Η Λαϊκή Ενότητα-ΑΑ Θεσσαλονίκης, καταγγέλλει τραυματισμό μέλους του ΜέΡΑ25 από τα ΜΑΤ

***** ÐÑÏÓÏ×Ç - ÓÇÌÅÉÙÓÇ ÃÉÁ ÔÏÍ ÁÑ×ÉÓÕÍÔÁÊÔÇ ****** Ç öùôïãñáößá Ý÷åé ëçöèåß ÷ùñßò ôç ñçôÞ Üäåéá ôùí åéêïíéæüìåíùí. Ç äçìïóßåõóç ôùí ÷áñáêôçñéóôéêþí ôïõò ãßíåôáé áðïêëåéóôéêÜ ìå åõèýíç ôïõ ÷ñÞóôç *****

ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ – ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη 29 Φλεβάρη 2024

Η ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ-Α.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ

ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΜέΡΑ25 ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤ

ΣΤΗ ΧΘΕΣΙΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Η Λαϊκή Ενότητα-Α.Α. Θεσσαλονίκης καταγγέλλει τον κάθε άλλο παρά τυχαίο τραυματισμό της συντονίστριας της Οργάνωσης Βάσης Θερμαϊκού του ΜέΡΑ25, ο οποίος προκλήθηκε από ρίψη χειροβομβίδας κρότου – λάμψης, με ευθεία βολή, από τις δυνάμεις των ΜΑΤ, οι οποίες προέβησαν σε προκλητικές ενέργειες καταστολής της μεγάλης χθεσινής πορείας, που κατέληξε σε συγκέντρωση στο χώρο του Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης.

Καταγγέλλει επίσης την απαράδεκτη και παράτυπη εμφάνιση αστυνομικών δυνάμεων στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου διακομίστηκε η τραυματισμένη διαδηλώτρια, με πρόφαση ότι θα της πάρουν κατάθεση, όμως είναι φανερό ότι στόχευαν στον εκφοβισμό του στελέχους του ΜέΡΑ25 και κατά συνέπεια στη μη καταγγελία της απαράδεκτης επίθεσης των ΜΑΤ και του τραυματισμού της, πράγμα το οποίο ασφαλώς δεν πέτυχαν.

Οι απαράδεκτες επιθέσεις καταστολής, οι προκλήσεις τραυματισμών, οι εκφοβιστικές ενέργειες των αστυνομικών δυνάμεων, το σβήσιμο των ονομάτων των νεκρών στο Σύνταγμα αμέσως μετά την πορεία, οι ανοίκειες μεθοδεύσεις στην αρμόδια Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής από την πλευρά της κυβέρνησης της Ν.Δ. δεν πρόκειται να φοβίσουν, να αποδυναμώσουν και να σταματήσουν την πλατιά λαϊκή απαίτηση να αποδοθεί δικαιοσύνη, στη μνήμη των τραγικών θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών.

Δεν ξεχνάμε!

Το Γραφείο Τύπου