).

5..   Στήριξη των αγροτών και του πρωτογενούς τομέα

6..   Πάγωμα όλων των δανειακών υποχρεώσεων σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις

7..   Κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών σε όλους τους αυτοαπασχολούμενους

  1. Διεκδίκηση των ειδικών πόρων, της ξεχωριστής χρηματοδότησης, επιπρόσθετα και πέραν κάθε άλλης, που αφορούν τον Τουριστικό κλάδο (και μπορεί να φτάσουν μέχρι και 3.000.000€ ανά επιχείρηση), από το Ευρωπαϊκό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων,  για τη κάλυψη-ενίσχυση του σταθερού κόστους ακόμη και βάση των εκτιμώμενων ζημιών, μη επιστρεπτέα, όπως έχουν ήδη κάνει Βέλγιο και Ιρλανδία.[1]»
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ