Αγωνιστική Συνεργασία Πελοποννήσου: Για την υποβάθμιση του Περιφερειακού Συμβουλίου και την μεταφορά των αρμοδιοτήτων του στην Οικονομική Επιτροπή

Υποβάθμιση του Περιφερειακού Συμβουλίου και μεταφορά των αρμοδιοτήτων του στην Οικονομική Επιτροπή

(Απόσπασμα του πρακτικού 20 της συνεδρίασης της 05 – 10 – 2020  του περιφερειακού συμβουλίου Πελοποννήσου – Αριθμ. Απόφασης 326)

Στην Τρίπολη και στο «Αποστολοπούλειο» Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης, την 5η Οκτωβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 5.00 μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου, ύστερα από την 229956/55975/29-09-2020 πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. Εμμανουήλ Σκαντζού, κεκλεισμένων των θυρών (κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 της αριθμ. 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α ́/11-3-2020) και της αριθμ. πρωτ. 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών), η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε Περιφερειακό Σύμβουλο και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση αυτή εκλήθη και παρέστη ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

1. Λαμπρόπουλος Χρήστος, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Αρκαδίας

2. Μαλτέζος Ιωάννης, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Αργολίδας

3. Γκιολής Αναστάσιος, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Κορινθίας

4. Βερούτης Θεόδωρος, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λακωνίας

5. Αναστασόπουλος Ευστάθιος, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Μεσσηνίας

6. Καπέλιος Βασίλειος, θεματικός Αντιπεριφερειάρχης

7. Τσουκαλάς Ανδρέας, θεματικός Αντιπεριφερειάρχης

8. Βυτινιώτης Χαρίλαος, θεματικός Αντιπεριφερειάρχης

9. Σχοινοχωρίτης Δημήτριος, θεματικός Αντιπεριφερειάρχης

10. Κόρκα – Κώνστα Αθηνά, θεματική Αντιπεριφερειάρχης

11. Τζινιέρης Νίκων, θεματικός Αντιπεριφερειάρχης

12. Καλογεροπούλου – Κανελλοπούλου Άννα, θεματική Αντιπεριφερειάρχης

13. Μαντζούνης Ιωάννης, θεματικός Αντιπεριφερειάρχης

14. Σκαντζός Εμμανουήλ, Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

15. Χρονάς Άγγελος

16. Σαρδέλης Αναστάσιος

17. Σπυριδάκου Μαργαρίτα

18. Τατούλης Πέτρος

19. Γιαννακούρας Ευάγγελος

20. Τζανετέα Αδαμαντία

21. Σιδέρης Βασίλειος

22. Ρουμελιώτης Γεώργιος

23. Κανελλάκης Ηλίας

24. Παπαντωνίου – Κορώνη Κλημεντίνη (αποχώρησε στο 2ο θέμα ΗΔ)

25. Σταματάκος Μιχαήλ

26. Νικολάκου Κωνσταντίνα

27. Πισιμίσης Αθανάσιος (αποχώρησε στο 2ο θέμα ΗΔ)

28. Πετρίτσης Γεώργιος

29. Γανώσης Αναστάσιος

30. Μπούζα – Κωνσταντέλου Αντωνία

31. Δέδες Γεώργιος

32. Μποζίκης Αναστάσιος

33. Καρσιώτης Χρήστος

34. Καρούζος Χρήστος

35. Πουλοκέφαλος Γεώργιος

36. Δημητρακοπούλου Ευγενία

37. Μπουντρούκας Ιωάννης

38. Γκιλίτσης Νικόλαος – Κωνσταντίνος

39. Κελλάρης Ιωάννης

40. Πετράκος Αθανάσιος

41. Δρούγκας Δημοσθένης

42. Λυμπεροπούλου Δήμητρα

43. Οικονόμου Γεώργιος (αποχώρησε στο 2ο θέμα ΗΔ)

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Λυμπέρης Αντώνιος, Σκούρος Χαράλαμπος, Γκούνης Απόστολος, Ράλλης Γεώργιος, Βεργινάδη Μαρία, Γόντικας Νικόλαος, Τζεμπετζής Δημήτριος και Κάτσαρης Παναγιώτης , αν και νόμιμα είχαν κληθεί.

Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκαν οι κ.κ. Τριαντάφυλλος Στρατήγης και Παναγιώτης Χαραλαμπόπουλος, υπάλληλοι της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την τήρηση των πρακτικών. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

……………………………………………………………………………………

Ακολούθως το Περιφερειακό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση του πέμπτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, το οποίο συζητήθηκε έβδομο κατά σειρά.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου ενημέρωσε το Σώμα ότι στο εν λόγω θέμα εισηγητής είναι ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Πετράκος και έχει διανεμηθεί σχετική εισήγηση του – σχέδιο απόφασης, η οποία έχει ως εξής :

Ένα χρόνο μετά τις εκλογές το τοπίο στην Αυτοδιοίκηση έχει γίνει αγνώριστο. Ποτέ στην ιστορία του Ελληνικού κράτους μετά την μεταπολίτευση  δεν έχει υπάρξει κυβέρνηση που να έχει κάνει τόσα θεσμικά πραξικοπήματα ,να έχει δείξει τόση μεγάλη ασέβεια στη ψήφο των πολιτών και να έχει νομοθετήσει με το καλπονοθευτικό σύστημα που κυβερνάει και της έχει δώσει το bonuς των 50 εδρών, τόση μεγάλη απαξίωση των θεσμών της Αυτοδιοίκησης, τόση μεγάλη υποβάθμιση των συλλογικών οργάνων της Αυτοδιοίκησης σε όλα τα επίπεδα από το Κοινοτικό Συμβούλιο μέχρι το Περιφερειακό και τόσο μεγάλη πραξικοπηματική ακύρωση της λαϊκής βούλησης και των αποτελεσμάτων των εκλογών της 26ης Μαΐου του 2019. Είναι χαρακτηριστικές οι παραιτήσεις των προέδρων των Κοινοτήτων της Κυπαρισσίας και της Μ. Μαντίνειας για λόγους αξιοπρέπειας.

Για αυτό η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου είναι ιστορική .Όταν η Δημοκρατία μπαίνει στο απόσπασμα και το Ανώτατο Αιρετό όργανο υποβαθμίζεται πλήρως και στην ουσία καταργείται στη πράξη ουδείς δεν μπορεί και δεν πρέπει να βάλει κανένα κομματικό καθήκον πάνω από τη Δημοκρατία και τη λαϊκή κυριαρχία. Ουδείς μπορεί να κλείνει τα μάτια ότι ζούμε το τέλος των αιρετών συλλογικών οργάνων και την επιστροφή στις εποχές «του Ενός Ανδρός Αρχή». Όταν όμως η εξουσία δρα αντισυνταγματικά και καταπατά τη Δημοκρατία και ακυρώνει τη Λαϊκή κυριαρχία το ακροτελεύτιο άρθρο του Συντάγματος το άρθρο 120 ορίζει ότι η τήρηση του Συντάγματος είναι υποχρέωση και καθήκον των πολιτών .

Με δεδομένα συνεπώς ότι η κυβέρνηση συνεχίζει και εντείνει τα θεσμικά πραξικοπήματα στην Αυτοδιοίκηση με τα οποία έχει:

1. Ακυρώσει τη ψήφο των πολιτών και αλλάξει τη βούληση του εκλογικού σώματος και το εκλογικό αποτέλεσμα της 26ης.Μαΐου 2019 αφού με το πρόσχημα της «κυβερνησιμότητας» πραξικοπηματικά έδωσε απόλυτη πλειοψηφία, στη παράταξη του Περιφερειάρχη και του Δημάρχου στην Οικονομική Επιτροπή, στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, καθώς και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που υπάγονται στις Περιφέρειες και στους Δήμους.

2. Υποβαθμίσει με συνεχή θεσμικά πραξικοπήματα πλήρως τα περιφερειακά συμβούλια αλλά και τα δημοτικά τα οποία από κυρίαρχα συλλογικά όργανα τα μετέτρεψε σε γνωμοδοτικούς «κομπάρσους» αφού κατά παράβαση κάθε έννοιας Δημοκρατίας και λαϊκής κυριαρχίας , μετάφερε από τα Εκλεγμένα από το λαό Συμβούλια στην διορισμένη στην ουσία Οικονομική Επιτροπή ,την οποία μετέτρεψε σε υπερόργανο αλλά και στους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς-Ανώνυμες Εταιρείες όπως και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, καθώς και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που υπάγονται στους Δήμους και τις Περιφέρειες, τις αποφάσεις για τα περισσότερα θέματα που απασχολούν τους ΟΤΑ. Η κυβέρνηση με αυτά τα συνεχή θεσμικά πραξικοπήματα κατάργησε τη λαϊκή κυριαρχία διότι τα περιφερειακά και τα δημοτικά συμβούλια και μόνο αυτά είναι οι φορείς της άμεσης δημοκρατικής νομιμοποίησης και οι βασικοί εκφραστές των συμφερόντων των πολιτών αφού αυτά ψήφισαν οι πολίτες με το σύστημα της Απλής Αναλογικής όσο και αν νοιώθει αλλεργία η κυβέρνηση και τα στελέχη της για την Απλή Αναλογική .Ενώ η οικονομική επιτροπή είναι δευτερογενές όργανο με «στημένη» πραξικοπηματικά σύνθεση και στην ουσία διορισμένη από τον Περιφερειάρχη και το Δήμαρχο . Ειδικά στις Οικονομικές Επιτροπές των Περιφερειών έχουν μεταφερθεί σχεδόν όλες τις Αρμοδιότητες των Περιφερειακών Συμβουλίων .

Συγκεκριμένα:

1) Αρχικά τον Αύγουστο του 2019 μεταφέρθηκαν αρμοδιότητες ώστε η Οικονομική Επιτροπή Περιφερειών να μπορεί, εκτός από τον εισηγητικό ρόλο της, να αποφασίζει με μεγαλύτερη ευχέρεια για περισσότερα θέματα που αφορούν . Όπως αύξηση κόστους συμβάσεων, διαγραφή χρεών, διευκόλυνση οφειλετών, απευθείας αναθέσεις έργων, μελετών, υπηρεσιών, έγκριση προϋπολογισμών Ν.Π. ή επιχειρήσεων, άσκηση ή παραίτηση από ένδικα μέσα, έγκριση εξόδων μετακίνησης μελών συμβουλίων και ιδιωτών, προσλήψεις δικηγόρου, ειδικών συμβούλων, ειδικών συνεργατών, επιστημονικών συμβούλων κ.λπ.

2) Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν οι αρμοδιότητες των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων για τις ΣΔΙΤ διαχείρισης των απορριμμάτων και οι αρμοδιότητες σύναψης Προγραμματικών Συμβάσεων.

3) Με το ΦΕΚ 121/22-8-2020 υποβαθμίστηκαν περαιτέρω τα Περιφερειακά Συμβούλια αφού μεταφέροντας στην οικονομική επιτροπή και τη δυνατότητα αναμόρφωσης του προϋπολογισμού αλλά και της υποβολής προτάσεων και ένταξης έργων σε αναπτυξιακά προγράμματα (ΕΣΠΑ, ΠΔΕ)!!!

4) Στο Σχέδιο Νόμου του ΥΠΕΣ που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση «Τροποποίηση Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας κ.α. Διατάξεις στα άρθρα 23 και 29 δίνεται ένα ακόμη βαρύτατο χτύπημα περαιτέρω υποβάθμισης των Περιφερειακών και Δημοτικών Συμβουλίων αφού μεταφέρονται στις Οικονομικές Επιτροπές και άλλες αποφασιστικού χαρακτήρα αρμοδιότητες :Στο άρθρο 23 η ΟΕ στ)

Αποφασίζει για την υποβολή αιτημάτων πρόσληψης του πάσης φύσεως προσωπικού… η) Αποφασίζει για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων… iv. Αποφασίζει για τη χρηματοδότηση κοινωφελών επιχειρήσεων… vi. την έγκριση των προϋπολογισμών των ισολογισμών, των απολογισμών, των ετησίων προγραμμάτων δράσης και των εκθέσεων πεπραγμένων των νομικών προσώπων… κβ) Αποφασίζει για την υποβολή προτάσεων εκ μέρους της Περιφέρειας για τη χρηματοδότηση ή επιχορήγηση δράσεων, προγραμμάτων και αντίστοιχων έργων από εθνικούς πόρους ή/ και πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και οποιουδήποτε άλλου φορέα».

Στο δε άρθρο 29 προστίθενται αρμοδιότητες στην Οικονομική Επιτροπή για «την έγκριση και παραλαβή των μελετών» και «την αποδοχή χρηματοδότησης ή επιδότησης ή επιχορήγησης πράξεων που εντάσσονται στα πάσης φύσεως αναπτυξιακά προγράμματα ή προγράμματα επιχορήγησης». Επιπλέον προβλέπεται ότι για τη δαπάνη που απορρέει από προγραμματική σύμβαση, η απόφαση ανάληψης της υποχρέωσης εκδίδεται από τον Περιφερειάρχη , μετά τη σχετική απόφαση της Οικείας Οικονομικής Επιτροπής και πάντως πριν από τη σύναψη αυτής».

Η υποβάθμιση των Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβουλίων είναι πλέον απόλυτη με συνέπεια ακόμη και ο εισηγητής της ΚΕΔΕ και στέλεχος της Ν.Δ. Δήμαρχος Βάρης –Βουλιαγμένης κ. Κωνσταντέλος να εκφράζει στην εισήγηση του προς το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ την απόλυτη διαφωνία του με την υποβάθμιση των Δημοτικών Συμβουλίων.Συνεπώς το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου επειδή δεν πρέπει να ανεχτεί άλλο ούτε την ακύρωση της λαϊκής ετυμηγορίας ούτε την κατάργηση των Περιφερειακών Συμβουλίων ούτε τα συνεχή θεσμικά πραξικοπήματα οφείλει να αντιδράσει έντονα με όλους τους θεσμικούς και δημοκρατικούς τρόπο ανεξαρτήτως ιδεολογικής και πολιτικής τοποθέτησης του κάθε μέλους του.

Για όλους αυτούς τους λόγους καταθέτουμε την εξής πρόταση απόφασης:

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου:

1. Καταγγέλλει τα συνεχή θεσμικά πραξικοπήματα της κυβέρνησης με τα οποία: α) ακύρωσε τα αποτελέσματα των εκλογών της 26ης Μαΐου 2019, β) στην ουσία κατάργησε τα Περιφερειακά Συμβούλια τα οποία είναι οι φορείς της άμεσης δημοκρατικής νομιμοποίησης και μετέφερε όλες σχεδόν τις αρμοδιότητες στην οικονομική επιτροπή στην οποία πραξικοπηματικά έχει δώσει απόλυτη πλειοψηφία στην παράταξη των Περιφερειαρχών.

2. Καλεί την κυβέρνηση να επαναφέρει άμεσα με νομοθετική ρύθμιση όλες τις αρμοδιότητες που είχαν τα Περιφερειακά Συμβούλια μέχρι τον Ιούνιο του 2019.

3. Καλεί την Ένωση Περιφερειών να προχωρήσει άμεσα σε γενική συνέλευση και να καταγγείλει την υποβάθμιση και στην ουσία κατάργηση των Περιφερειακών Συμβουλίων.

4. Συγκροτεί συντονιστική επιτροπή από τους επικεφαλής ή εκπροσώπους των παρατάξεων που δεν ανέχονται την κατάργηση του ρόλου του Περιφερειακού Συμβουλίου.

5. Απευθύνεται με ευθύνη της συντονιστικής επιτροπής σε όλα τα Περιφερειακά Συμβούλια και σε όλες τις παρατάξεις και καλεί όλους τους συναδέλφους περιφερειακούς συμβούλους να συγκροτήσουμε ένα μέτωπο αποκατάστασης της δημοκρατίας.

6. Η συντονιστική επιτροπή θα προχωρήσει σε συναντήσεις α) με την κυβέρνηση και τον αρμόδιο υπουργό για να ζητήσει την επαναφορά όλων των αρμοδιοτήτων που είχαν τα περιφερειακά συμβούλια, β) με τις κοινοβουλευτικές ομάδες όλων των κομμάτων και θα ζητήσει να πάρουν θέση και να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους στον αγώνα που ξεκινάμε, γ) θα ζητήσει συνάντηση με την Πρόεδρο του ΣτΕ για να θέσει το θέμα της αντισυνταγματικότητας των συγκεκριμένων νομοθετικών ρυθμίσεων με τις οποίες υποβαθμίστηκαν πλήρως τα περιφερειακά και δημοτικά συμβούλια, δ) με το ΔΣ της ΚΕΔΕ και τις παρατάξεις της.

7. Θα προχωρήσει σε δημοκρατικές και συμβολικές κινήσεις ώστε να εμποδίσει τη λήψη αποφάσεων θεμάτων που είναι σε αντίθεση με τα συμφέροντα των πολιτών ή με τη Δημοκρατία.

……………………………………………………………………………………………………………

Υπέρ της ανωτέρω πρότασης που κατατέθηκε από τον κ. Πετράκο

ψήφισαν οι κ.κ. Τατούλης, Γιαννακούρας, Τζανετέα, Ρουμελιώτης, Κανελλάκης, Σταματάκος, Νικολάκου, Πετρίτσης, Μπούζα – Κωνσταντέλου, Δέδες, Μποζίκης, Καρσιώτης, Καρούζος, Πουλοκέφαλος, Δημητρακοπούλου, Μπουντρούκας, Γκιλίτσης, Πετράκος, Δρούγκας και Λυμπεροπούλου.

Κατά της πρότασης αυτής ψήφισαν οι κ.κ. Λαμπρόπουλος, Μαλτέζος, Γκιολής, Βερούτης, Αναστασόπουλος, Καπέλιος, Τσουκαλάς, Βυτινιώτης, Σχοινοχωρίτης, Κόρκα – Κώνστα, Τζινιέρης, Καλογεροπούλου – Κανελλοπούλου, Μαντζούνης, Σκαντζός, Χρονάς, Σαρδέλης, Σπυριδάκου, Σιδέρης και Γανώσης.

Η πρόταση που κατέθεσε ο κ. Κελλάρης ψηφίστηκε από τον ίδιο.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου, αφού συζήτησε το θέμα των νομοθετικών αλλαγών της κυβέρνησης για την Αυτοδιοίκηση, κατά πλειοψηφία

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

1. Καταγγέλλει τα συνεχή θεσμικά πραξικοπήματα της κυβέρνησης με τα οποία: α) Ακύρωσε τα αποτελέσματα των εκλογών της 26 η ς Μαΐου 2019 και κατά αντισυνταγματικό τρόπο έδωσε απόλυτη πλειοψηφία, στη παράταξη του Περιφερειάρχη και του Δημάρχου στην Οικονομική Επιτροπή, στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, καθώς και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που υπάγονται στις Περιφέρειες και στους Δήμους. β) Καταργεί στην ουσία τα Περιφερειακά Συμβούλια τα οποία είναι οι φορείς της άμεσης δημοκρατικής νομιμοποίησης και μεταφέρει όλες σχεδόν τις αρμοδιότητες στην οικονομική επιτροπή στην οποία πραξικοπηματικά έχει δώσει απόλυτη πλειοψηφία στην παράταξη των Περιφερειαρχών.

2. Καλεί την κυβέρνηση να επαναφέρει άμεσα με νομοθετική ρύθμιση όλες τις αρμοδιότητες που είχαν τα Περιφερειακά Συμβούλια μέχρι τον Ιούνιο του 2019.

3. Καλεί την Ένωση Περιφερειών να προχωρήσει άμεσα σε γενική συνέλευση και να καταγγείλει την υποβάθμιση και στην ουσία κατάργηση των Περιφερειακών Συμβουλίων.

4. Συγκροτεί συντονιστική επιτροπή από τους επικεφαλής ή εκπροσώπους των παρατάξεων που δεν ανέχονται την κατάργηση του ρόλου του Περιφερειακού Συμβουλίου.

5. Απευθύνεται με ευθύνη της συντονιστικής επιτροπής σε όλα τα Περιφερειακά Συμβούλια και σε όλες τις παρατάξεις και καλεί όλους τους συναδέλφους περιφερειακούς συμβούλους να συγκροτήσουμε ένα μέτωπο αποκατάστασης της δημοκρατίας.

6. Η Συντονιστική Επιτροπή «Αποκατάστασης της δημοκρατικής και Συνταγματικής Νομιμότητας» θα προχωρήσει σε συναντήσεις α) με την κυβέρνηση και τον αρμόδιο υπουργό για να ζητήσει την επαναφορά όλων των αρμοδιοτήτων που είχαν τα περιφερειακά συμβούλια, β) με τις κοινοβουλευτικές ομάδες όλων των κομμάτων και θα ζητήσει να πάρουν θέση και να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους στον αγώνα που ξεκινάμε, γ) θα ζητήσει συνάντηση με την Πρόεδρο του ΣτΕ για να θέσει το θέμα της αντισυνταγματικότητας των συγκεκριμένων νομοθετικών ρυθμίσεων με τις οποίες υποβαθμίστηκαν πλήρως τα περιφερειακά και δημοτικά συμβούλια, δ) με το ΔΣ της ΚΕΔΕ και τις παρατάξεις της.

7. Θα προχωρήσει σε δημοκρατικές και συμβολικές κινήσεις ώστε να εμποδίσει τη λήψη αποφάσεων θεμάτων που είναι σε αντίθεση με τα συμφέροντα των πολιτών ή με τη Δημοκρατία.

8. Η Συντονιστική Επιτροπή «Αποκατάστασης της δημοκρατικής και Συνταγματικής Νομιμότητας» αποτελείται από τους Περιφερειακούς Συμβούλους – εκπροσώπους των παρατάξεων :

Δημητρακοπούλου Ευγενία Λυμπεροπούλου Δήμητρα Μπουντρούκα Ιωάννη Νικολάκου Κωνσταντίνα Πετράκο Αθανάσιο

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 326 Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΑΝΤΖΟΣ  – ΤΑ ΜΕΛΗ – Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΛΛΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ