Ο Νίκος Σακούτης εκπρόσωπος του Συντονισμού Αιρετών στο ΔΣ της ΚΕΔΕ

Η παρέμβαση του εκπροσώπου του Συντονισμού Αιρετών στο ΔΣ της ΚΕΔΕ Νίκου Σακούτη. Θέμα τα οικονομικά και η προοπτική μείωσης ως το 2070.
Επίσης έθεσε το ζήτημα των αναπτυξιακών οργανισμών