Νέα Εκτελεστική Γραμματεία και Γραμματέας του Αριστερού Ρεύματος

Στη σημερινή (10/3/2024) πρώτη συνεδρίαση μετά το συνέδριο η νέο-εκλεγείσα κεντρική επιτροπή του Αριστερού Ρεύματος εξέλεξε γραμματέα και εκτελεστική γραμματεία.

Στη θέση του γραμματέα εκλέχθηκε ο Νίκος Σακούτης.

Στην εκτελεστική γραμματεία εκλέχθηκαν οι:

Νίκος Βρυώνης

Κώστας Δελημήτρος

Γιάννης Δούκας

Γιάννης Καλιντεράκης

Τάσος Μαυρόπουλος

Θανάσης Πετράκος

Άρης Τόλιος

Στάθης Τσίφτης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ