Συνέλευση του Αριστερού Ρεύματος ΟΤΕ

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
του Αριστερού Ρεύματος Α’ Αθήνας

Τρίτη 27 Φεβρουαρίου

Ενόψει του 3ου Συνεδρίου του Αριστερού Ρεύματος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ