Κώστας Νικολάου: Ματωμένος ο «επανυπολογισμός» στις παλαιές συντάξεις!

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ – ΣΟΚ:

Ματωμένος ο «επανυπολογισμός» στις παλαιές συντάξεις! –  «Λάθη»78 ευρώ (2,3τρεις) αποκαλύπτει η ΗΔΙΚΑ!!     

Κόλαφος για τον Βρούτση τα στοιχεία της ΙΔΗΚΑ. Στον «αέρα» τίθεται πλέον ο  επανυπολογισμός των συντάξεων αφού οι παρανομίες και τα «λάθη» είναι καταφανείς. Τώρα και από την ΗΔΙΚΑ, καταδεικνύεται το μέγεθος των παρανομιών καθόσον οι διαφορές των παλαιών συντάξεων σε σχέση με τις νέες ανέρχονται στα 78 ευρώ!! Δηλαδή οι παλαιές συντάξεις (παρά τις «προσωπικές διαφορές») υπολείπονται των νέων κατά 78 ευρώ!!

Από την ανάλυση των στοιχείων της ΗΔΙΚΑ αλλά και από τη ξεχωριστή καταγραφή των παλαιών και νέων συντάξεων (τουλάχιστο για τ. ΙΚΑ ΤΕΑΜ), εύκολα συγκρίνονται οι διαφορές.

Έτσι σύμφωνα με την ΗΔΙΚΑ, ο συνολικός αριθμός των συντάξεων του ΙΚΑ ΤΕΑΜ  ανέρχεται στις 1.168.200 και από αυτές, οι 951.235 είναι παλαιές ενώ οι 216.965 είναι οι νέες με τον νόμο 4387/2016.

Και ενώ οι παλαιές συντάξεις λόγο των προσωπικών διαφορών θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερες, συμβαίνει το αντίθετο. Ο μέσος όρος των παλαιών συντάξεων είναι 640 ευρώ (!) ενώ των νέων 718 ευρώ!!

Σημειωτέων, ο μέσος όρος του συνόλου (2.759.373) κύριων συντάξεων είναι 725,74 ευρώ.

Αναλυτικά στον ΠΙΝΑΚΑ Ι & 2.

Στον ΠΙΝΑΚΑ Ι είναι τα στοιχεία όπως αυτά καταγράφονται στην ΙΔΗΚΑ. Από το γεγονός όμως στις νέες συντάξεις οι θανάτου είναι αυξημένες (στο 39% ενώ οι παλαιές είναι 24%) καλύπτουν τις διαφορές και δεν φαίνονται. Στον ΠΙΝΑΚΑ 2 ισοσκελίζουμε τις συντάξεις θανάτου, αφαιρούμε δηλαδή από τις νέες τόσες (40.000) για να έρθουν στα ίδια επίπεδα με τια παλαιές (στο 25%) καθώς και τα αντίστοιχα ποσά που αναλογούν 13 εκ. ευρώ. Έτσι αποκαλύπτονται και οι πραγματικές διαφορές.

Παρανομίες και «λάθη»

Σε δυο μεγάλες κατηγορίες εστιάζονται οι διαφορές όπως: σε αντίθεση με νέες στις παλαιές (α) δεν υπολογίστηκαν οι εισφορές του 13ου -14ου μισθού και (β) γενικά οι επιπλέον εισφορές δεν υπολογίστηκαν ορθά και επί των πραγματικών παραστατικών.

  1. Επιπλέον εισφορές του 13ου -14ου μισθού

Στις νέες συντάξεις για όσους έχουν 14 μισθούς οι αποδοχές πολλαπλασιάζονται επί 14 ενώ διαιρούνται δια του 12, έτσι ο τελικός μισθός προσαυξάνεται κατά 16,7% το ίδιο και η ανταποδοτική σύνταξη. Παράδειγμα: Έστω μισθωτός των 2.000 ευρώ και 35 έτη ασφάλισης, αντί για (2.000Χ33,81%) 676 ευρώ, λαμβάνει (2000Χ14/12) 2.333 (2.333Χ33,81%) 789 ευρώ, διαφορά 113 ευρώ!

Για τις παλαιές συντάξεις (παρανόμως) ο κανόνας αυτός δεν τηρήθηκε. Αφενός δεν υπολογίστηκαν όπως οι νέες, αφετέρου ούτε και το άρθρο 30 εφαρμόστηκε, το οποίο προβλέπει ειδική προσαύξηση (0,075%) για όσους κατέβαλαν επιπλέον εισφορές, δηλαδή (14/12Χ20) 3,3% ανά έτος όσο αντιστοιχούν οι δυο επιπλέον (13ος -14ος ) μισθοί.

Έτσι, οι παλαιές συντάξεις υπολείπονται των νέων κατά 16,7% του ποσού της ανταποδοτικής σύνταξης. Παράδειγμα: Εάν το ποσό την ανταποδοτικής είναι 350 ευρώ του παρακρατούν (350Χ16,7%) 58 ευρώ! Εάν όμως είναι 600 ευρώ του παρακρατούν (600Χ16,7%) 100 ευρώ! Ενώ εάν η ανταποδοτική είναι 1.000 ευρώ του παρακρατούν (1.000Χ16,7%) 167 ευρώ!!

Να σημειωθεί πως κατά τον (αρχικό) υπολογισμό των παλαιών συντάξεων οι αποδοχές του 13ου -14ου μισθού  (ν. 2084/1992)  δεν είχαν συμπεριληφθεί.

  1. Προσαύξηση επιπλέον εισφορών

Από το άρθρο 30 του ν. 4387/2016, για τις επιπλέον εισφορές (πάνω από 20%) για κάθε 1 επιπλέον μονάδα, προβλέπεται προσαύξηση 0,075%. Στα βαρέα (όταν συνταξιοδοτούνται με τις κοινές διάταξης) για κάθε 1 έτος (3,6Χ0,075) 0,27%.        Με παράλληλη ασφάλιση, για κάθε 1 έτος (20Χ0,075) 1,5%. Ενώ των ΔΕΚΟ οι οποίοι από το 1993 είχαν επιπλέον εισφορές έως 19% οι προσαυξήσεις ποικίλουν, εάν για παράδειγμα είχαν 16% για κάθε 1 έτος δικαιούνται (16Χ0,075) 1,2%.

Για τις παλαιές συντάξεις ούτε ο νόμος ούτε η Υπουργική Απόφαση 26083/887 και συγκεκριμένα το άρθρο 6 τηρήθηκαν ορθά. Αυθαίρετα, έκοψαν τον μισό σχεδόν χρόνο των επιπλέον εισφορών που σύμφωνα με στοιχεία έχει ως εξής:

  • Από τα βαρέα: αφαιρέθηκαν οι πρώτες 3.000 ημέρες και υπολογίστηκαν μόνο οι πάνω από αυτές, επιβάλλοντας μειώσεις έως (3.000/300Χ0,27) 2,7% ( 2.375Χ2,7) 64 ευρώ! Ενώ σε άλλους δεν υπολογίστηκαν καθόλου με μειώσεις έως (10.500 300Χ0,27) 9,45% ( 2.375Χ9,45) 224 ευρώ!!
  • Παράλληλη ασφάλιση: εξαιρέθηκαν και δεν υπολογίστηκαν όσων δεν συμπληρώσαν τις 4.800 ημέρες, επιβάλλοντας έτσι μειώσεις της τάξης, ενδεικτικά (έστω με 2.000 ημέρες) έως  (2.000/300Χ1,5) 10% (2.375Χ10) 237 ευρώ!
  • ΔΕΚΟ: σωρεία «λαθών» τόσο ως προς το συντάξιμο μισθό (έως και 500 ευρώ χαμηλότερα) όσο και ως προς το επιπλέον ποσοστό (έως και 10% χαμηλότερα) για παράδειγμα: αντί για ανταποδοτική (3.000Χ33,81+25%) 764 ευρώ, του εμφάνισαν (2.500 Χ33,81% +15%) 1.220 ευρώ! Δηλαδή 544 ευρώ λιγότερα!!

«Λάθη» 2,3 δις ευρώ ετησίως

Οι διαφορές των παλαιών συντάξεων σε σχέση με τις νέες  (σύμφωνα με την ΙΔΗΚΑ) αγγίζουν το 1 δις ευρώ. Ωστόσο οι διαφορές είναι ακόμα μεγαλύτερες (+ 1,3δις ευρώ) ποσά τα οποία εμφανίζονται… ως «προσωπικές διαφορές»!  Σύνολο 2,3 δις ευρώ!! 

Το υπουργείο εργασίας και ο ΕΦΚΑ οφείλουν:

Ο υπουργός εργασίας κ. Ι. Βρούτσης και ο διοικητής του ΕΦΚΑ κ. Χ. Χάλαρης, οφείλουν άμεσα να αποκαταστήσουν την ανομία αυτή. Να απαντήσουν στους συνταξιούχους:

Γιατί αυτές οι μεγάλες διαφορές στις παλαιές συντάξεις;

Γιατί σε αυτές δεν υπολογίστηκαν οι εισφορές του 13ου -14ου μισθού όπως στις νέες και βάση του άρθρου 30;

Γιατί στα βαρέα δεν υπολογίστηκαν όλες οι ημέρες;

Γιατί της παράλληλης ασφάλισης δεν υπολογίστηκαν επίσης όλες οι ημέρες;

Γιατί στις ΔΕΚΟ αυτό το αλαλούμ;

Και τέλος να απαντήσουν, τι προτίθενται να πράξουν προκομμένου να αποκατασταθούν όλες οι παραπάνω διαφορές;

 Νοέμβριος 2020

 Νικολάου Κώστας

 Συνταξιούχος τ. ΙΚΑ ΕΤΑΜ, Μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ