Η Λαϊκή Ενότητα εκφράζει την κατηγορηματική αντίθεση της στο νομοσχέδιο για την ιδιωτική εκπαίδευση και ζητά την απόσυρση του

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Λαϊκή Ενότητα  εκφράζει την κατηγορηματική αντίθεση της στο νομοσχέδιο για την ιδιωτική εκπαίδευση και ζητά την απόσυρση του

Η Λαϊκή Ενότητα ζητά την απόσυρση του απαράδεκτου νομοσχεδίου για την ιδιωτική εκπαίδευση, το οποίο ευνοεί μόνο τους ιδιοκτήτες των ιδιωτικών σχολείων σε βάρος του κοινωνικού αγαθού της εκπαίδευσης των μαθητών και των εργαζομένων σε αυτήν.

Προαναγγέλλει όμως τις ίδιες  ρυθμίσεις και για την δημόσια εκπαίδευση, που θα έχουν σαν αποτέλεσμα την υποβάθμιση του δημόσιου σχολείου και την διάλυση των εργασιακών σχέσεων των εκπαιδευτικών.

Συγκεκριμένα:

  • Καταργείται, ουσιαστικά, η κρατική εποπτεία και μετατρέπονται τα ιδιωτικά σχολεία σε αμιγείς επιχειρήσεις, πράγμα που αποτελεί ωμή παραβίαση του Συντάγματος, το οποίο προβλέπει ότι η εποπτεία της ιδιωτικής εκπαίδευσης και η υπηρεσιακή εξέλιξη των εκπαιδευτικών ασκείται αποκλειστικά από την Πολιτεία
  • Υποβαθμίζεται η παρεχόμενη εκπαίδευση και ο έλεγχος των τίτλων σπουδών, που χορηγούν τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια.
  • Διαλύονται οι εργασιακές σχέσεις των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, αφού με τις νέες ρυθμίσεις δίνεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες για υποχρεωτική μείωση ωραρίου με αντίστοιχη μείωση μισθών και για υποχρέωση άσκησης και άλλων καθηκόντων εκτός διδακτικού έργου επί ποινή απόλυσης
  • Νομιμοποιείται η παραπαιδεία μέσα στο επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα, με δεδομένο ότι δίνεται η δυνατότητα στους ιδιόκτητες ιδιωτικών σχολείων να λειτουργούν στις εγκαταστάσεις τους φροντιστήρια, κέντρα ξένων γλωσσών κα., χωρίς να ελέγχονται ούτε οι διδάσκοντες, ούτε το περιεχόμενο των μαθημάτων
  • Επιβάλλει την συμμετοχή των ιδιοκτητών στον Σύλλογο Διδασκόντων με αποτέλεσμα να ακυρώνονται εντελώς οι δυνατότητες και οι αρμοδιότητες του Συλλόγου.

Το κυριότερο όμως είναι ότι οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου αυτού αποτελούν την βάση για την εφαρμογή τους και στην δημόσια εκπαίδευση, με αποτέλεσμα την μετατροπή του δημόσιου σχολείου σε σχολείο της αγοράς, με ελαστικές σχέσεις εργασίας για τους εκπαιδευτικούς και με πλήρη ταξική κατεύθυνση εις βάρος των μορφωτικών δικαιωμάτων των λαϊκών στρωμάτων.

Η Λαϊκή Ενότητα ζητά την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου, του οποίου η προώθηση αποτελεί γενικότερο πλήγμα για την παιδεία.

Οι αγώνες των εκπαιδευτικών, των γονέων και ολόκληρης της κοινωνίας θα υπερασπίσουν  την παιδεία, που αποτελεί μέγιστο κοινωνικό αγαθό.

 Γραφείο Τύπου Λαϊκής Ενότητας

27/7/2020

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ