Γιάννης Δούκας: Κατάργησαν με παράνομη εγκύκλιο το 70% στις συντάξεις χηρείας

Κατάργησαν με παράνομη εγκύκλιο το 70% στις συντάξεις χηρείας

του Γιάννη Δούκα

Με το νόμο Κατρούγκαλου το ύψος της σύνταξης χηρείας ορίστηκε στο 50% της σύνταξης του θανόντος.

Στη ρύθμιση αυτή σηκώθηκε θύελλα αντιδράσεων και πέρυσι η ΝΔ υποχρεώθηκε να φέρει τροπολογία (νόμος 4611/2019 άρθρο  19 § 4), το 50%  να το κάνει 70% και είχαμε και τη σχετική επικοινωνιακή καταιγίδα.

Η ρύθμιση αυτή δεν εφαρμόζεται. Κι’ αυτό γιατί ο Υπουργός Εργασίας στη σχετική εγκύκλιο με τις οδηγίες εφαρμογής που εξέδωσε και έστειλε προς τα ασφαλιστικά ταμεία παραποίησε τον ίδιο το δικό του νόμο. Η σχετική εγκύκλιος  (α.π. Φ.80000/28443/892 18-7-2019) αντί να αναφέρει ότι χορηγείται στη σύνταξη χηρείας το 70% της σύνταξης γράφει ότι χορηγείται το 70% της εθνικής και της ανταποδοτικής σύνταξης αποκλείοντας έτσι το ανάλογο ποσοστό από όλες τις συντάξεις που έχουν προσωπική διαφορά.

Παραθέτουμε κατωτέρω συγκεκριμένη απόφαση που καταδεικνύει το παραπάνω. Ο θανών έπαιρνε βασική σύνταξη 384 € ανταποδοτική σύνταξη 389,05 και προσωπική διαφορά 347,61 δηλαδή σύνολο 1120,66.

Το 70% της σύνταξης χηρείας υπολογίστηκε μόνο στα δύο πρώτα ποσά εθνικής (384Χ70%=268,8) και ανταποδοτικής (389,05Χ70%=272,34) συνολικά δηλαδή (268,8+272,34=541,14). Η προσωπική διαφορά που είναι ύψους 347,61 δεν υπολογίστηκε και έτσι στη συγκεκριμένη συνταξιούχο χορηγείται 212 € μικρότερη σύνταξη απ’ αυτή που δικαιούται (το εβδομήντα τοις εκατό της προσωπικής διαφοράς των 347,61 €).

Η κυβέρνηση θα πρέπει εδώ και τώρα να σταματήσει τις απαράδεκτες και παράνομες μεθοδεύσεις και να εκδώσει νέα εγκύκλιο η οποία θα είναι σύννομη.

Τα όργανα των ασφαλιστικών ταμείων στα οποία προφανώς θα κατατεθούν ενστάσεις των δικαιούχων να κρίνουν με βάση το νόμο και όχι την παράνομη εγκύκλιο και τέλος όλοι οι κοινωνικοί φορείς εργαζομένων και συνταξιούχων θα πρέπει να αναδείξουν τη σοβαρότητα του ζητήματος.

Τα κυβερνητικά παιχνιδάκια και τερτίπια θα πρέπει να σταματήσουν.