Η σελίδα του Αριστερού Ρεύματος κάνει τα πρώτα βήματά της

Η επίσημη ιστοσελίδα του Αριστερού Ρεύματος είναι πλέον γεγονός.

Δεκτές παρατηρήσεις και προτάσεις που θα συμβάλλουν στην βελτίωσή της στο email του Αριστερού Ρεύματος.

Η ομάδα υποστήριξης της ιστοσελίδας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ