Λαϊκή Ενότητα: Η απόφαση της κυβέρνησης για κλείσιμο τώρα Δημοτικών και Νηπιαγωγείων αποτελεί απόδειξη της παταγώδους αποτυχίας της

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Η απόφαση της κυβέρνησης για κλείσιμο τώρα Δημοτικών και Νηπιαγωγείων αποτελεί απόδειξη της παταγώδους αποτυχίας της.

 Λήψη μέτρων τώρα για την εκπαίδευση των μαθητών.

Η απόφαση της κυβέρνησης για αναστολή της λειτουργίας Δημοτικών και Νηπιαγωγείων, τάχα για να μην υπάρχει συγχρωτισμός των γονέων, αποτελεί απόδειξη της παταγώδους αποτυχίας των μέτρων του Υπουργείου Παιδείας. Ήταν η κυρία Κεραμέως, που πριν από λίγο καιρό επέμενε για την λειτουργία των σχολείων με αυτές τις συνθήκες (πολλά παιδιά στην τάξη) χωρίς να έχουν προσληφθεί άλλοι εκπαιδευτικοί και χωρίς τον αναγκαίο εξοπλισμό.

Οι χθεσινές ανακοινώσεις της κυρίας Κεραμέως για τηλεκπαίδευση σε παιδιά από τεσσάρων έως δώδεκα ετών δημιουργούν μεγαλύτερη αγανάκτηση, με δεδομένο ότι το Υπουργείο Παιδείας γνωρίζει, ότι δε διαθέτουν όλοι οι μαθητές τα απαραίτητα μέσα.

Απαιτείται η άμεση λήψη των παρακάτω μέτρων:

  1. Εξασφάλιση για όλους τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς του απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία της τηλεκπαίδευσης.
  2. Χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού στους εργαζόμενους γονείς, που όμως δε θα αφαιρεθεί από την κανονική άδειά τους

Λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της λειτουργίας των σχολείων με ασφάλεια, μετά την άρση της καραντίνας, πράγμα που δεν έγινε την προηγούμενη περίοδο.

Συγκεκριμένα:

  1. Άμεση πρόσληψη εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού
  2. Συχνά & δωρεάν tests για μαθητές και εκπαιδευτικούς
  3. Εξασφάλιση νέων αιθουσών διδασκαλίας, ώστε σε συνδυασμό με την πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού, τα τμήματα να μην υπερβαίνουν τα 15 παιδιά ανά τάξη.

Η Δημόσια Παιδεία και Υγεία αφορούν όλη την κοινωνία και η Λαϊκή Ενότητα θα αγωνιστεί για την κατοχύρωση και αναβάθμισή τους.

                                                                                ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                                                                    15-11-2020